De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijk netwerk en eenzijdig netwerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijk netwerk en eenzijdig netwerk"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijk netwerk en eenzijdig netwerk
Relevantietypologie Maatschappelijk netwerk en eenzijdig netwerk

2 Achtergronden relevantietypologie
De relevantietypologie omvat referentiemodellen voor managementinformatie. De relevantietypologie bestaat uit vijf varianten die ieder zowel een positieve als een negatieve verschijningsvorm kunnen hebben. In negatieve varianten is sprake van een verminderde beheersbaarheid. Ter bepaling van de gewenste managementinformatie zal de relevantietypologie altijd in samenhang met de proces en betrouwbaarheidstypologie van Starreveld dienen te worden beschouwd. Deze proces en betrouwbaarheidstypologie vormt een uitwerking van het midden van het tolmodel.

3

4 Korte omschrijving 1. Maatschappelijk netwerk. Een netwerkorganisatie bestaande uit professionals met een heldere missie en doelen. 2. Eenzijdig netwerk. De tegenhanger van het maatschappelijke netwerk. De belangen van één groep stakeholders overheersen sterk zodat er overdreven op één aspect gestuurd wordt.

5 Begrip netwerkorganisatie
In een netwerkorganisatie werken verschillende participanten samen aan telkens wisselende projecten. Deze participanten kunnen zich zowel binnen als buiten de organisatie bevinden. De participanten zijn vaak hoog gekwalificeerde medewerkers met een hoge mate van autonomie.

6

7 Maatschappelijk netwerk
Kenmerken 1.1 Missie, doelen, doelstellingen, kritische succesfactoren en strategie 1.2 Structuur 1.3 Processen 1.4 Managementstijl 1.5 Cultuur Gevolgen voor de managementinformatie 1.6 Vorm en inhoud van de managementinformatie

8

9

10 Voorbeeld Topscore Adviesbureau
missie: het bereiken van blijvende verbeteringen bij klanten Adviesopdrachten worden veelal uitgevoerd in multidisciplinaire teams, samengesteld uit professionals van verschillende units.

11

12 1.1 Bovenkant van de tol bij maatschappelijk netwerk
Missie, KSFen, doelen,doelstellingen en strategie zijn volledig uit te werken. Balanced scorecards zijn mogelijk. Onderscheid naast doelen voor de gehele organisatie ook doelen voor de individuele projecten

13 Toepassing Topscore "time to market" van nieuwe producten, imago,
klanttevredenheid, tevredenheid medewerkers, aantal publikaties en voordrachten door professionals

14 1.2 Structuur bij een maatschappelijk netwerk
Adhocratie waar hoogwaardige professionals in steeds wisselende teams met elkaar samenwerken. Onderlinge afstemming als coördinatiemechanisme. Projectmatige werkwijze.

15 Toepassing Topscore Zes vakgerichte business units bestrijken dezelfde markt als de vier branche gerichte business units. Na ieder project wordt het projectteam ontbonden na een formele evaluatie en worden de medewerkers voor een volgend project ingezet.

16 1.3 Processen bij een maatschappelijke professional
Processen zijn beheersbaar waarbij de nadruk ligt op flexibiliteitsmaatregelen en controle van het eindproduct.

17 1.4 Managementstijl bij de maatschappelijke professional
Teammanager. Manager probeert de medewerkers als team te managen en waardering is op basis van de bijdrage aan het team. Ondernemer. Manager treedt naar buiten toe en is actief op het gebied van acquisitie De aard van de medewerkers (hoogwaardige professionals) is het meest gebaat bij losse delegatie met uitzondering van bepaalde aspecten zoals bijvoorbeeld de urenverantwoording.

