De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Het Sociaal Statuut en herplaatsing van medewerkers bij de Veiligheidsregio Groningen bekeken vanuit de juridische praktijk” Door: mw. mr. J.A.M. Van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Het Sociaal Statuut en herplaatsing van medewerkers bij de Veiligheidsregio Groningen bekeken vanuit de juridische praktijk” Door: mw. mr. J.A.M. Van."— Transcript van de presentatie:

1 “Het Sociaal Statuut en herplaatsing van medewerkers bij de Veiligheidsregio Groningen bekeken vanuit de juridische praktijk” Door: mw. mr. J.A.M. Van der Goot-Andela Bedrijfsjurist a.i Veiligheidsregio Groningen via Yacht Datum: 6 februari 2014 andela andelajuridischmanagement

2 Achtergrond reorganisatie
Wet van 27 september 2012 tot wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer. De geregionaliseerde brandweer is opgenomen in de Veiligheidsregio, die verschillende multidisciplinaire taken uitvoert op het gebied van crisisbeheersing.

3 Concreet voor de regio Groningen
Gemeentelijke brandweer organisaties binnen de VRG per opgaan in VRG. Personeel per in dienst van VRG. 23 gemeenten Een regionaal kantoor 250 medewerkers 750 vrijwilliger => 1 werkgever

4 Deelproject personeel

5 Van oud naar nieuw Nulmeting
CAR-UWO landelijke gemeentelijke arbeidsvoorwaarden Hoofdstuk 12 CAR-UWO (overleg met organisaties van overheidspersoneel) Hoofdstuk 14 CAR-UWO (medezeggenschap) Verkennende gesprekken en uitnodiging partijen BGO en BOR Taakafbakening BOR en BGO Overlegstructuur opzetten met BOR en BGO

6 Juridisch kader taakafbakening
Het GO voert overleg over de rechtstoestand van de medewerkers met inbegrip van de algemene regels op het gebied van personeelsbeleid conform de bepalingen van hoofdstuk 12 van de CAR-UWO. De commissie kan niet overleggen over onderwerpen die voorbehouden zijn aan het LOGA tussen het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel Model regeling taakafbakening beschikbaar. Niet te verwarren met convenant OR (duidelijkheid over te besteden uren) of OR reglement (dit laatste stelt OR zelf op).

7 Sociaal Statuut onderwerp GO-tafel
In het (B)GO wordt overeenstemming bereikt over aangelegenheden van reorganisaties, alsmede de wijze waarop sociale gevolgen die daaruit voortvloeien worden opgevangen, daarbij gaat het om de vaststelling of wijziging van een sociaal statuut en een daaruit voortvloeiend sociaal plan.

8 Juridische kader sociaal statuut
Vormvrij. Model VNG (11 juli 2013). Kies stijl die bij de organisatie past! Over vaststelling van het sociaal statuut moet overeenstemming worden bereikt in de commissie voor georganiseerd overleg. Sociaal Statuut regelt op welke manier de overgang van de ambtenaren naar Veiligheidsregio Groningen zal verlopen en hoe hun rechtspositie wordt gewaarborgd. Sociaal Statuut regelt ook op welke wijze het plaatsingsproces wordt ingekaderd.

9 Afspraken in sociaal statuut VRG
Geen gedwongen ontslagen; Perspectief en Uitloopschaal; FLO; Functionele toelagen; Toepassing CAR-UWO voor vrijwilligers; Afbouwregeling; Bevriezen leeftijdsdagen; Meenemen verlofdagen; Plaatsing in lagere of hogere functie, wat dan?

10 Ledenraadpleging Sociaal Statuut

11 Uitleg sociaal statuut

12 Plaatsingsprocedure Bij VRG knip in sleutelfuncties en plaatsing beroepsblusploegen, vrijwilligers en medewerkers. Plaatsingscommissie Plaatsingsadviescommissies Belangstellingregistratie Toetsingscommissie (zienswijze) Voorgenomen en definitieve plaatsing (nog geen aanstellingsbesluit) .

13 Toetsingscommissie

14 Nieuw pakket arbeidsvoorwaarden
CAR-UWO is algemeen verbindend voorschrift, lokale vaststelling noodzakelijk. Aanvullende regelingen lokaal vaststellen. Volgen centrum gemeente of eigen regelingen (VRG waar nodig terugvallen op Gemeente Oldambt). Nieuwe werktijden regeling landelijk per ingevoerd. Effect op bezoldiging, piket, verlof, werktijden etc. Beroepsbrandweer in 24-uursdienst kent specifieke regelingen.

15 Aanvullende regelingen VRG
Bezoldigingsregeling(met nieuwe piketregeling voor veiligheidsregio) Verlofregeling Werktijdenregeling Dienstreizenregeling Aanvullende bepalingen vrijwilligers Regeling personeelsdossiers Procedure regeling Functiebeschrijving en - waardering Regeling bezwarenadviescommissie Attentieregeling Regeling vacaturevoorziening

16 Borging arbeidsvoorwaarden
Vaststellen door Dagelijks Bestuur (gemeenschappelijke regeling) Regelingen bekendmaken en publiceren (Nb elektronisch) Beschikbaar en toegankelijk maken voor medewerkers Wintertoer Aanpassen formulieren etc. Nieuwe regelingen

17 Vragen?


Download ppt "“Het Sociaal Statuut en herplaatsing van medewerkers bij de Veiligheidsregio Groningen bekeken vanuit de juridische praktijk” Door: mw. mr. J.A.M. Van."

Verwante presentaties


Ads door Google