De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PGS 15 en Brzo LAT – Brzo werkgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PGS 15 en Brzo LAT – Brzo werkgroep."— Transcript van de presentatie:

1 PGS 15 en Brzo LAT – Brzo werkgroep

2 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage

3

4

5 Producten van de werkgroep
Hoofdstuk 5 van de blauwdruk voor en Uitgangspunten-document (UpD) Aandachtspuntenlijst bij het toezicht op bedrijven die onder de werkingssfeer van de PGS 15 vallen Handreiking risicobeoordeling voor bestaande niet-gecertificeerde brandbeveiligingsinstallaties voor beschermingsniveau 1

6 Algemene uitgangspunten
Geen ‘kant-en-klaar’ product of ‘afstreeplijstje’, maar handreikingen voor de uitvoering Uitgangspunt blijft de deskundigheid, gezond verstand en kennis van PGS 15 en certificering → géén PGS 15 cursus! Sluit aan bij de NIM Gaat uit van stand der techniek Gaat uit van een risicobenadering en is ook te gebruiken voor niet gecertificeerde installaties Proces samen met Inspectie VROM

7 Hoofdstuk 5 van de blauwdruk UpD
Doel: Navolgbaar proces bij ontwerp van installatie met risico benadering

8 Hoofdstuk 5 van de blauwdruk UpD

9 Aandachtspuntenlijst
Doel: handreiking bij Brzo inspecties Sluit aan bij de Handreiking risicobeoordeling Geeft handreikingen voor documentenstudie, inspectieagenda en kernvragen conform de NIM Is de gekozen (bouwkundige)opslaglocatie en het type brandbeveiligingsinstallatie passend voor de opgeslagen gevaarlijke stoffen? Zijn de risico’s van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen onderkend? Worden de risico’s voor de opslag van gevaarlijke stoffen voldoende beheerst? Zijn de voorwaarden nodig voor optimale blussing ingevuld? Zijn alle VBS elementen ook geïmplementeerd voor de PGS opslag? Gebruikt management thema’s

10 Aandachtspuntenlijst
Aandachtspunten lijst is nummer C16 analoog aan Opslag tanks: C14 ATEX: C15 Geeft op specifieke punten een aanvulling op de huidige NIM controlelijsten C5a (initieel) en C5b (vervolg)

11

12 Handreiking risicobeoordeling
Doel: handreiking voor adequate risico inschatting bij ‘NEE’ conclusie en zwaarte vervolgacties Alleen voor beschermingsniveau 1 Alle BIO aspecten (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) Ook bruikbaar voor niet Brzo inrichtingen zoals ARIE Bevat tabel met voorbeelden veel voorkomende afwijkingen uit certificatierapporten (niet uitputtend) mogelijke richtinggevende tijdelijke maatregelen opgenomen Sluit aan bij de Handreiking aandachtspuntenlijst

13

14

15

16 Voorbeeld 1

17

18

19

20 Voorbeeld 2

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Voorbeeld 3

30

31

32

33 Stand van zaken werkgroep
Alle producten staan op Werkgroep levert donderdag aan LAT rb alles op Voorstel Inspectieruimte Brzo te wijzigen Werkwijzer aanpassen (gedaan) Geven voorlichting (alleen nog regio Oost) In 2011 de uitvoering volgen en eventueel conclusies trekken over uitvoering 2011

34 Met dank aan…… Ignace Cichy Monique Gjaltema Marijn Emans Ingrid Vaane
Jacqueline Thomas Mandy Taal Pedro Wetzels René van Dort Robbert Plarina Robert Mout

35


Download ppt "PGS 15 en Brzo LAT – Brzo werkgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google