De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

cursus 3de jaar eigen zin in ons leven Academiejaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "cursus 3de jaar eigen zin in ons leven Academiejaar"— Transcript van de presentatie:

1 cursus 3de jaar eigen zin in ons leven Academiejaar 2003-2004
College 1 +2

2 Tijdig zin zoeken Zingeving bepaald door sterke ervaringen
Motivatie ten grondslag niet de beste Tijd ontbreekt Sterk gekleurde therapeutische bekommernis Zingeving vraagt tijd Sterke betrokkenheid Culturele bemiddeling Onze cultuur privatiseert zingeving (pluraliteit) Zelf-beslissing en zingeving

3 Metafysische adolescentie
Optimaal moment Er is tijd ‘men’ is geïntrigeerd, omwille van de vele gevolgen van de verschillende keuzes “Heeft het leven zin als het op elk moment kan worden ontnomen?” “Wat betekent humanisme in een wereld die zo kwistig omspringt met mensenlevens?” “Is geluk eigenlijk nog iets anders dan zo veel mogelijk consumeren?” Heeft het zin de vraag te stellen naar zin!

4 Een videofragment Vragen die we kunnen stellen:
Heeft het leven enige zin? Heeft het leven enig doel? Heeft het leven enige waarde? Heeft het leven enig belang? Elk van die vragen kan ik stellen over het leven in het algemeen of over mijn leven in het bijzonder. We stellen deze vragen in het algemeen en peilen daardoor naar de implicaties voor mijn leven.

5 De vraag naar de waarde Extrinsieke waarde: verleende waarde
Emotionele waarde Instrumentele waarde Intrinsieke waarde: vanuit zichzelf Geluk als waarde liefde als waarde Evenwicht is de uitdaging

6 De vraag naar het doel Doelen zijn verbonden met waarden, zowel extrinsiek als intrinsiek. Ons leven is doelgericht als ze zijn afgestemd op het nastreven van waarden. Het verwerven of verwezenlijken van die waarden, zegt me dat mijn leven belang heeft.

7 Zin en leven Heeft je leven enig belang?
Heb ik iets goeds/waardevols bijgedragen tot deze wereld? Heeft het leven een intrinsieke waarde? Vb het voordeel van een gelovige Vb Leo Apostel

8 Zin en deze wereld De ultieme negativiteit: nihilisme
De doe-het-zelfbenadering Niets heeft zin tenzij er zin aan wordt toegekend Geen controle: Basisomstandigheden Vormende elementen Lijden Confrontatie met de dood God en zin Scheppende liefde

9 Een broos, maar sterk trio
gezondheid ik arbeid relatie

10 May it be an evening star Shines down upon you
May it be when darkness falls Your heart will be true You walk a lonely road Oh! How far you are from home Mornië Utúlie (darkness has come) Believe and you will find your way Marnië Alantië (darkness has fallen) A promise lives within you now

11 May it be the shadow’s call Will fly away May it be your journey on
To light the day When the night is overcome You may rise to find the sun Mornië Utúlie (darkness has come) Believe and you will find your way Marnië Alantië (darkness has fallen) A promise lives within you now A promise lives within you know

12 De ge-koppel-de mens Docent: Kurt Vroman

13 het onmogelijke koppel !?
Man-vrouwverhouding : zeer problematisch holle liefdesverklaring “voor de tijd dat het duurt…” mijn lief/vrouw wordt vriend(in) langdurige relatie als verdacht beschouwd droom: een levenslange liefdesrelatie mislukkingen maken die droom heviger

14 Val van de culturele muur:
traditie aan scherven vertrouwde regulering in vraag gesteld “tot de dood ons scheidt…” gezagsdragers verkondigden hetzelfde Leven op het gevoel Veranderde leefsituatie

15 wetenschap als nieuwe zingever
vrijheid is de boodschap wetenschap als nieuwe dwingelandij: onderzoeksresultaten worden verplichte normen twee voorbeelden: het gewone damesblad het serieuze onderzoek : Masters en Johnson

16 De bezorgde techno-minnaar
seksualiteit als spel-aspect een technisch spel mannelijke reductie prestatiemodel: van arousal tot orgasm Verlangen? striptease the crying game homoseksuele paren : scoring vs nesting

17 Mannelijke fantasie vrouwelijke fantasie
de man: pornografie: omschrijving: kortgerokt, ruime boezem ondergeschikt, verleidt hem, uitdagend onmiddellijk seksueel beschikbaar de vrouw: Relationele verhalen een bijzondere man: ongelukkige liefde achter de rug, werkt bij een man wiens vrouw gestorven is, aanvankelijk antipathiek, helaas verliefd op een ander

18 Het verdeelde verlangen
De proef uit het ongerijmde “men verlangt iets wat men niet wil” “beiden verlangen verlangd te worden, maar niet gereduceerd tot passief object van het verlangen van de ander”

19 Alleen uit liefde? Brede waaier aan motieven
Motieven verschuiven en vullen elkaar aan Tijdens het vrijen Tijdens het leven In hoeverre verschillen man en vrouw? Meerdere motieven, gevarieerder seksueel gedrag! De aard van de motieven bepaalt de wijze waarop Verschil in niveau van opwinding Voortplanting en seksualiteit Een verhaal

