De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2,"— Transcript van de presentatie:

1 De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

2 Voorganger Thema Ds. Jaap Oosterhuis De dip van de Doper Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

3 Votum, groet Wij stellen ons voor God: “Onze hulp …” Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

4 Zingen Ps. 147 : 1, 6, 7 Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

5 Zingen Ps. 147 : [1] 6 7 Lof zij de HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

6 Zingen Ps. 147 : 1 [6] 7 De aarde hoort Gods heilig spreken. Zijn woord snelt voort door alle streken. De Heer spreidt sneeuw als wollen vachten, strooit rijp als as in winternachten. Hagel zendt Hij in barre vlagen. Wie kan zijn bittre kou verdragen? Hij spreekt: de zuidenwinden komen; dan smelt het ijs: de waatren stromen.

7 Zingen Ps. 147 : 1 6 [7] De HEER heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des HEREN lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

8 Gods tien geboden Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

9 Zingen Ps. 106 : 3, 4 en 22 Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

10 Zingen Ps. 106 : [3] 4 22 HEER, wij zijn zondig, wij zijn boos, als onze vaadren goddeloos, die in Egypte U verachtten, en voor uw wondren doof en blind, U bij de Schelfzee niet gedachten, uw gunsten sloegen in de wind.

11 Zingen Ps. 106 : 3 [4] 22 Maar Hij heeft nochtans hen bevrijd. Hij toonde hun zijn majesteit, om zo zijn naam te doen verhogen. Zijn dreigen dreef de zee uiteen, en Israël ging op het droge als door een vlakke steppe heen.

12 Zingen Ps. 106 : 3 4 [22] Geprezen zij de HEER die leeft, die Israël verkoren heeft. Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. Gezegend zij zijn trouw beleid. Zegg' al het volk nu: Amen, amen. Loof hem in alle eeuwigheid.

13 Bidden Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

14 Lezen Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

15 Zingen Ps. 43 : 1, 2 en 3 Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

16 Zingen Ps. 43 : [1] 2 3 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt, Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o HEER, mijn toeverlaat.

17 Zingen Ps. 43 : 1 [2] 3 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, de sterke vesting van mijn hart? Waarom hebt Gij dan nu mijn leven aan mijn belagers prijsgegeven? Waarom ga ik gebukt van smart, gekleed in somber zwart?

18 Zingen Ps. 43 : 1 2 [3] O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

19 Preek 1 Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

20 Preek I niet alles tegelijk!

21

22

23 Ik doe niet alles tegelijk!

24 Zingen Gez. 75 : 1, 2 en 5 Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

25 Zingen Gez. 75 : [1] 2 5 Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. En geen mens kan zonder water en zonder brood. refrein Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

26 Zingen Gez. 75 : 1 [2] 5 Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen en als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. refrein Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

27 Zingen Gez. 75 : 1 2 [5] Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven. Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. refrein Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

28 Preek II de dip van de Doper

29

30 verwachtingspatronen onder het volk kwamen niet altijd overeen met wat koning Jezus zei en deed ook zijn trouwe volgelingen hadden hun vragen

31 opgravingen van het paleis van Herodes

32 Johannes in de gevangenis … Is Jezus écht de redder van de wereld?

33 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.

34 De woestijn zal zich verheugen, … de wildernis zal jubelen en bloeien, … Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. … hijzelf zal jullie bevrijden.’ … Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten,de mond van stommen zal jubelen: (Jesaja 35) … Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

35 ‘gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt’ > Gelukkig is degene die aanvaardt dat hij hier beneden nog niet volmaakt gelukkig zal worden

36

37 De woestijn zal zich verheugen, de wildernis zal jubelen en bloeien (Jes.35)

38 Zingen Liedboek 442 Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

39 Zingen LB. 442 : [1] 2 3 4 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

40 Zingen LB. 442 : 1 [2] 3 4 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

41 Zingen LB. 442 : 1 2 [3] 4 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

42 Zingen LB. 442 : 1 2 3 [4] In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

43 Bidden Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

44 Collecte Collecte: 1 e : Kerk 2 e : Werven Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

45 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort!

46 Zingen Liedboek 288 : 1, 4 en 8 Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8

47 Zingen LB. 288 : [1] 4 8 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.

48 Zingen LB. 288 : 1 [4] 8 Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, van 't woeden van de boze, van 't vrezen voor de dood, van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd.

49 Zingen LB. 288 : 1 4 [8] Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

50 Zegen Zingen: Amen, amen amen! Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


Download ppt "De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2,"

Verwante presentaties


Ads door Google