De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag KNR 22 september 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag KNR 22 september 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag KNR 22 september 2011
Rechtspositiereglement 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

2 Samenstelling werkgroep
Voorzitter werkgroep: Br. Leonardo van Dijk (broeders van Amsterdam) Overige leden: Julia Burgers (zrs van Liefde Tilburg) Loes Cornelis (ptr Maristen Hulst) Christianne Stappers (Dominicanessen van Bethanië) Marja Wennekes (zrs van Liefde Schijndel) Flip van de Kieboom (Sociëteit van JMJ ‘s-Hertogenbosch) Carel Verdonschot (Julie Postel Boxmeer) Janneke Doe (juridisch stafmedewerker KNR) Jeroen Crajé (fin. economisch stafmedewerker KNR) Sylvia Hobeijn (secretaresse KNR) 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

3 Werkgroep Rechtspositiereglement
Traject 20 november 2010 principeakkoord CAO VVT December 2010 principeakkoord geaccepteerd door achterban vakbonden en werkgeversorganisaties Uitwerking definitieve tekst eerste maanden 2011 Samenstelling Werkgroep Rechtspositiereglement Beoordeling van de wijzigingen CAO VVT in een drietal bijeenkomsten 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

4 Werkgroep Rechtspositiereglement
Traject Voorstel herziene versie van het Rechtspositiereglement naar FKR Positief advies van FKR op 17 augustus 2011 Voorstel herziene versie van het Rechtspositiereglement naar Bestuur Goedkeuring door Bestuur op 7 september 2011 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

5 Belangrijkste wijzigingen
Loonontwikkeling 2010 en 2011: algemene salarisverhoging per 1 september 2010 van 0,50 %; eenmalige uitkering december 2010 van 0,60% van het jaarsalaris 2010; algemene salarisverhoging per 1 januari 2011 van 0,75%; algemene salarisverhoging per 1 juli 2011 van 0,75% verhoging eindejaarsuitkering 2011 met 0,50% 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

6 Belangrijkste wijzigingen
Loonontwikkeling 2010 en 2011: algemene salarisverhoging per 1 september 2010 van 0,50 %; eenmalige uitkering december 2010 van 0,60% van het jaarsalaris 2010; algemene salarisverhoging per 1 januari 2011 van 0,75%; algemene salarisverhoging per 1 juli 2011 van 0,75% verhoging eindejaarsuitkering 2011 met 0,50% 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

7 Belangrijkste wijzigingen
Nulurencontracten: a. Jaarlijks zal de werkgever de werknemer met een nulurencontract in de gelegenheid stellen om aan te geven of hij een arbeidsovereenkomst wil met een gemiddeld aantal uren per week. b. Met de werknemer die dit aangeeft zal de werkgever in overleg treden om zo mogelijk te komen tot een arbeidsovereenkomst met een gemiddeld aantal uren per week. c. In geval de werknemer met recht toepassing vraagt van de Wet flex en zekerheid honoreert de werkgever dit verzoek. 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

8 Belangrijkste wijzigingen
Leeftijdsuren Met ingang van 1 januari 2012 vervalt het extra verlof in verband met leeftijd uit artikel 6.1 van de CAO (het verlofmandje). Dit met inachtneming van het overgangsrecht. Per 1 januari 2012 hebben alle werknemers recht op een verlofmandje bestaande uit een basis-vakantieverlof van 224 uur, te weten 144 uur wettelijk verlof en 80 uur bovenwettelijk verlof. Aan dit basis-vakantieverlof wordt toegevoegd een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 35 uur per jaar te bereiken in Deze PLB uren worden binnen het verlofmandje expliciet geoormerkt als PLB-budget. 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

9 Belangrijkste wijzigingen
Leeftijdsuren (vervolg) Werknemers moeten ieder jaar voor 1 december een keuze maken of zij de PLB-uren binnen het PLB-budget willen houden dan wel willen storten in de levensloopregeling of als gewoon vakantieverlof wil opnemen. De werknemer kan de bovenwettelijke verlofuren uit het basis-vakantieverlof (80 uur) laten uitbetalen. De PLB-uren verjaren niet. Indien het aantal PLB-uren meer bedraagt dan 5x 35 uur dan moet de werknemer dit meerdere storten op de levensloopregeling dan wel overhevelen naar het basisvakantieverlof. 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

10 Persoonlijk levensfasebudget
Nieuwe regeling per 1 januari 2012 Recht op PLB in eerste instantie afhankelijk van leeftijd maar groeit tot 2017 naar een algemeen recht van 35 uur onafhankelijk van de leeftijd. Er is een overgangsregeling voor werknemers van 50 jaar en ouder op 31 december 2011. Er is een garantieregeling voor werknemers van 55 jaar en ouder op 31 december 2011. Gevolgen voor registratie PLB-rechten en opname! 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

11 Werkgroep Rechtspositiereglement
Afwijkingen Het Rechtspositiereglement wijkt op een aantal punten af van de CAO VVT. Ten opzichte van de vorige versie zijn hierin geen wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste afwijkingen zijn: Bepalingen uit voormalige CAO Thuiszorg. Geen verplicht meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Eigen procedure voor seksuele intimidatie/misbruik Eigen regeling sociaal plan Vervangen van de ondernemingsovereenkomst CAO VVT 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

12 Werkgroep Rechtspositiereglement
Tot slot Rechtspositiereglement zal digitaal beschikbaar worden gesteld via de website van de KNR Geïnventariseerd zal worden of er behoefte is aan gedrukte versie van het nieuwe Rechtspositiereglement. 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement

13 Werkgroep Rechtspositiereglement
Tot slot Huidige CAO VVT loopt tot 28 februari 2012. Voorbereidingen voor de onderhandelingen voor een nieuwe CAO VVT zijn gestart. Speerpunten worden geïnventariseerd en met leden (werkgevers c.q. werknemers) besproken. Eerste onderhandelingen zullen waarschijnlijk in maart 2012 gaan plaats vinden. 22 september 2011 Werkgroep Rechtspositiereglement


Download ppt "Studiedag KNR 22 september 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google