De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Douaneformaliteiten Algemene informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Douaneformaliteiten Algemene informatie."— Transcript van de presentatie:

1 Douaneformaliteiten Algemene informatie

2 Douaneformaliteiten Toepassingen Import – verschuldigdheden
Export – vrijstelling BTW – oorsprongscertificaten Accijnsbewerkingen – reglementering

3 Douaneformaliteiten Import
- Goederen worden van een niet-EU-land naar een EU-land binnengebracht ; - Goederen worden vanuit een Douane-entrepot in het vrijverkeer gebracht.

4 Douaneformaliteiten Import
Er zijn altijd bepaalde douanetechnische handelingen vereist en bij de verkeerde afhandeling kunnen de boetes hoog oplopen. Douanetechnische handelingen veronderstellen het opstellen van het correcte inklaringsdocument en de betaling van verschuldigdheden aan de staat. De voornaamste verschuldigdheden die bij IMPORT betaald moeten worden zijn INVOERRECHTEN en BTW.

5 Douaneformaliteiten Import
Invoerrechten - zijn indirecte belastingen die geheven worden op goederen die in EU worden ingevoerd. Het percentage van de verschuldigde invoerrechten per goederencode kan men altijd raadplegen op de website van Belgische Douane In alle EU-lidstaten zijn dezelfde tarieven van toepassing d.w.z. ongeacht het land van de binnenkomst en/of inklaring van de goederen betaalt de invoerder overal hetzelfde percentage van de douanewaarde van de ingevoerde goederen.

6 Douaneformaliteiten Import
Douanewaarde van de goederen is niet altijd gelijk aan de factuurwaarde van de goederen omdat deze wordt berekend afhankelijk van de INCO-term waarmee de goederen zijn ingevoerd. Voor de berekening van de douanewaarde bij de meeste INCO-terms worden transportkosten aan de factuurwaarde toegevoegd. Daarom is de douanewaarde meestal hoger dan de factuurwaarde.

7 Douaneformaliteiten Import
De voornaamste verschuldigdheden die bij IMPORT betaald moeten worden zijn INVOERRECHTEN en BTW. BTW – is een locale belasting dwz dat deze moet betaald worden in het land waar de goederen aan de consument worden gebracht of in de productie worden gebruikt. De basis voor de berekening van BTW wordt samengesteld uit de douanewaarde, invoerrechten en de kosten van de inklaring zelf.

8 Douaneformaliteiten Import
Als goederen in België worden ingevoerd, moet de verschuldigde BTW op deze invoer onmiddellijk betaald worden. Voor bedrijven die regelmatig goederen invoeren is dit niet altijd even gemakkelijk. Daarom is er een regeling voor de verlegging van de heffing van de BTW ingevoerd. De heffing van deze belasting kan worden verlegd naar de periodieke maandelijkse BTW-aangifte.

9 Douaneformaliteiten Import
Om van de regeling verlegging gebruik te kunnen maken moet de belastingplichtige een vergunning krijgen conform regeling ET14000 van het Minister van Financiën. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet de belastingplichtige, al dan niet gevestigd in België, periodieke aangiften indienen en handelingen verrichten die een recht op aftrek doen ontstaan. Eenmaal hij een vergunning heeft gekregen, zal deze regeling automatisch op alle invoeren toegepast worden die in België plaatsvinden en waarvan de BTW opeisbaar is. Sinds 1 oktober worden nieuwe vergunningen verstrekt zonder storting van het forfaitaire depot bedrag. Vanaf 1 januari 2013 worden op verzoek van de bestaande vergunningen de forfaitaire bedragen teruggestort. Daarmee wordt effectief in België het regime sterk vereenvoudigd. De regeling van de verlegging van de heffing van de bij invoer verschuldigde BTW is de ideale oplossing voor bedrijven die regelmatig goederen invoeren vanuit landen buiten de Europese Gemeenschap en die de BTW hierop niet onmiddellijk wensen te betalen aan de douane.

10 Douaneformaliteiten Export
Goederen die in vrijverkeer in een EU zijn en van het EU-land naar een niet-EU-land worden uitgevoerd; Goederen in vrijverkeer in de EU - wil zeggen dat de goederen geheel of gedeeltelijk in de EU geproduceerd zijn, ingrijpend bewerkt of eerder ingevoerd met de vervulling van de douaneformaliteiten door middel van de douaneaangifte. Douaneformaliteiten

11 Douaneformaliteiten Export
Uitvoer van de goederen uit de EU betekent voor de uitvoerder de vrijstelling van de verschuldigde BTW op grond van artikel 39, § 1, 1° of 2° van het Wetboek. Om dat te realiseren moet de uitvoerder het uitvoerbewijs kunnen voorleggen. Dat is het exportdocument dat bevestigd is voor uitvoer. Dat wil zeggen dat het exportdocument niet enkel correct moet opgesteld zijn door de douanedeclarant aan het kantoor van vertrek van de goederen maar ook gevalideerd moeten worden in het douanekantoor waar de goederen de EU verlaten.

