De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K ENNISMAKINGSAVOND KLAS 1 25 SEPTEMBER 2013 - PLENAIR -

Verwante presentaties


Presentatie over: "K ENNISMAKINGSAVOND KLAS 1 25 SEPTEMBER 2013 - PLENAIR -"— Transcript van de presentatie:

1 K ENNISMAKINGSAVOND KLAS 1 25 SEPTEMBER 2013 - PLENAIR -

2 W ELKOM !

3 PROGRAMMA dhr. P. van Adrichem, locatiedirecteur mw. H.Scholten, teamleider onderbouw-havo dhr. R. Klokman, teamleider onderbouw-mavo kennismaking met de mentoren

4 DHR. P. VAN A DRICHEM, LOCATIEDIRECTEUR Ouderbetrokkenheid: o School informeert ouders o Ouders informeren zichzelf o Uitwisseling o Samenwerking o Ouderraad

5 MW. H.S CHOLTEN, TEAMLEIDER ONDERBOUW - HAVO Structuur van de school: onderbouw-mavo dhr. R. Klokman → klas 1+2 mavo onderbouw-havo mw. H. Scholten → klas 1 havo en mavo/havo → klas 2 + 3 havo bovenbouw-mavo mw. T. Essens → klas 3 + 4 mavo+

6 TAAKVERDELING Mentor: eerste aanspreekpunt in de leerlingbegeleiding Teamleider: onderwijs en docenten

7 COMMUNICATIE Oudernieuwsbrief per mail met een link en op site Uitnodigingen e.d. via oudernieuwsbrief of de mail

8 D HR. R.K LOKMAN, TEAMLEIDER ONDERBOUW - MAVO Brugklaskamp: o Waarom een kamp o De ambiance o Begeleiding o Afscheid o Mobieltjes o Indeling kamers o Site o Vragen

9 K ENNISMAKING MET DE MENTOREN : 1A MW. V AN DER L AANLOK. 021 1B MW. G ELDERMANLOK. 023 1C MW. M ARIONLOK. 025 1D DHR. S TOLKLOK. 045 1 E MW. V AN DER E NDENLOK. 027

10 K ENNISMAKINGSAVOND LEERJAAR 1 - MENTOREN -

11 WELKOM o Naam en e-mailadres van de mentoren: o 1A: Jelly van der Laan – j.vanderlaan@stanislascollege.nlj.vanderlaan@stanislascollege.nl o 1B: Jantienke Gelderman – j.gelderman@stanislascollege.nlj.gelderman@stanislascollege.nl o 1C: Corinne Marion – c.marion@stanislascollege.nlc.marion@stanislascollege.nl o 1D: Michel Stolk – m.stolk@stanislascollege.nlm.stolk@stanislascollege.nl o 1 E: Laura van der Enden- l.vanderenden@stanislascollege.nll.vanderenden@stanislascollege.nl o Mail naar docenten met cc naar mentor o Mail naar mentor met cc naar teamleider

12 Mentor is: eerste aanspreekpunt in de leerlingbegeleiding Mentor verzorgt: Mentorles Studievaardighedenles Vakles, nl….. Voorstellen ouders: Namen, ouders van…. Telefoonnummer correct? E-mailadres correct? (oudernieuwsbrief / brief over kamp ontvangen?) Zelf aanpassen in Magister.

13 STANISLASSITE www.stanislascollege.nl Magister: o Huiswerk o Absentie o Cijfers o Elo Rooster Jaargids Verlofaanvraag

14 ABSENTIE EN LESUITVAL Absentie (onvoorzien) o Telefonisch / per mail (scr-absentie@stanislascollege.nl)scr-absentie@stanislascollege.nl o Groene verzuimkaart Absentie (voorzien) o Zoveel mogelijk voorkomen o Wisselende lesuren o Verlofaanvraag (dag(en) of dagdeel) o Groene kaart (uur) Lesuitval : o OA/docent o Telefoonketen Te laat/eruit

15 ONDERWIJSKUNDIGE ZAKEN Kluisjes : boeken mee naar huis Huiswerk tussen 1,5 à 2 uur per dag Doorlopend gemiddelde: 3 perioderapporten, eindrapport afronding periode 3 Overgang naar klas 2 1 mavo → over of naar 2 m/h of niet over (2 kb) 1 havo→ over of niet (2 mavo) 1 havo/mavo→ advisering na 2e rapport (2h, 2m/h, 2m)

16

17 KUNSTVAKKEN 1 (CKV) Kunstvakken 1 geen vak op het rooster van SCR, wel examenonderdeel Portfolio wordt gevormd door Verslagen van activiteiten (voorstellingen en workshops) Meedoen aan culturele activiteit op school

18 MAATSCHAPPELIJKE STAGE (M A S): totaal 30 uur waarvan: 5 uur op school (schoolwacht in klas 3) 25 uur zelf invullen voor aanvang mas-contract ophalen en toestemming vragen voor wat je gaat doen contactpersonen: mw. Leenaers en mw. Piroe spreekuur: maandag in de kleine pauzes (10.00-10.20 / 13.50-14.10)

19 ADVISERING N. A. V. 2 E RAPPORT voorlopige “advisering” in maart 2014 1 mavo → 2 mavo of 2 m/h 1 havo/mavo → 2 havo of 2 h/m of 2 mavo 1 havo → 2 havo of 2 mavo a.d.h.v. rapporten maar ook: motivatie, inzet, houding t.o.v. lesstof, e.d. en Cito-VAS

20 VRAGEN OVER BRUGKLASKAMP

21 Dank u voor uw komst!


Download ppt "K ENNISMAKINGSAVOND KLAS 1 25 SEPTEMBER 2013 - PLENAIR -"

Verwante presentaties


Ads door Google