20 Brede waaier aan motieven
Relationele motieven Om de partner plezier te doen Uit liefde Om zwanger te worden Om een ruzie goed te maken Uit angst om de partner te verliezen Uit verveling Om de partner te kwetsen Uit medelijden

21 Brede waaier aan motieven
Lichamelijke motieven Als je zin hebt Zin in klaarkomen Seks om de seks Uit nieuwsgierigheid

22 Een waaier van motieven
Psychologische motieven Om de partner te veroveren Vanuit het verlangen naar iemand anders Om erbij te horen Om zichzelf te bewijzen Om troost te zoeken Als vlucht uit de eenzaamheid Om te ontkomen aan stress Als uiting van macht

23 Een waaier van motieven
Materiële motieven Middel om geld te verdienen Om iets te krijgen Institutionele motieven Omdat het zo hoort Beantwoorden aan de norm

24 Het spel van lichaam, geest en relatie
Vrijen doe je met je lichaam Seks zit ook in je hoofd Vrijen speelt zich af in relatie Vrijen is een circulair systeem

25 Vrijen doe je met je lichaam
Verlangen In gedachten met elkaar bezig « Spontaan zin », een illusie? Opwinding Mannen sneller opgewonden dan vrouwen Erogene zones bestaan niet Opwinding op elkaar afstemmen Plateaufase Orgasmebeleving

26 Orgasmebeleving Is klaarkomen steeds voelbaar?
Klaarkomen als een must! Klaarkomen tijdens de gemeenschap? Leidt opwinding tot orgasme bij gemeenschap?

27 Situatie 1 een spetterende avond
intensiteit Ervaringen An Verloop van zin Graad van bevrediging Lichamelijke reacties Fase van gemeenschap intensiteit Ervaringen Geert Graad van bevrediging Lichamelijke reacties Verloop van zin Fase van gemeenschap

28 Situatie 2 hooggespannen verwachtingen
intensiteit Ervaringen An Verloop van zin Lichamelijke reacties Graad van bevrediging Fase van gemeenschap intensiteit Ervaringen Geert Verloop van zin Lichamelijke reacties Graad van bevrediging Fase van gemeenschap

29 Situatie 3 geen zin, maar toch
intensiteit Ervaringen An Graad van bevrediging Verloop van zin Lichamelijke reacties Fase van gemeenschap intensiteit Ervaringen Geert Verloop van zin Lichamelijke reacties Graad van bevrediging Fase van gemeenschap

30 Seks zit ook in je hoofd De illusie van positieve gevoelens
Wisselende gevoelens Dominante gevoelens Ten onrechte dominante gevoelens Opvattingen verschuiven Van beheersingsmoraal naar permissieve moraal Van hiërarchische naar gelijkwaardige relaties Persoonlijke mythen

31 mythen Omtrent seksueel verlangen Omtrent opwinding Omtrent orgasme
Omtrent de penis Omtrent seksueel gedrag Omtrent vruchtbaarheid Omtrent seks en relatie

32 Vrijen speelt zich af in een relatie
Invloed van de partner Negatief effect van goedbedoelde gedragingen Partners doen hun best Voorzichtige mannen Prestatiegericht gedrag ontneemt het plezier Evenwicht tussen geven en ontvangen Betrokkenheid op de partner Gezonde eigenliefde Grenzen aangeven en respecteren Goede communicatie

33 Thema’s Leven als alleenstaande? Angst en seksualiteit
Goed partnerkeuze: ideaal of illusie Verantwoord ouderschap Seksualiteit en anticonceptie Zwangerschap Met z’n drie: relatie na de zwangerschap Seksuele stoornissen bij man of vrouw Gezinstherapie: een oplossing Onvruchtbaarheid Partnerkeuze en beroepskeuze Mijn homofiele partner Mijn kind is gestorven De mens zonder levenszin “ik heb een affaire gehad…”

34 Succes en geluk in werk en leven

35 Wat is genoeg? 4 onjuiste waarden
Geld Roem Macht Status Als middel zijn ze goed, als doel zijn ze problematisch. 2 vormen van ontevredenheid Ontevredenheid over verworvenheden Ontevredenheid vanuit ambitie/ideaal Tevredenheid. Enkele kanttekeningen.

36 Waarachtig succes… Ontdek je positieve kanten
Ontplooi je talenten zodanig dat anderen en jezelf te goede komen Spiritualiteit en succes Atheïsme Theïsme Het voorbeeld van Tolstoj

37 Universele voorwaarden …
Een helder zicht op wat we willen (visie/doel) Een sterk vertrouwen Een gerichte concentratie Een eigenwijze volharding Een emotionele betrokkenheid Een goed karakter Een vermogen om hiervan te genieten

38 Thema’s Ontslag Ken jezelf: mij bijscholen, ja maar wat? Veranderen
Werk en relatie Falen in mijn job Is het uiterlijk dan zo belangrijk? Stress, een uitvindsel? Burn-out, nee, niet voor mij? Werk en sleur, eigen fout? Geld schenkt de grootste voldoening?! De gepeste Overuren, voor wie en voor wat? Het leven als werkloze PWA; een slaaf-contract? Werkgever, altijd een beetje mijn sociale baas?


Download ppt "cursus 3de jaar eigen zin in ons leven Academiejaar"

Verwante presentaties


Ads door Google