12 Douaneformaliteiten Export
Afhankelijk van de INCO-term zal de verkoper of de koper voor de exportformaliteiten verantwoordelijk zijn. In principe is er slechts één INCO-term waar de verantwoordelijkheid voor de exportformaliteiten bij de koper ligt namelijk Ex-Works. Evenals het laden van de verkochte goederen op het transportmiddel. Daarom is deze INCO-term minst aangewezen voor de verkoper. In het kader van export is de verkoper belanghebbende partij voor de correcte afhandeling van de exportformaliteiten. Voor hem levert dat het bewijs voor de vrijstelling van de BTW.

13 Douaneformaliteiten Export
Voor de goederen die uit de EU worden geëxporteerd kunnen verschillende certificaten van preferentiële oorsprong uitgereikt en gevalideerd worden. Voor de koper van de goederen betekent dit certificaat de vrijstelling of de vermindering van de invoerrechten in het land van bestemming van de goederen. De certificaten van preferentiële oorsprong moeten gevalideerd worden door hetzelfde douanekantoor waarvoor de exportaangifte gemaakt zijn.

14 Douaneformaliteiten Export
In het kader van de exportformaliteiten zijn de meest voorkomende oorsprongscertificaten: - A.TR voor de goederen verkocht naar Turkije. Deze worden opgemaakt voor alle goederen die in vrijverkeer voor de EU zijn ongeacht hun oorsprong en/of waarde. - EUR 1 voor landen die handelsovereenkomsten met EU getekend hebben. Deze worden opgemaakt voor de goederen van Europese oorsprong met de factuurwaarde vanaf €.

15 Douaneformaliteiten Export
Er bestaat een vereenvoudigde regeling voor EUR1-certificatie, namelijk EUR1-verklaring op factuur. Voor goederen met een factuurwaarde van minder dan € zijn er geen bijkomende eisen. Voor de goederen met een factuurwaarde hoger dan € moet de verkoper over een vergunning 'Toegelaten Exporteur' beschikken. Deze dient bij Dienst Douaneprocedures van Gewestelijke Directie D&A aangevraagd te worden.

16 Douaneformaliteiten Accijnsbewerkingen
Accijnzen zijn indirecte heffingen op de verkoop van sommige producten. Er zijn producten, opgelegd door de EU (brandstof, alcohol en tabak) waarvoor alle EU-landen accijnzen moeten heffen maar ze kunnen zelf de grote van deze heffingen bepalen. Daarnaast kan elk EU-land zelf twee producten kiezen voor de nationale accijnzen. Voor België zijn dat koffie en suikerhoudende frisdranken.

17 Douaneformaliteiten Accijnsbewerkingen
De betaling van Europese accijnzen in één EU-land geeft geen vrijstelling van de betaling van de accijnzen in een ander EU-land. Om deze dubbelbetaling te voorkomen werd er een systeem van accijnsentrepots uitgewerkt. Accijnsgoederen kunnen tussen verschillende accijnsentrepots vervoerd worden met de vrijstelling van de betaling van accijnzen. Dat gebeurt met het vervoersdocument e-AD. Dit wordt elektronisch opgesteld bij de entrepot van vertrek en elektronisch afgesloten bij de aankomst in een entrepot van bestemming.

18 Douaneformaliteiten Accijnsbewerkingen
Werking van een accijnsentrepot is zeer strikt gereglementeerd per product dat er verhandeld mag worden met de vermelding van de goederencodes. Gondrand heeft voornamelijk vergunningen voor de opslag en de behandeling van consumptiealcohol en een beperkt aantal codes van de technische alcohol. Uitbreiding naar de andere codes is mogelijk.

19 Douaneformaliteiten Accijnsbewerkingen
Opslag en het verhandelen van wijnen is de meest voorkomende accijnsbehandeling. Handelaars die jaarlijks meer dan flessen verhandelen kunnen zelf een entrepotvergunning aanvragen bij de Gewestelijke Directie van Douane en Accijnzen. Bij een jaarlijkse omzet tussen en heeft het nog geen zin om een entrepotvergunning aan te vragen maar moet men zich wel als een "geregistreerd bedrijf" laten erkennen en een eigen accijnsnummer aanvragen.

20 Douaneformaliteiten Accijnsbewerkingen
Handelaars met een jaarlijkse omzet van minder dan 4000 flessen of een occasionele aankoop van een partij wijn bv. voor eindejaarsgeschenken voor zijn klanten doet best beroep op een erkende accijnsentrepositaris met een eigen declaratiedienst. Aangezien dat de accijnswetgeving zeer ingewikkeld is en vrij snel veranderd, is het best aangeraden ook voor de handelaars met grotere omzetten een specialist in te schakelen voor zijn accijnsbewerkingen.

21 Douaneformaliteiten Accijnsbewerkingen
Douanetechnisch afhandeling van de binnenkomende accijnsgoederen houdt hetvolgende in: - elektronisch aanvaarden en afsluiten van het begeleidende e-AD document voor binnenkomende goederen. Daarmee wordt de accijnsbewerking van de entrepot van vertrek correct afgesloten. - het opstellen van een AC4 document met gelijktijdige betaling van de accijnzen en de verpakkingsheffing. Bij deze worden alle verschuldigdheden op vlak van accijnzen voor België voldaan en kunnen de goederen verder verhandeld worden.

22 Douaneformaliteiten Nuttige links


Download ppt "Douaneformaliteiten Algemene informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google