De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat houdt je ‘s nachts wakker?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat houdt je ‘s nachts wakker?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat houdt je ‘s nachts wakker?

2 Wat houdt je ‘s nachts wakker?

3 Wat houdt je ‘s nachts wakker?

4 Romeinen 8: 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

5 Romeinen 8: 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan TEGEN ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

6 Romeinen 8: 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan TEGEN ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen AANKLAGEN? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

7 Romeinen 8: 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan TEGEN ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen AANKLAGEN? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen VEROORDELEN? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

8 Romeinen 8: 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan TEGEN ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen AANKLAGEN? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen VEROORDELEN? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons SCHEIDEN van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen SCHEIDEN van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

9 Romeinen 8: 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? ALS GOD VOOR ONS IS, wie kan dan TEGEN ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen AANKLAGEN? GOD ZELF SPREEKT HEN VRIJ. 34 Wie zal hen VEROORDELEN? CHRISTUS JEZUS, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, PLEIT VOOR ONS. 35 Wat zal ons SCHEIDEN van de liefde van Christus? TEGENSPOED, ELLENDE OF VERVOLGING, HONGER OF ARMOEDE, GEVAAR OF HET ZWAARD? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 HOOGTE NOCH DIEPTE, OF WAT ER OOK MAAR IN DE SCHEPPING IS, ons zal kunnen SCHEIDEN van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

10 Het borstpantser van de Heilige Patrick
Ik omgord mij vandaag met de kracht van Christus' vleeswording en van zijn doop, Met de kracht van zijn kruisiging en zijn begrafenis, Met de kracht van zijn opstanding en zijn hemelvaart, Met de kracht van zijn wederkomst voor het laatste oordeel.

11 Het borstpantser van de Heilige Patrick
Ik omgord mij vandaag Met Gods kracht om mij te leiden, Met Gods macht om mij te steunen, Met Gods wijsheid om mij te onderrichten, Met Gods oog om mij te behoeden, Met Gods oor om mij te horen, Met Gods woord om voor mij te spreken, Met Gods hand om mij te bewaren, Met Gods weg om die te bewandelen, Met Gods schild om mij te beschermen, Met Gods Geest om mij te beveiligen Tegen de strikken van de demonen, Tegen de verleidingen van de ondeugden, Tegen de neigingen van de natuur, Tegen elkeen die boosheid tegen mij beraamt, Ver of dichtbij, alleen of met meerderen.

12 Het borstpantser van de Heilige Patrick
Christus met mij, Christus voor mij, Christus achter mij, Christus in mij, Christus beneden mij, Christus boven mij, Christus ter rechter- en Christus ter linkerzijde, Christus in de breedte, Christus in de lengte, Christus in de hoogte, Christus in het hart van ieder die aan mij denkt, Christus in de mond van ieder die over mij spreekt, Christus in elk oog dat mij ziet, Christus in elk oor dat mij hoort.

13 Het borstpantser van de Heilige Patrick
De verlossing komt van de Heer. De verlossing komt van Christus. Moge uw verlossing, Heer, altijd met ons zijn. Nakijken? Reageren? (ook voor de hele tekst van Het borstpantser van de Heilige Patrick)


Download ppt "Wat houdt je ‘s nachts wakker?"

Verwante presentaties


Ads door Google