De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dalton middelen Op Daltonschool de Kleine Kapitein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dalton middelen Op Daltonschool de Kleine Kapitein."— Transcript van de presentatie:

1 Dalton middelen Op Daltonschool de Kleine Kapitein

2 Handelingswijzers  onderbouw
Handelingswijzers kunnen ingezet worden voor verschillende doeleinden: - Effectiviteit en doelmatigheid  kinderen kunnen snel zelfstandig de handelingswijzers volgen. - Zelfstandigheid  Leerkracht is niet altijd nodig, kinderen voelen zich hierdoor competent. - Reflectie  Je kunt achteraf nagaan of je de juiste stappen hebt gevolgd, een controle moment. Daarnaast kun je bedenken wat je de volgende keer anders of juist hetzelfde kan doen.

3 Handelingswijzers onderbouw
Volgens Helen Parkhurst is het werken met handelingswijzers verantwoordelijk handelen. Een kind dat in vrijheid leert handelen, leert zelfstandig handelen.

4 Handelingswijzers onderbouw

5 Handelingswijzers middenbouw
Groep 3

6 Handelingswijzers middenbouw
Groep 3

7 Handelingswijzers  middenbouw en bovenbouw
Groep 4 Groep 6 Groep 6/7

8 Weektaken  onderbouw en middenbouw
De weektaak kun je inzetten voor verschillende doeleinden: Effectiviteit  Kinderen kunnen zonder de leerkracht aan de slag, daarnaast is het ook naslag werk. Je kunt in een oogopslag zien hoe ver je bent, wat je nog lastig vindt en tevens is het voor de leerkracht heel handig om de kinderen te kunnen volgen. Zelfstandigheid  Kinderen kunnen zonder de leerkracht aan de slag. Vrijheid  Als leerkracht leen je tijd van de kinderen om een instructie te geven. Zij kunnen grotendeels zelf kijken of zij deze instructies nodig hebben. Je legt de verantwoordelijkheid met een weektaak bij de leerlingen. Daarnaast is er op een weektaak de vrijheid om een deel keuzewerk in te vullen. Groep 1/2 Groep 3

9 Weektaken  middenbouw
Groep 4 Groep 5

10 Weektaak bovenbouw

11 Portfolio’s  onderbouw tot bovenbouw
Reflectie  Het is een middel om kinderen te laten nadenken over het eigen handelen. Het maakt hen bewust van het eigen leerproces en ontdekken van sterke en zwakke punten.

12 Taakborden  onderbouw
Vrijheid en verantwoordelijkheid  Door de kinderen een opruimtaak te geven zijn zij mede verantwoordelijk voor de schoonheid van de werkplek. Zelfstandigheid  Daarnaast zijn er ook taken om kinderen informatie te verschaffen. Hier kunnen zij zelfstandig even bekijken wat de opdracht is.

13 Taakborden  middenbouw
Groep 5 Groep 3

14 Werkplekken  onderbouw tot bovenbouw
Alle groepen Vanaf groep 3 Met de verschillende werkplekken zorg je voor vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid . Volgens Helen werken kinderen beter in hoeken waar ze gericht kunnen werken in plaats van in tafelrijen. Zo heeft zij ook gekozen voor groepjes. Door deze keuzevrijheid creëren we ‘fearless human beings’ Groep 1/2

15 Keuzewerk  onderbouw tot bovenbouw
Alle groepen Helen Parkhurst gaf aan dat leerlingen assignments (taken) krijgen. Hierbij zijn de leerlingen eigenaar van hun schoolwerk die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Dit is intrinsieke motivatie. Hierbij is er een keuze. In de groepen 1/2 ontwikkelen de leerkrachten een extra taak. De kinderen mogen zelf bepalen of zij deze taak willen doen.

16 Time timer  alle groepen
De midden- en bovenbouw werken tevens met stopwatch, tijdens bijvoorbeeld leesactiviteiten. Alle groepen Helen Parkhurst vond dat leerlingen zelf mochten bepalen hoe lang ze bezig zijn met een taak. Dit is een deel van de zelfstandigheid in het kind.

17 Stoplicht voor de leerkracht  Alleen in de onderbouw
Alle groepen Zelfstandigheid  het bevordert de omgang met uitgestelde aandacht.

18 Maatjes borden  Alle groepen
Samenwerken  Op deze manier leren kinderen van en met elkaar. Ze leren samenwerken met alle kinderen uit de klas en kunnen functioneren in een kleine samenleving.

19 Daltonblokje  middenbouw en bovenbouw
Zelfstandigheid  Kinderen kunnen zelf aangeven of zij hulp nodig hebben en leren omgaan met uitgestelde aandacht. Samenwerken  door het blokje op groen te leggen geven de kinderen aan dat zij samen willen en kunnen werken. Vrijheid  Kinderen kunnen zelf aangeven of ze willen samenwerken, als zij het blokje op rood hebben willen zij niet gestoord worden. Helen Parkhurst geeft aan dat door leerlingen de vrijheid te geven om zacht met elkaar te overleggen en de leraar te raadplegen ze actiever worden, meer betrokken zijn en leerproces willen verbeteren.

20 Geluidsmeter  alleen in de onderbouw

21 Dagritme  Onderbouw tot bovenbouw

22 Kinddoelen  hele groep
Vrijheid in verantwoordelijkheid  Kinderen bewust maken van wat ze gaan leren zorgt voor verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

23 Etiketten  in de onderbouw
Zelfstandigheid  kinderen kunnen zelfstandig materialen pakken en deze materialen hebben een vaste plek. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de materialen.


Download ppt "Dalton middelen Op Daltonschool de Kleine Kapitein."

Verwante presentaties


Ads door Google