18

19 Toepassing Topscore De hoogwaardige professionals nemen de belangrijkste positie in. Coördinatie vindt plaats op basis van beperkte interne regelgeving. Het management delegeert veel (loose control) en gedraagt zich als ondernemer en teammanager

20 1.5 Cultuur bij maatschappelijke professional
Trefwoorden functionele cultuur: Niet alleen op zichzelf gericht maar ook op anderen binnen en buiten de organisatie. Flexibiliteit, klantgerichtheid Interactieve besluitvorming.

21

22 1.6 Vorm en inhoud van de managementinformatie bij pionier
Formele managementinformatie: Op hoofdlijnen vaak ook projectgerelateerd; Niet alleen financieel-economisch maar ook vanuit klant- en intern perspectief Relatief lage frequentie. Informele managementinformatie is relatief belangrijk in de vorm van projectvergaderingen.

23

24 Eenzijdig netwerk Is een maatschappelijk netwerk waar in steeds wisselende teams gewerkt wordt maar de nadruk op één doel komt te liggen. Bijvoorbeeld: Tevredenheid van de professionals Of alleen klanttevredenheid.

25

26 Eenzijdig netwerk Kenmerken 2.1 Missie, doelen, doelstellingen, kritische succesfactoren en strategie 2.2 Structuur 2.3 Processen 2.4 Managementstijl 2.5 Cultuur Gevolgen voor de managementinformatie 2.6 Vorm en inhoud van de managementinformatie

27 Voorbeeld Flopscore Qua activiteiten vergelijkbaar met Topscore
Echter: de markt voor haar producten en diensten vertoont sinds enige tijd een terugval vertoont. Harde bezuinigingen met eenzijdige focus op financiële resultaten.

28

29 2.1 Missie, doelen, doelstellingen, kritische succesfactoren en strategie
Eén doel overheerst. Andere perspectieven uit de Balanced scorecard zijn sterk onderbelicht.

30 2.2 Structuur Blijft gelijk aan maatschappelijke netwerk:
Adhocratie waar hoogwaardige professionals in steeds wisselende teams met elkaar samenwerken. Onderlinge afstemming als coördinatiemechanisme. Projectmatige werkwijze

31 2.3 Processen De beheersing van de processen in de projecten is overdreven toegespitst op één aspect. Bijvoorbeeld: Alles doen om de klant tevreden te stellen Alles doen om de medewerkers tevreden te houden.

32

33 2.4 Managementstijl Door elke keer de nadruk te leggen op de eenzijdige doelstelling probeert de manager zijn doel te bereiken(politiek manager). Alles moet uit de kast gehaald worden om dat ene doel te bereiken(real-time manager). Losse delegatie

34 2.5 Cultuur Operationalistisch:
het belang van één aspect wordt overdreven, bijvoorbeeld te klantgericht of te mensgericht Gevolgen: uit het oog verliezen van kosten; aantasten van privacy.

35 2.6 Vorm en inhoud van de managementinformatie
Formele managementinformatie: zeer veel informatie over dat ene doel, andere aspecten worden niet meegenomen. Informele managementinformatie is belangrijk maar kan gegeven de negatieve cultuur en managementstijl gebruikt worden in het politieke machtsspel.

36

37 Toepassing Flopscore Hoewel Flopscore, naar analogie van Topscore, een managementrapportage heeft die is afgestemd op een voor alle aspecten uitgewerkte Balanced Business Scorecard, wordt nu voorrang gegeven aan een beperkte selectie van vooral financiële indicatoren en niet financiële indicatoren die een rechtstreekse relatie met het resultaat hebben (zoals productiviteit).

38 Migratiemogelijkheden voor het eenzijdig netwerk

39 Toepassing Flopscore Topscore zal indien de onderneming wil voortbestaan, zich niet alleen moeten richten op het financiële perspectief. De weg terug naar het maatschappelijke netwerk ligt dan voor de hand of eventueel een ontwikkeling tot maatschappelijke professional.

40 Samenvatting


Download ppt "Maatschappelijk netwerk en eenzijdig netwerk"

Verwante presentaties


Ads door Google