De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietspad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietspad."— Transcript van de presentatie:

1 fietspad

2 A 1a gevaarlijke bocht naar links A 1b gevaarlijke bocht naar rechts A 1c meerdere bochten, de eerste naar links

3 A 3 gevaarlijke daling A 5 steile helling A 7 rijbaanversmalling

4 A 9 beweegbare brug A 11 uitweg op een kaai of een oever A 13 uitholling overdwars of ezelsrug

5 A 14 verhoogde inrichting(en) A 15 glibberige rijbaan A 17 kiezelprojectie

6 A 19 vallende stenen A 21 oversteekplaats voor voetgangers A 23 plaats waar veel kinderen komen

7 A 25 oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen A 27 doortocht van groot wild A 29 doortocht van vee

8 A 31 werken A 33 verkeerslichten A 35 overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte

9 A 37 zijwind A 39 verkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer

10 A 41 overweg met slagbomen A 43 overweg zonder slagbomen

11 A 45 overweg voor enkel spoor A 47 overweg voor twee of meer sporen

12 A 49 kruising van een openbare weg door één of meer in de rijbaan aangelegde sporen A 51 gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald een onderbord duidt de aard van het gevaar aan leerlingenvervoer

13 afbuiging links afbuiging rechts

14 fietspad

15 B 1 voorrang verlenen B 3 verkeersbord dat het verkeersbord B 1 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand

16 B 5 stoppen en voorrang verlenen B 7 verkeersbord dat het verkeersbord B 5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand

17 B 9 voorrangsweg B 11 einde van voorrangsweg B 13 verkeersbord dat het verkeersbord B 11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand

18 B 15 voorrangskruispunt B 15 voorrangskruispunt met aansluiting links duidt het tracé aan waar de bestuurders aan het volgende kruispunt voorrang hebben

19 B 17 kruispunt waar de voorrang van rechts geldt B 19 smalle doorgang: je moet voorrang verlenen aan de tegenliggers B 21 smalle doorgang: je hebt voorrang op de tegenliggers

20 fietspad

21 C 1 verboden richting voor iedere bestuurder C 3 verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder C 5 verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan

22 C 6 verboden toegang voor bestuurders van quads C 7 verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen C 9 verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen

23 C 11 verboden toegang voor bestuurders van rijwielen C 13 verboden toegang voor bestuurders van gespannen C 15 verboden toegang voor ruiters

24 C 17 verboden toegang voor bestuurders van handkarren C 19 verboden toegang voor voetgangers C 21 verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa

25 C 22 verboden toegang voor bestuurders van autocars C 23 verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa

26 C 24a verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren C 24b verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen vervoeren C 24c verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke verontreinigende stoffen vervoeren

27 C 25 verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide lengte C 27 … de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide breedte C 29 … de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide hoogte

28 C 31 verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de door de pijl aangegeven richting C 33 vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod te keren

29 C 35 vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verboden een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen C 37 einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 35

30 C 39 vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen C 41 einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 39

31 C 43 vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verboden te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid C 45 einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C 43 C 46 einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging

32 C 47 tolpost : verboden voorbij te rijden zonder te stoppen C 48 vanaf het bord tot het volgende kruispunt, verboden de cruisecontrol te gebruiken C 49 einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 48

33 zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen
zone waar de toegang voor voetgangers verboden is zone met snelheidsbeperking

34 fietspad

35 D 1 verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen de plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl

36 D 3 verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen D 4 verplichting voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangeduide richting te volgen D 5 verplicht rondgaand verkeer

37 D 7 verplicht fietspad D 9 deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsers en van tweewielige bromfietsen klasse A D 10 deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers

38 D 11 verplichte weg voor voetgangers D 13 verplichte weg voor ruiters

39 fietspad

40 E 1 parkeerverbod E 3 stilstaan- en parkeerverbod verboden op de rijbaan en op de berm

41 E 5 parkeerverbod van de 1ste tot de 15de van de maand E 7 parkeerverbod van de 16de tot het einde van de maand veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke periode tussen u en u verboden enkel op de rijbaan

42 E 9a parkeren toegelaten E 9b parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen E 9c parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s

43 E 9d parkeren uitsluitend voor autocars E 9e verplicht parkeren op de berm of op het trottoir E 9f verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir

44 E 9g verplicht parkeren op de rijbaan E 9h parkeren uitsluitend voor kampeerauto's E 9i parkeren uitsluitend voor motorfietsen

45 betalend parkeren parkeerschijf parkeren voor personen met een handicap

46 begin van de reglementering
einde van de reglementering reglementering over een korte afstand reglementering over een lange afstand

47 toegelaten van 1ste tot 15de aan de kant met oneven huisnummers van 16de tot het einde aan de kant met even huisnummers veranderen van kant de laatste dag tussen u en u enkel geldig op de rijbaan

