De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basis│ JUNGIAANSE TYPOLOGIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basis│ JUNGIAANSE TYPOLOGIE"— Transcript van de presentatie:

1 Basis│ JUNGIAANSE TYPOLOGIE

2 HISTORIE de JTI is gebaseerd op een deel van de typetheorie van de Zwitserse psycholoog Carl Jung het model werd ontwikkeld door Hallvard E. Ringstad & Thor Odegard van Optimas Noorwegen het is een methodiek die verschillen op een positieve manier beschrijft. Er zijn geen goede of slechte types; ieder type heeft sterke kanten en valkuilen

3 FUNDAMENTELE VERONDERSTELLINGEN over type theorie
 de vragenlijst gaat “voorkeuren” na voorkeuren zijn niet beperkend: iedereen gebruikt alle acht voorkeuren zijn geen competenties: de theorie zegt niets over goed of niet goed er is geen type beter dan het andere de JTI is een “indicator” en geen test ! Hij meet niet en vormt geen waardeoordeel

4 VOORKEUR TEGENPOOL gemakkelijk snel niet nadenken herkenbaar automatisme natuurlijk COMFORT ZONE oncomfortabel traag concentratie slordig kindergeschrift door oefening verbeteren EFFORT ZONE

5 8 VOORKEUREN waaruit haal ik mijn energie? EXTRAVERSION/INTROVERSION
hoe neem ik informatie op? SENSING/INTUITION hoe kom ik tot een beslissing? THINKING/FEELING hoe organiseer ik de wereld rondom mij? JUDGING/PERCEIVING

6 EXTRAVERSION - INTROVERSION

7 WAARUIT HAAL IK MIJN ENERGIE?
EXTRAVERSION haalt zijn energie uit de buitenwereld, van mensen en activiteiten kanaliseert zijn energie en aandacht naar buiten door actie INTROVERSION haalt zijn energie uit de binnenwereld, van reflectie en gedachten kanaliseert zijn energie en aandacht naar binnen door reflectie

8 WAARUIT HAAL IK MIJN ENERGIE?
EXTRAVERSION naar buiten e-nergie kwantiteit interactie VAAK BESCHOUWD ALS actief sociaal expressief INTROVERSION reflectief in-nergie kwaliteit privacy VAAK BESCHOUWD ALS naar binnen gekeerd gereserveerd stil

9

10

11 8 VOORKEUREN waaruit haal ik mijn energie EXTRAVERSION/INTROVERSION
hoe neem ik informatie op? SENSING/INTUITION hoe kom ik tot een beslissing? THINKING/FEELING hoe organiseer ik de wereld rondom mij? JUDGING/PERCEIVING

12 SENSING - INTUITION 𝜋

13 OP WELKE MANIER NEEM IK INFORMATIE OP?
𝜋 SENSING houdt van concrete informatie (via de 5 zintuigen) focust op reeël en actuele zaken houdt van praktische toepassingen feitelijk en realistisch, ziet details INTUITION houdt van conceptuele informatie (via het 6e zintuig) focust op nieuwe mogelijkheden ziet opties in de toekomst ziet patronen en bedoelingen in data

14

15

16 8 VOORKEUREN Waaruit haal ik mijn energie? EXTRAVERSION/INTROVERSION
Hoe neem ik informatie op? SENSING/INTUITION Hoe kom ik tot een beslissing? THINKING/FEELING Hoe organiseer ik de wereld rondom mij? JUDGING/PERCEIVING

17 THINKING - FEELING

18 HOE KOM IK TOT BESLISSINGEN?
THINKING neemt beslissingen op basis van logische analyse snel om fouten te zien en kritiek te uiten stapt uit de situatie om op objectieve manier te analyseren FEELING neemt beslissingen op basis van waarden en wat de impact is op mensen snel om appreciatie en gelijkgezindheid te tonen verplaatst zich in de persoonlijke situatie om motieven te doorgronden

19

20

21 8 VOORKEUREN Waaruit haal ik mijn energie? EXTRAVERSION/INTROVERSION
Hoe neem ik informatie op? SENSING/INTUITION Hoe kom ik tot een beslissing? THINKING/FEELING Hoe organiseer ik de wereld rondom mij? JUDGING/PERCEIVING

22 JUDGING - PERCEIVING

23 Brabant Center of Entrepreneurship September 10th 2010 Lefconsult bv
MIJN LEVENSSTIJL JUDGING houdt van een gestructureerde levenswijze sluit graag af om verder te gaan met iets nieuws vermijdt dingen op het laatste moment te doen maakt graag planningen en volgt ze op tot het einde PERCEIVING houdt van een flexibele levenswijze houdt graag opties open en is steeds weer nieuwsgierig krijgt energie door op het laatste moment dingen te doen past zich graag aan volgens veranderende prioriteiten Brabant Center of Entrepreneurship September 10th 2010 Lefconsult bv 23

24

25

26 DE TYPE TABEL ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP
ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

27 OM TE ONTHOUDEN…. het psychologisch type is niet bedoeld om mensen te stereotyperen de JTI® wil mensen helpen zichzelf beter te kennen en hun relatie met anderen te leren begrijpen er zijn geen 'goede' of 'slechte' voorkeuren of types voorkeuren zijn geen excuus om dingen wel of niet te doen de JTI® verklaart een deel van het gedrag - niet helemaal


Download ppt "Basis│ JUNGIAANSE TYPOLOGIE"

Verwante presentaties


Ads door Google