De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MicroDataServices CBS

Verwante presentaties


Presentatie over: "MicroDataServices CBS"— Transcript van de presentatie:

1 MicroDataServices CBS
Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) Jan Jonker 27 januari 2006

2 Toegankelijk maken van data
Statistische publicaties (StatLine) Onderzoek in opdracht Maatwerktabellen MicroDataServices Publicatiebestand Samenwerkingsverband (CBS x onderzoeksinstelling)

3 MicroDataServices: toegang tot microdata
On Site werken (OS) Remote Execution [VT 1971] (RE) Remote Access [pilotfase] (RA) Microbestanden onder contract (MB)

4 MicroDataServices: kenmerken
locatie microdata: » bij CBS (OS, RE, RA) of bij gebruiker (MB) locatie werkplek gebruiker: » bij CBS (OS), in werkomgeving gebruiker (RA), eigen werkplek gebruiker (RE, MB) aard van de microdata: geanonimiseerd, volledige detaillering (OS, RA) idem, maar alleen inzage testbestand (RE) statistisch beveiligd (MB)

5 Beschikbare microdata
“REOS-bestanden”, koppelbaar met GBA-data programmatuur: SPSS; Stata, SAS, StatTransfer Beschikbare microdata: uitkeringen (bijstand, AO, WW), inkomens, gesubsidieerde arbeid, reïntegratie, verzuim, SSB-banen, EBB, EWL Specifieke datasets: VT’en In ontwikkeling: bedrijfseconomische data (Cerem)

6 Verantwoordelijkheden product
CBS / CvB: » technisch correcte microdata met duidelijke, toegankelijke documentatie » rekenfaciliteiten voor OS, RE, RA Onderzoeker / instelling: » statistische inhoud en kwaliteit van de analyse / het gebruik van de microdata

7 Statistische geheimhouding (1)
Grondslag: CBS-wet en WBP Praktijk bij OS, RE, RA: » controle output van gebruiker op risico van onthulling herkenbare individuele gegevens » Cerem: beoordeling publicatie Praktijk bij MB: » statistische beveiliging van ter beschikking te stellen microbestanden

8 Statistische geheimhouding (2)
Medeverantwoordelijkheid onderzoeker en instelling op basis van contractuele voorwaarden voor toegang tot microdata basis: CBS-wet, c.q. machtiging CCS uitwerking: contract & geheimhoudingsverklaring Praktijk: cursus(presentatie) bij start OS, RE, RA zorgvuldigheid bij publicatie uitkomsten

9 Rol CvB voor MicroDataServices
één loket voor MicroDataServices CBS informatie over beschikbare microdata en toegangsmogelijkheden gezamenlijk ‘intakeoverleg’ met gebruiker, statistische sector en CvB offerte (planning, kosten, voorwaarden) uitvoering MicroDataServices, w.o.: communicatie met onderzoeker organisatie controle output eerstelijnsondersteuning

10 Vragen ?


Download ppt "MicroDataServices CBS"

Verwante presentaties


Ads door Google