De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing FiDiZ 26 november 2008 Akkermans & Partners

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing FiDiZ 26 november 2008 Akkermans & Partners"— Transcript van de presentatie:

1 Lezing FiDiZ 26 november 2008 Akkermans & Partners
Pensioen Consultants Ferry Schäffers

2 Inhoud echtscheiding; belastingplan 2009; waardeoverdracht; UPO
prudent beleggen

3 Echtscheiding (1) Wet VPS: begrip scheiding. echtscheiding;
scheiding van tafel en bed; beëindiging geregistreerd partnerschap (anders dan overlijden/vermissing). 27 november 1981 Boon / Van Loon 1 mei 1995 Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS)

4 Echtscheiding (2) Wet VPS: Artikel 3: OP, (TOP, prepensioen);
Artikel 3a: Bijzonder Partnerpensioen (nieuw alleen voor DGA).

5 Bijzonder PP Pensioenwet Art 1: omschrijving partner
Art. 57: uitsluitend PP op opbouwbasis; Let op: Art. 55 tijdens WW-periode Art. 56 onbetaald verlof Art. 61 uitruil van OP in NP

6 Voorbeeld (1) Opgebouwd op tijdstip scheiding: OP € 20.000,-
NP (70%) € ,-- Opgebouwd tijdens huwelijk: OP € ,--

7 Voorbeeld (2) Verevening: Partner 1: OP € 15.000,--
Partner 2: voorwaardelijk OP: € ,-- Bijzonder PP € ,--

8 Conversie Voorwaardelijk OP en bijzonder PP omzetten in
zelfstandig recht t.b.v. gewezen echtgenoot Partner 1 OP: ,-- Partner 2 OP: ,-- Bijzonder PP vervalt

9 Afwijking Wet VPS huwelijkse voorwaarden; echtscheidingsconvenant.
Let op bijzonder PP!

10 Afstortingsverplichting
Hoge Raad: 6 februari 2007; Rechtbank Breda: 3 oktober 2007; Hof Den Bosch: 15 januari 2008

11 TIPS Verrekening pensioen via lijfrentekoopsom Financiële planning?
Overlijdensuitkeringen?

12 Belastingplan 2009 (1) Verhoging premiegrondslag ten behoeve
van de jaarruimte; 2008: verlaging premiegrondslag in verband met invoering banksparen van € ,-- naar € ,-- (2008); 2009: verhoging premiegrondslag met € ,-- tot € ,-- oude niveau (2008).

13 Belastingplan 2009 (2) Afkoop kleine lijfrenten (huidige situatie):
verzekerde lijfrenten niet afkoopbaar; bancaire lijfrente aansluiting bij PW. Afkoop kleine lijfrenten (nieuwe situatie per 1 januari 2009): Nog niet ingegane verzekerde en bancaire lijfrente afkoopbaar, mits waarde economisch verkeer maximaal € 4.000,--.

14 Belastingplan 2009 (3) Splitsing lijfrente Box 1 en Box 3 (huidige situatie): fiscaal gefacilieerde lijfrentevorm; premie niet volledig aftrekbaar; splitsing Box 1 en Box 3 gedeelte; aparte fiscale afwikkeling; administratieve problemen.

15 Belastingplan 2009 (4) Splitsing lijfrente Box 1 en Box 3
(nieuwe situatie vanaf 1 januari 2009): fiscaal gefacilieerde lijfrentevorm; volledig belast in Box 1; ongeacht of premie is afgetrokken; saldomethode tot € 2.269,--; overgangsrecht tot 1 januari 2009 niet afgetrokken premies: geen beperking.

16 Belastingplan 2009 (5) Voorbeeld saldo methode:
Lijfrenteverzekering / aftrekbare premie € 6.000,--; vanaf nog aftrekbaar € 3.000,--; uitkering vanaf € 7.000,--; niet afgetrokken premie 10 x € 3.000,--; saldomethode op basis van 10 x € 2.269,--.

17 Belastingplan 2009 (6) Lijfrenteverzekering 01-01-2009/01-01-2023
(vervolg). bedrag saldomethode € ,--; uitkering € 7.000,--; eerste 3 jaar onbelast; vierde jaar (€ /- € 1.690,--) belast; vanaf 5 jaar volledig belast.

18 Collectieve Waardeoverdracht (1)
Collectieve waardeoverdracht (art. 83 PW): Nu: onredelijke exitbepalingen. Vanaf 1 januari 2009: uitvoeringsovereenkomst verplicht.

19 Collectieve waardeoverdracht (2)
Vanaf 1 januari 2009: artikel 25 PW: uitvoeringsovereenkomst. Beëindigingsvoorwaarden: redelijk; belangen werkgever en verzekeraar; overige voorwaarden uitvoeringsovereenkomst; gehanteerde tarieven; winstdelingsvorm.

20 Collectieve waardeoverdracht (3)
Artikel 25, lid 1 onderdeel h PW: Regeling m.b.t beëindigingsvoorwaarden kan geen uitsluiting van collectieve waardeoverdracht inhouden (nieuw).

21 Collectieve Waardeoverdracht (4)
Gevolg: bestaande pensioencontracten i.v.m. PW op verschillende punten herzien; alle lopende contracten opnieuw uitonderhandelen, rekening houdend met eerlijke exitbepalingen.

22 Collectieve Waardeoverdracht (5)
instemming individuele deelnemer vereist; instemming OR? overdragende uitvoerder moet voornemen tot waardeoverdracht melden aan DNB.

23 Individuele Waardeoverdracht (1)
C-polissen: Overgangsrecht geen uitvoeringsovereenkomst nodig; geen veranderingen; eindigen vanzelf: einde dienstbetrekking: niet meenemen; pensionering.

24 Individuele Waardeoverdracht (2)
Verschillende C-polissen bij één werkgever: naar één uniforme regeling i.v.m. gelijke behandeling; nieuwe uitvoeringsovereenkomst.

25 Afstandsverklaring (1)
Pensioentoezegging: driehoeksverhouding. werkgever/werknemer: pensioenovereenkomst; werkgever/uitvoerder: uitvoeringsovereenkomst; werknemer/uitvoerder: pensioenreglement. pensioenovereenkomst: contractsvrijheid; praktijk: beperkte contractsvrijheid.

26 Afstandsverklaring (2)
Beperkte contractsvrijheid: verplichte deelneming Bpf; collectieve arbeidsovereenkomst; reeds bestaande uitvoeringsovereenkomst.

27 Afstandsverklaring (3)
Verplichte aanmelding nieuwe deelnemers: Gevolg: werknemer kan geen afstand doen. Geen aanmelding door werkgever van werknemers die een afstandsverklaring hebben ondertekend? Gevolg: werkgever handelt in strijd met uitvoeringsovereenkomst, alsnog aanmelden.

28 Afstandsverklaring (4)
Uitvoeringsovereenkomst is ook een contract. Hierin kan toepassing afstandsverklaring worden opgenomen.

29 UPO 3 overzichten Kansen Uitdagingen

30 Prudent Beleggen Zorgplicht verzekeraar Life Cycle fondsen Opting Out
Zorgplicht Intermediair Beleggen met pensioengelden?

31 Hartelijk dank


Download ppt "Lezing FiDiZ 26 november 2008 Akkermans & Partners"

Verwante presentaties


Ads door Google