48 zone waar parkeren mag op voorwaarde dat wordt betaald
zone waar parkeren verboden is van 9 tot 12 uur zone met beperkte parkeertijd

49 fietspad

50 F 1 begin bebouwde kom F 3 einde bebouwde kom

51 F 5 begin van een autosnelweg F 7 einde van een autosnelweg

52 F 8 tunnel met een lengte van meer dan 500 m een onderbord van dit type duidt de lengte van de tunnel aan de naam van de tunnel kan ook worden aangegeven

53 F 9 autoweg F 11 einde van een autoweg

54 F 12a begin van een woonerf of van een erf F 12b einde van een woonerf of van een erf

55 F 13 verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft F 14 opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen F 15 verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft

56 F 17 aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen F 18 aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer

57 F 19 openbare weg met eenrichtingsverkeer F 21 rechts of links voorbijrijden toegelaten

58 F 23a nummer van een gewone weg F 23b nummer van een autosnelweg F 23c nummer van een internationale weg

59 F 27 voorwegwijzer F 29 wegwijzer de afstand in km kan aangeduid zijn F 31 wegwijzer reisweg over een autosnelweg de afstand in km kan aangeduid zijn

60 F 33a wegwijzer op afstand F 34a wegwijzer F 34b1 wegwijzer voor bepaalde weggebruikers F 34b2 wegwijzer voor bepaalde weggebruikers naar een toeristische bestemming

61 F 35 wegwijzer F 37 wegwijzer F 39 voorwegwijzer die een wegomlegging aankondigt F 41 wegwijzer wegomlegging

62 F 43 plaatsnaambord F 45 doodlopende weg F 47 einde van de werken

63 F 49 oversteekplaats voor voetgangers F 50 oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen F 50bis verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen wijst op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en/of voetgangers die dezelfde openbare weg volgen

64 F 51 ondergrondse of bovengrondse oversteekplaats voor voetgangers F 52 nooduitgang in tunnels F 52bis vluchtroute in tunnels : dichtstbijzijnde nooduitgang, in de aangeduide richting

65 F 53 verplegingsinrichting F 55 hulppost F 56 brandblusapparaat

66 F 57 waterloop F 59 aankondiging van een parking F 60 aankondiging van een overdekte parking F 61 telefoon F 62 noodtelefoon

67 F 63 benzinepost F 65 hotel of motel F 67 restaurant

68 F 69 drankgelegenheid F 71 kampeerterrein F 73 caravanterrein

69 F 75 jeugdherberg F 77 vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, trefpunt voor toeristische informatie F 79 voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt

70 F 81 voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt F 83 voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt F 85 verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met eenrichtingsverkeer

71 F 87 verhoogde inrichting(en) F 89 voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat F 91 verkeersbord dat een gevaar aanduidt of een verkeersregel voorschrijft die slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat

72 F 93 radio-omroep met verkeersinformatie F 95 noodstopstrook

73 F 97 versmalling die de omvang van een rijstrook heeft F 98 vluchthaven

74 F 99a weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters F 99b weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers met een aanduiding van het deel dat bestemd is voor de soorten weggebruikers F 99c weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters

75 F 101a einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters F 101b einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers F 101c einde van de weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters

76 F 103 begin van een voetgangerszone F 105 einde van een voetgangerszone

77 F 107 vanaf dit bord tot aan het bord F 109 is het voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een MTM van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een 2-wielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan 2 wielen links in te halen F 109 einde van de toelating om links in te halen

78 fietspad

79 gevaar: spoorvorming ijzel verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer prioritaire voertuigen, ruiters en fietsers zijn wel toegelaten

80 rekening houden met de massa in beladen toestand
rekening houden met de MTM van het voertuig parkeren toegelaten van 7 tot 10 uur en van 16 tot 19 uur

81 het inhaalverbod begint na 200 m
overstekend wild over een afstand van 10 km als een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van de rijbaan

82 het verbod of gebod geldt voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvoor de toegang tot wegtunnels van respectievelijk categorie B, C, D of E verboden is.

83 fietspad

84 C 1+M 2 verboden richting voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers C 3+M 3 verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen

85 F19+M 4 eenrichtingsverkeer voor alle bestuurders behalve voor fietsers F19+M 5 eenrichtingsverkeer voor alle bestuurders behalve voor fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A

86 D 7+M 6 verplicht fietspad voor bromfietsen klasse B D 7+M 7 verboden fietspad voor bromfietsen klasse B

87 B 1+M 9 voorrang verlenen aan fietsers die in 2 rijrichtingen rijden B 5+M 10 stoppen en voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers die in 2 rijrichtingen rijden


Download ppt "Fietspad."

Verwante presentaties


Ads door Google