De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-learning Kwaliteitscriteria

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-learning Kwaliteitscriteria"— Transcript van de presentatie:

1 E-learning Kwaliteitscriteria
Kwaliteitsbewaking specifiek gericht op elearning => bewustmaking van een aantal aspecten + toepassing ervan op ontwikkeling, aanbieden en onderhoud van opleiding en opleidingsmateriaal Betrokkenen zijn cursusontwikkelaars, ondersteuners leerproces en organiserende instantie in eerste fase kerngroep, later ev via elearning aan andere betrokkenen aanbieden langdurigen overdacht proces (vijf fasen nl. analyse, ontwerp en ontwikkeling, productie, afleveren en evaluatie) resulteert in aanpassing aan noden en behoeften van lerenden, verhoogd niveau van opleiding en verhoogde tevredenheid en betrokkenheid.

2 E-learning: enkele kenmerken
Technologie-ondersteund leren Flexibel Aangepaste ondersteuning Attractief materiaal Actieve deelname Zelfcontrole Cursist staat centraal Kenmerken van elearning op een rij Technologie-ondersteund leren dw.z. pc en zijn mogelijkheden Flexibel b.v. synchroon (chat) en asynchroon (mail, forum) Aangepaste ondersteuning waarover nagedacht moet worden en geepland worden Attractief materiaal, niet zozeer lk die dmv aanwezigheid les bepaalt, andere elem. Spelen rol. Belangrijk zijn directe aanspreekstijl, korte zinnen, goede structuur, illustraties opnemen enz. Actieve deelname nastreven Zelfcontrole, cursist heeft veel zelf in de hand Cursist staat centraal, materiaal is gericht op cursist, is onderverdeeld in diverse elementen die hij kan volgen

3 Visie op leren: sociaal constructivisme
Actief Constructief Cumulatief Doelgericht Reflectief Samenwerkend On ze visie op leren nogmaals toegelicht diverse elementen sluiten aan bij de mogelijkheden van elearning b.v. Actief, deelnemen aan cursus vereist actieve deelname, doorlopen van cursuselementen, lerende moet een aantal dingen doen om aangeboden informatie om te zetten in betekenisvolle materie Constructief want vereist uitwerken van aangeboden info en leggen van verbanden tussen nieuwe en reeds aanwezige kennis Cumulatief, wordt opgebouwd uit diverse elementen, al dan niet door cursist bepaald en maakt gebruik van voorkennis die lerende reeds bezit Doelgericht, cursist heeft zicht op cursus en verschillende delen en leren pas succesvol zal blijken als cursist zich bewust is van doel waarnaar gewerkt wordt Reflectief, niet zomaar alles doorlopen, ook aandacht voor verdieping, en verruiming Samenwerkend via chat, forum, ook teneinde attratiever te maken

4 Eerste fase van proces is analyse van huidige situatie => nascholingscursus en omgeving
hier hebben we vanuit huidige cursus zicht op behoeften, doelgroep,… meerwaarde dmv elearning? Bv OSP organisatie en wetgeving Nakijken bv doelgroep, kenmerken van toepassing kan deel opgenomen worden binnen elearning, blended learning? Concept is input voor volgende fase

5 Doelgroep: definitie en kenmerken
Huidige situatie Behoeften Doelgroep: definitie en kenmerken Cursus: doel Middelen en materiaal =>Concept Eerste fase van proces is analyse van huidige situatie => nascholingscursus en omgeving hier hebben we vanuit huidige cursus zicht op behoeften, doelgroep,… meerwaarde dmv elearning? Bv OSP organisatie en wetgeving Nakijken bv doelgroep, kenmerken van toepassing kan deel opgenomen worden binnen elearning, blended learning? Concept is input voor volgende fase

6 Algemene en specifieke leerdoelen Profiel van lerenden
Inhoudselectie en inhoudsequentering Correct, volledig, functioneel, consistent en coherent Aandacht voor voorkennis en bekwaamheden en vertrouwdheid van lerenden met specifieke media meestal teamwork gezien kenmerken van elearning cursus zeer arbeidsintensieve bezigheid => ook hier afstemming en voorbereiding nodig bv vergadermomenten, communicatie cursusdoelen zijn specificaties van algemene doel, in termen van kennis, vaardigheden en attitudes die de cursist moet verwerven 1 cursus bestaat uit diverse elementen, modules, dit laat toe om te combineren bv schoolorganisatie en adm - alg inleiding voor verschillende niveaus geldig - toespitsen op 1 niveau 1 mix van elementen, modulaire opbouw cobineert afzonderlijke learning objects tot een doeltreffende leerprogramma

