De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aandeelhoudersvergadering. Structuur Financiële resultaten (jaarrekening) Koers aandeel Ondernemingsbeleid Corporate Governance.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aandeelhoudersvergadering. Structuur Financiële resultaten (jaarrekening) Koers aandeel Ondernemingsbeleid Corporate Governance."— Transcript van de presentatie:

1 Aandeelhoudersvergadering

2 Structuur Financiële resultaten (jaarrekening) Koers aandeel Ondernemingsbeleid Corporate Governance

3 De Jaarrekening 2004 Netto-omzet5764,2 Kostprijs van omzet4547,1 Bruto-omzetresultaat1217,1 Bedrijfskosten993,8 Bedrijfsresultaat223,3 Rentebaten5,8 Rentelasten-9 Overige financiële baten en lasten0 -3,2 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen220,1 Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening-20,5 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen199,6 Aandeel van derden in groepsresultaatn.v.t. Aandeel in resultaat deelnemingenn.v.t. Nettoresultaat na belastingen199,6

4 De Jaarrekening 20042003 Netto-omzet5764,25257,4 Kostprijs van omzet4547,14168,5 Bruto-omzetresultaat1217,11088,9 Bedrijfskosten993,8970,7 Bedrijfsresultaat223,3118,2 Rentebaten5,85,3 Rentelasten-9-13,8 Overige financiële baten en lasten0 -3,2-8,5 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen220,1109,7 Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening-20,5-32,6 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen199,677,1 Aandeel van derden in groepsresultaatn.v.t. Aandeel in resultaat deelnemingenn.v.t. Nettoresultaat na belastingen199,677,1

5 Balans 2004 Vaste activaGroepsvermogen Immateriële activa42Eigen vermogen507,5 Materiele activa110,7Aandeel van derdenn.v.t. Financiële vaste activa343,3 496Voorzieningen441,1 Vlottende activa Langl. Schulden130,4 Voorradenn.v.t. Vorderingen en overlopende act.1073,7Kortl. schulden en Effectenn.v.t.overlopende passiva860,5 Liquide middelen369,8 1443,5 Totaal1939,5Totaal1939,5

6 2004200320042003 Vaste activa Groepsvermogen Immateriële activa4212,9Eigen vermogen507,5353,8 Materiele activa110,7113,3Aandeel van derdenn.v.t. Financiële vaste activa343,3372,1 496498,3Voorzieningen441,1465,4 Vlottende activa Langl. Schulden130,4123,6 Voorradenn.v.t. Vorderingen en overlopende act.1073,7990,9Kortl. schulden en Effectenn.v.t. overlopende passiva860,5732 Liquide middelen369,8185,6 1443,51176,5 Totaal1939,51674,8Totaal1939,51674,8 Balans

7 Ratio’s 2004 Liquiditeit Current Ratio1,68 Quick Ratio1,51 Solvabiliteit Debt Ratio0,51 Rentabiliteit RTV11,5% REV44,0% Beurskengetal Rendement aandeel2,28% Koers/winstverhouding17,44

8 Ratio’s 20042003 Liquiditeit Current Ratio1,681,61 Quick Ratio1,511,32 Solvabiliteit Debt Ratio0,51 Rentabiliteit RTV11,5%8,1% REV44,0%33,4% Beurskengetal Rendement aandeel2,28%1,30% Koers/winstverhouding17,4432,59

9 Koers

10 Doel Door de recente overnames van Randstad in Duitsland en de sterke uitzendmarktdata in Nederland is het koersdoel van Randstad door meerdere beleggingsfondsen omhoog bijgesteld: Credit Suisse heeft het koersdoel verhoogt van €40  €45 ING bank heeft het koersdoel verhoogt van €40  €46

11 Dividend “Het dividendbeleid van Randstad is om jaarlijks circa 40% van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening, na aftrek van het preferent dividend, uit te keren aan de gewone aandeelhouders. Dit gebeurt in de vorm van een contant dividend.” Randstad Holding NV JaarDividend 2005€ 0,79* 2004€ 0,66 2003€ 0,25 2002€ 0,17 2001€ 0,14 2000€ 0,50

12 Koers-winstverhouding De verhouding tussen de koers van het aandeel en de winst per aandeel. Dit getal geeft aan hoe een aandeel gewaardeerd wordt.

13 Ondernemingsbeleid Groei uitzendmarkt Resultaten over 2005

14 Ondernemingsbeleid Overnames - België - Duitsland Groot-Brittanië Resultaten over 2005

15 Ondernemingsbeleid Investeringsplannen India Succes in 2006

16 Ondernemingsbeleid Continuïteit van de omzetgroei en groei van de winst Succes in 2006

17 Corporate Governance “Het begrip "corporate governance" duidt op een goede bestuurlijke inrichting van een onderneming en de uitvoering van goed ondernemersschap, waaronder begrepen integer en transparant handelen, alsmede goed toezicht hierop en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht.”

18 Corporate Governance to know to serve to trust the promotion of all interests simultaneously to strive for perfection.

19 Vragen?


Download ppt "Aandeelhoudersvergadering. Structuur Financiële resultaten (jaarrekening) Koers aandeel Ondernemingsbeleid Corporate Governance."

Verwante presentaties


Ads door Google