De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. G. Zomer (Waardhuizen) De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. Deze vergadering begint om uur (commissies).

3 Agenda 9 februari 1930 LEF Wandelen op 8 en 9 mei? Vandaag laatste kans om je op te geven!

4 Deze week zijn jarig: 9 februari: Fardau Dijkstra zr Vera Smith
10 februari: Rins Geertsema zr Ruth de Wit-Huizenga 11 februari: zr Aafina de Ruiter-van Maanen 13 februari: zr Jannette Schaaij-van der Heide

5 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

6 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

7 175 C

8 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
● Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

9 Psalm 93: 1, 2, 3 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht.

10 Psalm 93: 1, 2, 3 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer.

11 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

12 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: ● Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

13 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: ● Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

14 Psalm 147: 1, 2 1 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

15 Psalm 147: 1, 2 2 Hij telt het leger van de sterren, Hij roept bij name hen van verre. Groot is de Here, groot in krachten, er is geen grens aan zijn gedachten. Die zich ootmoedig aan Hem geven, schenkt Hij een overvloed van leven. Maar Hij vernedert goddelozen, die trots hun eigen weg verkozen.

16 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 ● Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

17 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: ● LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

18 LvdK 294: 1,2,3,6 1 Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag! 2 Waar blijft het overlang beloofde land van God, waar liefd' en lofgezang verdrijven leed en dood?

19 LvdK 294: 1,2,3,6 3 Dat land, het ons vanouds vertrouwde Kanaän, waar God zijn stad herbouwt; Sion, waar zijt ge dan? 6 Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

20 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 ● HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

21 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 ● HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

22 Ik geloof in God die zich heeft geopenbaard
HC Zondag 8 Ik geloof in God die zich heeft geopenbaard - aan vier jonge vrienden - aan een grote koning - aan een klein kind

23 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: ● Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

24 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

25 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

26 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

27 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

28 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: ● Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

29 Gezang 107, Gz29: 1, 2 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

30 Gezang 107, Gz29: 1, 2 3 Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

31 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 ● Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

32 182 E 4-stemmig

33 Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen
Psalm 93: Daniel 2: Psalm 147: 1, 2 Daniel 2: LvdK 294: 1, 2, 3, 6 HC Zondag 8: Gezang 179A: Gezang 107: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

34 AANKONDIGING voor jeugdleiders
29 maart Jeugdleiders inspiratie dag Noteer vast in je agenda. Verdere info volgt spoedig

35 De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar: www.najothkamp.nl
Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei Najoth kamp 2014 Moenie Worrie Nie….. De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar:


Download ppt "Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen"

Verwante presentaties


Ads door Google