De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Commissie Plezier en Respect (CPR) FC Binnenmaas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Commissie Plezier en Respect (CPR) FC Binnenmaas"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Commissie Plezier en Respect (CPR) FC Binnenmaas
Henk Mol Tim de Klepper Ben Steenhorst Hennie de Winter Cor Westdijk Hans van der Wal (secr) Gerard Leggedoor (vz)

2 Welke onderwerpen vanavond?
Doel CPR Wat doet CPR Gedragsregels FC Binnenmaas Wat wordt verwacht van spelers Wat wordt verwacht van ouders Wat wordt verwacht van leiders/trainers Wat wordt verwacht van scheidsrechters Maken van afspraken

3 Tussentijds vragen stellen of opmerkingen plaatsen is prima wat mij betreft.

4 Doel CPR Initiatief vanuit de KNVB
Commissie heeft speciale aandacht voor plezier en respect op en rondom de velden Een sfeer creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van de vereniging gedraagt. CPR heeft een adviserende functie richting bestuur. Bestuur neemt besluiten Als het om wedstrijdzaken gaat dan straft de KNVB

5 Wat doet de CPR Wij proberen te voorkomen dat iemand zich misdraagt, door hem of haar bewust te maken van zijn of haar gedrag en de eventuele gevolgen. Door goede afspraken te maken met spelers, ouders, trainers, leiders, bestuurders, scheidsrechters, toeschouwers, media enz. proberen we hier samen aan te werken. In de statuten “Waarden & Normen”, die tijdens de laatste ledenvergadering zijn goedgekeurd, staat alles precies beschreven.

6 Gedragsregels FC Binnenmaas
Deze gedragsregels vormen een onderdeel van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze regels zijn van toepassing op alle leden en vrijwilligers van de vereniging Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer in zit dan alleen beweging. Sport draagt ook bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden

7 Gedragsregels FC Binnenmaas
Lid zijn van FC Binnenmaas is dan ook meer dan alleen voetballen. Met deze regels geeft FC Binnenmaas aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, kaderleden, vrijwilligers, en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang

8 Gedragsregels FC Binnenmaas
Belangrijk kernpunt is het respect opbrengen voor anderen. Onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel Respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade cq vernieling. Overtreding van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur passende maatregelen nemen.

9 Wat wordt verwacht van spelers
Sportief gedragen in en buiten het veld en zich onthouden van onbehoorlijk taalgebruik en verbaal/fysiek geweld. Respecteer besluiten van de scheidsrechter, trainer of leider. Kleedkamers schoon achterlaten. Voetballen is een teamsport. Mopperen of schelden op elkaar is a) geen juiste mentaliteit en voorbeeld en b) ontneemt het gehele team de kans op een goede prestatie.

10 Wat wordt verwacht van spelers
Ter voorkoming van verstoppingen mogen voetbalschoenen niet afgespoeld worden onder de kraan of douche. Uitspugen van kauwgum op de kunstgrasvelden is verboden. Het dragen van schoenen met aluminium noppen op de kunstgrasvelden is verboden. Naar vermogen vrijwilligerswerk doen.

11 Wat wordt verwacht van ouders
U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen om en op het veld, dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van een ander kan niet. FC Binnenmaas heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of organisatie, geeft dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met een van de kaderleden van de technische commissie. U blijft tijdens de wedstrijden buiten het speelveld. Wees positief langs de lijn Respecteer besluiten van de scheidsrechter, trainer of leider.

12 Wat wordt verwacht van leiders/trainers
Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig. Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidrechter, grensrechter en tegenstander. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. Bedenk bij jeugdteams dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel, verliezen trouwens ook. In sommige gevallen is het raadzaam om een speler (tijdelijk) naar de kant te halen voor een afkoelperiode (i.p.v. het de scheidsrechter met een gele dan wel rode kaart op te laten lossen).

13 Wat wordt verwacht van leiders/trainers
Bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers en controleert dit. Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers. Je zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden en trainingen totdat alle spelers gereed zijn. Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitoefenen van je functie.

14 Wat wordt verwacht van leiders/trainers
Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, etc.). Jeugdtrainers/leiders douchen niet in dezelfde ruimte als het team. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de technische commissie en indien van toepassing aan de ouders. Schreeuw niet en maak kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Sluit uw ogen niet voor slecht gedrag, oneerlijkheid of slechte manieren van uw speler(s). Op zulke momenten moet u onmiddellijk optreden. Indien u dit niet doet, zal het daaruit opmaken, dat u zulk gedrag toelaatbaar vindt of tenminste dat u persoonlijk de gedragsregels in de sport niet belangrijk vindt.

15 Wat wordt verwacht van scheidsrechters
Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit. Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. Wees duidelijk naar de elftallen dat het noemen van ziektes of ander onbehoorlijk taalgebruik bestraft wordt met ‘vijf minuten aan de kant’, of een gele of rode kaart. Laat je niet gek maken door wat er vanaf de kant wordt geroepen, maar concentreer je op jouw prestatie.

16 Afspraken De gedragsregels staan op de website van FC Binnenmaas.
Wanneer jullie een idee, tip of vraag hebben spreek ons gewoon aan of stuur een . Los “problemen” in eerste instantie zelf op. Neem verantwoordelijkheid en toon initiatief. Kaderleden en de CPR zijn er om jullie van dienst te zijn mochten jullie hulp nodig hebben De CPR hoopt dat het niet in actie hoeft te komen t.a.v. hun adviserende rol v.w.b. sancties. Samen kunnen we hier zo goed mogelijk voor zorgen.

17 Vragen???? Met een glimlach gaat het beter het scheelt maar een paar centimeter 


Download ppt "Presentatie Commissie Plezier en Respect (CPR) FC Binnenmaas"

Verwante presentaties


Ads door Google