7 Keuze van middelen en media
Ondersteuning Informatieoverdracht Regulatie van het leren Keuze van middelen en media Expositorisch, interactief, adaptief, communicatief Nieuw ontwikkelen of bestaande aanpassen Evaluatiestrategie Profiel van lerende voorkennis en ervaring van lerende zijn bepalend bv ongeïnformeerde hebben behoefte aan meer structuur interactie en feedback terwijl vaardige cursisten behoefte hebben aan meer vrijheid aangezien ze beter presteren in open leeromgevingen met mogelijkheid tot exploratie motivatie: invloed van samenwerking, coöperatief leren intrinsiek wordt ondersteund door leertaken die cursist uitdagen maar wel binnen bereik liggen extrinsiek bv waardering als persoon leerstijlen verschillen bv verbale versus beeldende stijl of visuele versus auditieve stijl, holistisch of analytisch metacognitie zijnde kennis van eigen voorkennis en activiteiten van zelfregulering Inhoud lijst van topics opstellen maar niet zonder voorbij te gaan aan andere facertten van ontwerp en ontwikkeling opletten voor herhaling en overlapping tenzij nodig bv complexe elementen hernemen in verschillende vormen, invalshoeken volledig: niet alleen elk element besproken maar ook elk element ten volle besproken dwz voldoende niveau van explicitering en uitleg (vragen zijn mogelijk maar te vermijden) consistent en consequent, belangrijk om te vermijden dat het geen geheel is maar overkomt als verbrokkelde en geïsoleerde info-elementen Ondersteuning info nl. vbn, tabellen, demonstraties regulatie: leerdoelen, introducties, vragen en oefeningen, kernbegrippen ! Initiatief hiervoor overlaten aan lerende dus niet opleggen want dan eerder hinderend

8 Verzamelen media en materiaal Ter beschikking stellen van materiaal
Onderhouden cursus Uittesten Condities waaraan produkt moet voldoen klare bepaling van leerdoelen aangepaste manier van lesgeven klare structuur goede sequentie aangepaste timing klare comm en dialoog snelle terugkoppeling ondersteunende leeromgeving

9 Aankondiging Inschrijven Individualiseren Faciliteren
Aankondiging cfr huidige cursussen met extra aandacht voor voordelen van elearning inschrijving via OTA biedt aantal voordelen bv automatische opvolging faciliteren dmv communicatie opzetten, terugkoppelen, ondersteuning voorzien begeleiders andere kenmerken bv geschreven communicatie belangrijker, vaardigheid om tot studie aan te moedigen, gelegenheid tot communiceren en interactie aanmoedigen

10 Identificeer doelen en leerdoelen Prestatiecriteria voor elk leerdoel
Praktijk om doelen te bereiken Beoordelingsmethoden Terugkoppelingskanalen Criteria voor aanvaardbare prestatie Betekenis of interpretatie van data die voorkomen uit beoordeing van een institutionele setting bv cursisten of leraren teneinde info te verzamelen over hoe cursus verder kan uitgebouwd worden, aangepast worden bestaat uit 6 fasen

11 Aandachtspunten Doelgroep Toegangsvoorwaarden Doelen Perspectieven
Timing Werkbelasting Leermateriaal Leeractiviteiten Evaluatieprocedure Prijs Inhoud

12 Mogelijke struikelblokken
Bij cursist Zelfdiscipline Motivatie Beschikbaarheid Interactie Media Variatie Techniek en opbouw Inzetbaarheid Trainers Motivatie Coaching Tijdsintensief Omgevingsfactoren Investeringen Misvattingen Opleidingscultuur Bij cursist Zelfdiscipline want individueel georienteerd Motivatie intrinsieke n extrinsiek Beschikbaarheid pc voor deelnemers Interactiecontact op andere wijze inzetten bv forums benutten Media Variatie in media en hoe men media gebruikt Techniek en opbouw complexe structuur ipv lineair of boomstructuur Inzetbaarheid bepaalde vaardigheden worden beter op andere manier aangeleerd, niet alles lukt Trainers Motivatievan de trainer Coaching vraagt inlevingsvermogen, kennis van technologieën en lexibiliteit Tijdsintensief Omgevingsfactoren Investeringen s Misvattingen opletten voor overschatten van ict, niet zomaar sprong voorwaarts Opleidingscultuur hebben cursisten weerstand tegen pc bv

13 Meerwaarde Anytime, anywhere, anyone Kostenbesparing Just-in-time
Individueel leren Samenwerking en interactiviteit Minder intimiderend Anytime, anywhere, anyone Kostenbesparing bv huur lokalen, verplaatsingsonkosten, tijdsbesteding van trainer verschuift Just-in-time Individueel leren individueel traject op eigen tempo Samenwerking en interactiviteit in één pakket Minder intimiderend, drempelverlagend bv niet naar opleidingscentrum gaan => struikelblokken wegnemen en rekening houden met alle factoren die rol kunnen spelen

14 Kritische succesfactoren
Kennis Draagvlak Financiën Competenties Flexibiliteit Kennis over de alternatieven, over de impact van elearning op de organisatie en de mensen en kennis over de leveranciers van de elearningcomponenten draagvlak financieën worden pas in latere fase terugverdiend na eerste grote injectie competenties van team bestaande uit ontwerpers, pedagogen, software programmeurs, grafische deskundigen flexibiliteit gezien snel veranderende technologie en nascholingen

15 Voorbeelden Europace Trainingtools Intermedia Opikanoba

16 Planning


Download ppt "E-learning Kwaliteitscriteria"

Verwante presentaties


Ads door Google