De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

La part des Femmes reste trop faible dans l’action syndicale.   Affiliées : 42 %  Militantes : 28 %  Permanentes : 20 % chiffres au niveau de la Confédération.

Verwante presentaties


Presentatie over: "La part des Femmes reste trop faible dans l’action syndicale.   Affiliées : 42 %  Militantes : 28 %  Permanentes : 20 % chiffres au niveau de la Confédération."— Transcript van de presentatie:

1

2 La part des Femmes reste trop faible dans l’action syndicale.   Affiliées : 42 %  Militantes : 28 %  Permanentes : 20 % chiffres au niveau de la Confédération Het aandeel van de vrouwen blijft te zwak in de syndicale werking. Aangesloten leden : 42 % ; Militanten : 28 % Vrijgestelden  : 20 % Nationale gegevens

3 Congrès 2002 – Congres 2002 Tegen het volgende Congres in 2006 dient elke organisatie (dus elke centrale en elk interprofessioneel Verbond) in elke instantie ten minste één derde vrouwen op te nemen. D’ici le prochain Congrès qui se tiendra en 2006, chaque organisation (c-à-d chaque centrale professionnelle et chaque fédération interprofessionnelle) devra compter au moins 1/3 de femmes au sein de chacune de ses instances.

4 Plan d’action « Femmes et Egalité des Chances »
- Avant-propos Introduction Bref retour dans le temps… Décisions du Congrès 2002 et objectif 2006 - Fédération Bruxelloise des Syndicats Chrétiens : un plan d’action en 3 axes Actieplan «Vrouwen en Gelijke Kansenbeleid» Woord Vooraf Ter inleiding Korte terugblik in de tijd.... Besluiten van het Congres 2002 en doelstellingen voor 2006 Brussels Verbond der Christelijke Vakbewegingen: een actieplan rond 3 hoofdassen

5 Brussels Verbond van Christelijke Vakbewegingen : een actieplan met drie hoofdassen
1. Plaats van de vrouwen bij de sociale verkiezingen : actieplan 2.Plaats van de vrouwelijke militanten in onze organisatie : welke aanpak ?  3.Plaats van de vrouwen binnen de personeelsleden van het BVKV : perspectieven Fédération Bruxelloise des Syndicats Chrétiens : un plan d’action en 3 axes     1. La place des femmes dans le cadre des élections sociales : plan d’action ; 2. La place des militantes dans notre organisation : quelles actions ? 3. La place des femmes au sein du personnel de notre organisation : perspectives

6 Convaincre Informer Impliquer Former Evaluer Overtuigen Voorstellen
Plaats van de vrouwen bij de sociale verkiezingen : actieplan La place des femmes dans le cadre des élections sociales : plan d’action Convaincre Informer Impliquer Former Evaluer Overtuigen Voorstellen Participeren Vormen Evalueren

7 Plaats van de vrouwelijke militanten
in onze organisatie La place des militantes dans notre organisation   46% d’affiliées / leden 32% de militantes / militanten 20% de permanentes / vrijgestelden 6% de présidentes de section locale/ Voorzitsters van plaatstelijke afdelingen

8 Aandeel Vrouwen/ Part des Femmes :
Au Comité Fédéral/In het Hoofdbestuur : 23% In het Dagelijks Bestuur/au Bureau Journalier : 25%

9 Ons actieplan voor de militanten Notre plan d’action pour les militantes
Améliorer le fonctionnement des instances Sensibiliser Former Evaluer De werking van onze instanties verbeteren Sensibiliseren Vormen Evalueren

10 Plaats van de vrouwen binnen het personeel
Place des femmes au sein du personnel 42 % uitvoerende functies/fonctions administratives 20 % vrijgestelden/permanentes 0% diensthoofden en verbondsleiding/chef de service et direction

11 Plaats van de vrouwen binnen het personeel Place des femmes au sein du personnel
Elaboration et mise en œuvre de propositions en matière de recrutement et de promotion des femmes. Mieux cerner notre politique d’embauche et de promotion Démonter ces mécanismes sous-jacents Se former Rédiger un plan d’action « égalité des chances ». Opstelling en uitvoering van voorstellen m.b.t. de rekrutering en de promotie van de vrouwen. Onze aanvervings- en promotiebeleid beter afgrenzen Deze verborgen mechanismen aan het licht brengen Opleidingen volgen Een actieplan « gelijke kansen » opstellen.


Download ppt "La part des Femmes reste trop faible dans l’action syndicale.   Affiliées : 42 %  Militantes : 28 %  Permanentes : 20 % chiffres au niveau de la Confédération."

Verwante presentaties


Ads door Google