De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

2 Diensten 9:30voorganger: ds. C. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C. Haak uit Kampen De collecte is bestemd voor Stichting Red een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. Diensten 9:30voorganger: ds. C. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C. Haak uit Kampen De collecte is bestemd voor Stichting Red een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 26 januari 19 30 LEF 26 januari 19 30 LEF

4 26 januari:Lotte Heres zr Laura Sytsma 28 januari:zr Ina Ellen-Stoppels zr Hanneke van Harten-Schiebaan 29 januari:zr Marijke Koelewijn-Meester 30 januari:Isa de Fouw 1 februari:br R.P.G. van de Riet 26 januari:Lotte Heres zr Laura Sytsma 28 januari:zr Ina Ellen-Stoppels zr Hanneke van Harten-Schiebaan 29 januari:zr Marijke Koelewijn-Meester 30 januari:Isa de Fouw 1 februari:br R.P.G. van de Riet Deze week zijn jarig:

5 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

6 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

7 175 C

8 ● Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

9 Gezang 131: 1, 2, 9 1 Barmhartig Vader op uw troon, wij bidden tot U door uw Zoon, wij knielen voor uw aangezicht dat straalt in heerlijkheid en licht. 2 Terwijl wij sliepen deze nacht betrokken engelen de wacht; nu meldt de zon een nieuwe dag, waarop elk mens U dienen mag.

10 Gezang 131: 1, 2, 9 9 Geef dat ons nieuwe leven is een lichtpunt in de duisternis. Genadig God, hoor ons gebed in Jezus Christus, die ons redt.

11 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

12 Gezang131:1, 2, 9 ● Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

13 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, in Uw tegenwoordigheid; kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, met al mijn tranen en mijn strijd. Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart. Opwekking 753

14 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn. Opwekking 753

15 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom, omgeven door Uw majesteit; leg ik alles, Heer, in Uw handen neer, in zwakheid en gebrokenheid. Geef ik wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart. Opwekking 753

16 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; een symfonie voor U mag zijn. Opwekking 753

17 Ik geef wat ik heb, houd niets apart, open voor U mijn hart. Opwekking 753

18 Refrein: Als een liefdeslied is hier mijn leven een melodie van vreugde en pijn. En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, een symfonie voor U mag zijn; Opwekking 753

19 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

20 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: ● Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

21 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 ● LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

22 LvdK 254: 1, 3 1 God in de hoog' alleen zij eer en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede weergebracht; de strijd heeft thans een einde.

23 LvdK 254: 1, 3 3 O Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

24 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: LvdK254:1, 3 ● Johannes2:1 - 12 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

25 In Kana zie je de hemel op aarde Johannes 2:1-12

26 Een bruiloft die ik nooit zal vergeten. ik heet Lechajiem alles klaarmaken mijlpaal & droom geen kurkentrekker ??

27 Een Geheim in de keuken

28 Bruiloft – met z’n allen

29 Een Geheim in de keuken Paniekvoetbal van moeder

30 Een Geheim in de keuken Agenda van de Zoon

31 Een Geheim in de keuken Geloof van Maria

32 Iedereen ging uit z’n dak tot aan de rand

33 Iedereen ging uit z’n dak beste wijn !

34 Iedereen ging uit z’n dak volop leven

35 Nu weten we het zeker

36 hemel op aarde ??

37 Nu weten we het zeker Gods glorie gezien

38 Nu weten we het zeker echt zoon van God

39 Nu weten we het zeker echt zoon van God

40 Nu weten we het zeker echt zoon van God

41 Nu weten we het zeker echt zoon van God

42 Nu weten we het zeker echt zoon van God

43 Nu weten we het zeker echt zoon van God

44 Nu weten we het zeker echt zoon van God Het wordt feest… beslist!

45 Nu weten we het zeker echt zoon van God Het wordt feest… beslist! Op de zoon … le chajiem !

46 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 ● Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

47 Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

48 Opwekking 553 Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis. Laat Uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

49 Opwekking 553 Halleluja, Halleluja (4x) Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

50 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

51 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

52 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: ● Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

53 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil ik zijn elk moment. Opwekking 595

54 refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

55 Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af. Opwekking 595

56 refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

57 En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. Opwekking 595

58 refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

59 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

60 182 E 4-stemmig

61 Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een kind

62 Vergeet niet je in te schrijven voor de Presentdag / NL Doet voor 22 maart! De lijst ligt achterin de kerk.

63 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Volgende week zondag 2 februari laatste dag om de dozen in de kerk te plaatsen!!!.


Download ppt "Gezang131:1, 2, 9 Opwekking753: Johannes2:1 - 12 LvdK254:1, 3 Opwekking553: Opwekking595: Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. Haak Kampen Collecte: Red een."

Verwante presentaties


Ads door Google