De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuur van de kerk Bespreken stadswandeling Bedenken toetsvragen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuur van de kerk Bespreken stadswandeling Bedenken toetsvragen"— Transcript van de presentatie:

1 Cultuur van de kerk Bespreken stadswandeling Bedenken toetsvragen
Oefentoets maken Oefentoets bespreken

2 Valkhof 1. Wat was de functie van de Nicolaaskapel? Kleine kerk gewijd aan St. Nicolaas, nu dopen en huwelijken. 2. Omschrijf de architectonische kenmerken van dit gebouw. Centraalbouw (byzantijnse/vroegchristelijke invloed). Romaans 3. Maak een foto van de Nicolaaskapel. 4. Maak een foto van de Barbarossa ruïne

3

4 De Sint-Stevenskerk en de commanderie van Sint Jan
De Sint-Stevenskerk en de commanderie van Sint Jan. Opbouw en groei van het kerkelijk leven 5. Welke architectonische kenmerken van de kerk kun je aan de buitenkant herkennen? Probeer de kenmerken die je ziet op de foto te zetten. Steunberen, kruisribgewelven 6. Wie was St. Steven, ook wel Stefanus? Eerste martelaar van het Christendom, gestenigd. 7. Welke functies heeft het gebouw van de Commanderie van Sint-Jan door de eeuwen heen gehad? Pelgrimshospitaal, gebouw Johannieterorde, protestanste predikplaats, academiegebouw, museum, horeca.

5 Muren en poorten. De stad krijgt vorm

6

7 Handel en gilden. Schippers, kooplieden en ambachtslui
9. Ga op zoek naar straatnamen die verwijzen naar middeleeuwse gilden. Schrijf er 3 op en omschrijf wat dit beroep inhield. Vleeshouwerstraat Brouwerstraat Platenmakersstraat- houtbewerker Smidstraat Snijderstraat- kleermaker Bezembindergas- vervaardigde als ambachtsman bezems voor gebruik op straat, in de stal of in huis

8 Mariken van Nieumeghen
Beschrijf kort wat het verhaal van Mariken inhield. Welk moment uit het verhaal laat het standbeeld zien?

9 Maak een toetsvraag Per tweetal wordt een paragraaf aangewezen.
verzin een goede toetsvraag, meer dan alleen kennis herhalen. dus niet: wat is Gregoriaans, Maar wel: Wat was de functie van Gregoriaanse muziek in de kerk en hoe ontwikkelde deze muzieksoort zich verder? Tip voor het opstellen van een goede vraag, gebruik zinnen als: Leg uit… Wat is het verband tussen… Toon aan… Noteer je vraag Noteer het goede antwoord. Kom de vraag+ het antwoord in de powerpoint zetten

10 Proeftoets, vragen 1-5 1. Kunst als Mimesis (p. 14-17)
Maak een logisch verhaal van de volgende woorden: -Natuurgetrouw -Mimesis -Plato -Ware schoonheid -Esthetica -Kopie -Aristoteles Zie boek, antwoord is in de les gedicteerd. 2. Goddelijke orde (p ) Leg uit wat voor een gevoel een timpaan over het algemeen bij de burgers opriep. Angst voor wat er na de dood kwam als men niet volgens de regels van het geloof leefde. 3. Kloosters (p ): Waarom werd de Gregoriaanse muziek genoteerd? Om deze muziek over te kunnen dragen aan andere kloosters en kerken, meleodieen konden overgedragen en vastgelegd worden zonder dat iemand ze voor hoefde te zingen. 4. Weelde van de kerk: Waarom was het oke voor een geloof dat soberheid en armoede te prediken om enorme kerken te bouwen met daarin enorm veel rijkdom? Cluniacenzers: Rijkdom, pracht, praal en de kostbaarste materialen moeten ter ere van Christus en god in de mis gebruikt worden, alleen het beste is goed genoeg. Cisterciënzers: Sober, leven zoals christus, versiering en bezit leiden af van zuiver geloof. 5. Sober, zoals Christus+ samenvatting (p ) Waarin verschilt de cisterciënzer-architectuur van de cluniacenzer-architectuur? Cisterciënzers: geen versiering, geen beeldhouwkunst, eenvoudig. Wel veel aandacht voor bouwtechnische ontwikkelingen zoals het spitsgewelf. Cluniacenzers: juist wel veel beeldhouwwerk. Let op: beide romaanse en later ook Gotischer kerken.

11 Proeftoets, vragen 6-10 6. De kerk had naast religie, ook een andere rol in de samenleving. Ze verzorgde meerdere faciliteiten. Noem hier 2 van en wat is de motivatie vanuit de kerk om deze te verlenen? Onderwijs en gezondheidszorg: Geloof en kennis daarvan verspreiden. Plicht: naastenliefde 7. Waarom voerde de kerk protest tegen de Vaganten? Muziek ter vermaak leidt af van het geloof. 8. Waarom sprak Franciscus van Assisi (zijn manier van het geloof overbrengen)de mensen zo aan? En hoe kwam dit toen en later naar voren in de samenleving? Persoonlijker geloofsbeleving. Naleven van Christus. Arme kerk spreekt meer aan dan rijke kerk. 9. Benoem 3 belangrijke kernmerken van de schilderijen van Giotto ( ) Beginnende vorm van lijnperspectief en andere vormen van dieptewerking. Figuren tonen emotie. Anatomisch meer correcte lichamen 10. De kathedraal (p ) Leg uit dat de Notre-Dame in Reims een duidelijk voorbeeld is van een gotische kathedraal. Denk hierbij aan de bouwstijl en de manier waarop deze gebouwd werd. bouwstijl: - Middenschip en zijbeuken - Glas in loodroosvenster - Opstand in drieen: arcade, triforium en lichtbeuk. - Luchtbogen - Hoog manier van bouwen: gebouwd door verschillende bouwloges

12 Proeftoets vragen 11-14 11. God is licht (p ) Wat is de functie van glas-in-lood in de gotische kerk? Het licht van God op de gelovigen in de kerk laten schijnen. Verhalen uit de bijbel worden letterlijk door gods licht verlicht. Theologisch effect vertaald naar architectuur. 12. Het koor (p ) Hoe en waarom ontstond er liturgisch drama? Liturgisch drama ontstond vanuit gezongen missen waar meer drama aan toe werd gevoegd. Dit was om het voor het volk begrijpbaarder te maken en het volk er bij te betrekken. 13. Esthetica: in dienst van het geloof (p ) Aurelius Augustinus vond dat je niet mocht genieten van kunst. Geef een argument hiervoor. Leg daarbij uit wat dan wel het doel van kunst was. Alle kunst moest volgens hem in dienst staan van het geloof: uitleggen of oproepen tot verering. Alle andere mogelijke functies van kunst zouden afleiden van dit geloof.


Download ppt "Cultuur van de kerk Bespreken stadswandeling Bedenken toetsvragen"

Verwante presentaties


Ads door Google