De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het capaciteitsproces en dienstverlenende bedrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het capaciteitsproces en dienstverlenende bedrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Het capaciteitsproces en dienstverlenende bedrijven
Hoofdstuk 10 Het capaciteitsproces en dienstverlenende bedrijven Inleiding De capaciteitsfunctie Het capaciteitsproces Procesactiviteiten Informatibehoefte 60

2 Inleiding Dienstverlenende bedrijven worden uit oogpunt van de administratieve organisatie als lastig ervaren. Oorzaak: Het ontbreken van een waardekringloop omdat er vaak geen goederenbeweging aanwezig is. De grote verscheidenheid van bedrijven. Bijv: - hotels en restaurants - reparatiebedrijven - verhuurbedrijven - transportbedrijven - uitzendbureaus - recreatiebedrijven 61

3 De capaciteitsfunctie
Dienstverlenende bedrijven stellen iets beschikbaar. Goederen Ruimten Menselijke arbeidskracht Kenmerken: - Geen eigendomsoverdracht - Tijdgebondenheid - Sturen op capaciteit en bezetting Belangrijk bij dienstverlenende bedrijven zijn : - Capaciteit - Planning - Reservering - Calculatie 62

4 Het capaciteitsproces
Het inkopen van capaciteiten Het bewaren en onderhouden van capaciteiten Het beschikbaar stellen van capaciteiten Kenmerken Investeren Individualiseren Inspecteren Plannen Calculeren 63

5 Procesfasen en activiteiten
Opdrachtfase Beoordelen kredietwaardigheid Beoordelen beschikbaarheid Het uitbrengen van een offerte Het ontvangen van een schriftelijke opdracht of getekende overeenkomst Het invoeren van de opdrachtgegevens in het systeem Het geven van de opdracht tot beschikbaarstelling Uitvoeringsfase en afwikkelingsfase Verschilt per categorie van dienstverlening 64

6 Beschikbaarstelling van arbeidskrachten
Uitzendbureaus Beroeps- en ambachtelijke organisaties Uitvoering en verantwoording Facturering Kwaliteitsbeoordeling 65

7 Beschikbaarstelling van goederen
Overdracht aan de aanvrager tegen ondertekening van een overdrachtsformulier en invoeren in het opdrachtenbestand De terugontvangst: Inspectie Invoeren in systeem De facturering: Vanuit het opdrachtenbestand conform de gemaakte afspraken 65

8 Beschikbaarstelling van ruimten voor evenementen
Karakteristiek De frequent wisselende gebruikers De korte tijdsduur van het gebruik Procesfasen De aanschaf van toegangskaarten De ontvangst van de kaarten De verkoop van toegangskaarten De toegangscontrole De afrekening van de verkochte kaarten 66

9 Outsourcing ICT-beheer Salarisprocessen Productieprocessen
Autoadministraties/wagenparkbeheer KPI’s Inkooptraject SLA Overdracht processen Evaluatie 66

10 Informatiebehoefte Planning Control Doorberekening van arbeidsuren
Doorberekening van aanneemsommen Doorberekening van tarieven materieelgebruik Leggen van verbandscontroles Gebruikmaken van standenregisters 66


Download ppt "Het capaciteitsproces en dienstverlenende bedrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google