De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk

Verwante presentaties


Presentatie over: "prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk"— Transcript van de presentatie:

1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk
Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman  Dr. Van Dijk 20e druk 1

2 Capaciteitsproces en dienstverlenende bedrijven
Hoofdstuk 10 Capaciteitsproces en dienstverlenende bedrijven Procesanalyse Controle-technische aspecten Beschikbaarstelling van Arbeidskracht Productiemiddelen Ruimten Outsourcing Ruimten voor evenementen 17

3 Procesanalyse Ruime verscheidenheid van dienstverlenende bedrijven
Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

4 Procesanalyse specifieke dienst en overeenkomstig primair proces = tijdelijke beschikbaarstelling van een bepaalde soort capaciteit met evt. aanvullende en/of ondersteunende activiteiten dienstverlenende bedrijven stellen iets beschikbaar menselijke arbeid wegens tijdelijk tekort (uitzendarbeid) om specifieke kennis om ‘ambachtelijke vaardigheden’ goederen bvb. schilderijen (ook duurzame productiemiddelen bvb. transportmiddelen, bouwkranen) ruimten woonruimten, kantoren, bedrijfsruimten Bvb. ruimten voorzien van apparatuur/ faciliteiten ten dienste van derden Bvb. ruimten voor evenementen, recreatie of vervoer Bvb. Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

5 Kenmerken capaciteitsproces (adm.-org. aspecten)
Investeren relatief grote investeringen, terugverdientijd>1jr nood aan meerjarenplan, investeringsplan, liquiditeitsbegroting Individualiseren Toekennen code Object voorzien van code Controle teruggave Inspecteren In goede staat (behoud/verbeteren kwaliteit) Regelmatige inspectie, onderhoud indien nodig Bij terugkomst van goederen/vrijkomen van ruimten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

6 Kenmerken capaciteitsproces
Plannen Capaciteiten: Welke Waar Termijn Optimale bezettingsgraad Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

7 Kenmerken capaciteitsproces
Berekenen (calculatie => tarieven) berekening afhankelijk van soort capaciteit jaarbudget kosten (‘normale’/’verwachte’ bezetting) Onderhoud Gebruikskosten Afschrijving Algemene kosten winstopslag ervaring WN Menselijke arbeidskracht? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

8 Controletechnische aspecten
Controletechnische functiescheiding Beschikken Registreren Controleren Bewaren Uitvoeren Aanvullende controlemaatregelen Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

9 Opbrengstverantwoording (informatiebehoeften controlfunctie)
Doorberekening arbeidsuren Doorberekening aanneemsommen Doorberekening tarieven materieelgebruik Verbandscontroles opbrengsten/capa- citeiten met gemaakte kosten Standenregisters Langs gescheiden wegen inbrengen van ‘impulsgegevens’ Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

10 Procesfasen en -activiteiten
Opdrachtfase Beoordelen kredietwaardigheid Beoordelen beschikbaarheid Het uitbrengen van een offerte Het ontvangen van een schriftelijke opdracht of getekende overeenkomst Het invoeren van de opdrachtgegevens in het systeem Het geven van de opdracht tot beschikbaarstelling Uitvoeringsfase en afwikkelingsfase Verschilt per categorie van dienstverlening’ Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

11 Beschikbaarstelling van arbeidskracht
Organisatievormen Uitzendbureau’s Beroeps- en ambachtelijke organisaties Procesactiviteiten Aanvraag cliënt Uitbrengen offerte Opdracht Uitvoering/verantwoording Gereedmelding Betalingsafwikkeling Kwaliteitsbeoordeling Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

12 Beschikbaarstelling van productiemiddelen
Karakteristiek = individualisering Procesactiviteiten Aanvraag cliënt Offerte Opdracht Beschikbaarstelling Retourontvangst Facturering en factuurafwikkeling Onderhoud Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

13 Woningen en kantoorpanden
Algemene karakteristiek = huurOV Woningenbestand  capaciteit Procesactiviteiten Sluiten huurovereenkomst Huurincasso Verrichten van onderhoud Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

14 Reparatiewerkplaatsen
Algemene karakteristiek Procesactiviteiten Reparatieaanvraag Inname van te repareren object Repareren van het object Kwaliteitscontrole Financiële afwikkeling Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

15 Café-restaurantbedrijf
Algemene karakteristiek = restauratie Procesactiviteiten Buffet Restaurant (en keuken) Controleaspecten Theoretisch verbruik voorraden Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

16 Outscourcing Uitvoeren van (ondersteundende) processen door een andere partij, in naam van de opdrachtgever, bvb. voor ICT-beheer Salarisprocessen Productieprocessen Wagenparkbeheer Beheersing van outsourcingprocessen Prestatieniveau vastleggen d.m.v. KPI’s Inkooptraject + selectie Contract + SLA Overdracht processen (gegevens, medewerkers, …) Evaluatie i.v.m. uitvoering Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

17 Beschikbaarstelling van ruimten voor evenementen
Karakteristiek: frequent wisselende gebruikers korte tijdsduur van het gebruik Procesfasen (organisatie evenement en toegangskaarten) De aanschaf van toegangskaarten De ontvangst van de kaarten De verkoop van toegangskaarten De toegangscontrole De afrekening van de verkochte kaarten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

18 Informatiebehoefte Planninginfo = i.v.m. optimale bezettingsgraad
V naar capaciteit + verloop kostenbegroting Controlinfo = verantwoording opbrengsten (zie eerder) Doorberekening arbeidsuren Doorberekening aanneemsommen Doorberekening tarieven materieelgebruik Verbandscontroles opbrengsten/capa- citeiten met gemaakte kosten Standenregisters Langs gescheiden wegen inbrengen van ‘impulsgegevens’ Operationele info Info m.b.t. capaciteiten: welke/waar/termijn Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff


Download ppt "prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20e druk"

Verwante presentaties


Ads door Google