De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economische politiek & Centrale overheid . 7.4 Centrale overheid Organisatie en werkwijze zelf bestuderen (is reeds behandeld bij maatschappijleer /

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economische politiek & Centrale overheid . 7.4 Centrale overheid Organisatie en werkwijze zelf bestuderen (is reeds behandeld bij maatschappijleer /"— Transcript van de presentatie:

1 Economische politiek & Centrale overheid 

2 7.4 Centrale overheid Organisatie en werkwijze zelf bestuderen (is reeds behandeld bij maatschappijleer / geschiedenis). Belangrijk: ken begrippen, definities, instanties. Leerwerk (niets aan te begrijpen)

3 7.5 Schema inkomsten Rijk

4 Schema uitgaven Rijksoverheid

5 7.6 Economische politiek Onder economische politiek verstaan we alle maatregelen van de overheid die gericht zijn op het beïnvloeden en besturen van het economisch leven conjunctuurpolitiek  bestedingen structuurpolitiek  inrichting productiecapaciteit (met oog op concurrentievoordelen)

6 Doelstellingen economische politiek Prijsstabiliteit Rechtvaardige inkomensverdeling Evenwichtige arbeidsmarkt Evenwichtige betalingsbalans Evenwichtige duurzame groei

7 Strijdige doelen? Evenwichtige duurzame groei   evenwichtige betalingsbalans Evenwichtige arbeidsmarkt   evenwichtige betalingsbalans  prijsstabiliteit Evenwichtige arbeidsmarkt   rechtvaardige inkomensverdeling

8 7.7 Instrumenten economische politiek 1. Begrotingspolitiek omvang en samenstelling in-/uitgaven 2. Monetaire politiek handhaven koopkracht en wisselkoers 3. Inkomens- Prijs- & Loonbeleid belastingwet, lonenwet en prijzenwet 4. Betalingsbalanspolitiek wisselkoers-, import- en exportbeleid 5. Mededingingspolitiek handhaven concurrentie bedrijfsleven 6. Groeipolitiek stimulerings- en herstructureringsbeleid

9 Intrumenten conjunctuur ingrijpen in omvang productie, inkomen en bestedingen begrotingspolitiek (1) minder belasting / hogere uitgaven monetaire politiek (2) kosten kredietverlening inkomenspolitiek (3) sociale uitkering / belasting tarieven prijspolitiek (3) eigen tarieven / tarieven aan banden

10 Instrumenten structuur ingrijpen in structuur productie, inkomen en bestedingen investeringspolitiek (6) investering infrastructuur / subsidie innovatie handelspolitiek (4) handelsovereenkomsten / ruilverhoudingen belastingpolitiek (3) lasten op arbeid / millieuheffingen consumptiepolitiek (3) aanmoedigen (subsidies) / ontmoedigen (heffingen)

11 Instrumenten marktwerking ingrijpen in sturing productie, inkomen en bestedingen deregulering (1 en 5) minder wetten en regels (minder bemoeinis) privatisering (1 en 5) overheidstaken naar marktsector marktinterventie (5) middels heffingen en subsidies dan wel wet- en regelgeving verbeteren marktwerking

12


Download ppt "Economische politiek & Centrale overheid . 7.4 Centrale overheid Organisatie en werkwijze zelf bestuderen (is reeds behandeld bij maatschappijleer /"

Verwante presentaties


Ads door Google