De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "?."— Transcript van de presentatie:

1 ?

2 Waarom dit filmpje ? Een (hernieuwde) kennismaking met…

3 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
PCBS De Loopplank

4 Medezeggenschap Wat is dat? Het recht om
mee te denken en mee te beslissen over zaken die ouders, leerkrachten én leerlingen aangaan. Door wie? Belangrijk? Nodig?

5 Waarom belangrijk & nodig?
INVLOED VOELING KLANKBORD

6 De MR heeft… Adviesrecht Instemmingsrecht Initiatiefrecht
Directie moet een standpunt van de MR over een onderwerp serieus overwegen en antwoord onderbouwen Instemmingsrecht Directie heeft de instemming van de MR nodig om een beleidsvoornemen door te kunnen voeren Initiatiefrecht MR draagt zelf onderwerpen aan, waarover geen of onvoldoende beleid is geformuleerd

7 Uit wie bestaat de MR? Leerkrachten Ouders Caroline van Bochove
Mary Hamer Heleen Bekker Ouders Mario Leijten, vader van Iris, Willemijn, Anne Roos, Bram Edwin Penning, vader van Arend en Maartje Anita Toes, moeder van Myrthe, Marit en Marnix

8 Waar vergadert de MR over?
Onderwerpen zoals: Maar ook: Geldbesteding Gebouwengebruik Vakanties en vrije dagen Nieuwe schooltijden Passend onderwijs Christelijke identiteit Communicatie Klassenindeling Nieuwe/aanvullende onderwijsmethodes Pestgedrag

9 Leden van de MR: Halen informatie over onderwerpen en/of dragen onderwerpen ter beoordeling aan Bestuderen kritisch de te beoordelen onderwerpen Formuleren zo objectief als mogelijk een standpunt die schoolbreed gedragen kan worden Onderzoeken waar nodig en/of gewenst de mening van de ouders

10 Speerpunten Partnerschap, ouderbetrokkenheid en –participatie Toekomst De Loopplank Uitkomst tevredenheidonderzoek Zichtbaarheid MR Algehele communicatie

11 Ouderbetrokkenheid. Wat is dat?
Een steeds belangrijker onderwerp in het onderwijs waarmee school én de MR dit schooljaar aan de slag gaan Maar… Wat houdt ouderbetrokkenheid in? Welke rol vervult school, u en uw kind hierin? U ziet straks nog een filmpje ter introductie…

12 Aan de slag dus! Heeft u nu vragen? Stel ze gerust…
Later mag ook. U kunt altijd bij een van de MR-leden aankloppen. Wij horen het graag als u vragen heeft. Of wanneer u vindt dat er voor een bepaald onderwerp meer aandacht nodig is.

13 Bedankt voor uw aandacht

14 Tot slot ter introductie
het filmpje over ouderbetrokkenheid


Download ppt "?."

Verwante presentaties


Ads door Google