De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De beslissingsboom bij de accountantscontrole Hans Blokdijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "De beslissingsboom bij de accountantscontrole Hans Blokdijk"— Transcript van de presentatie:

1 De beslissingsboom bij de accountantscontrole Hans Blokdijk
ALGEMENE INLEIDING De beslissingsboom bij de accountantscontrole Hans Blokdijk 10 juni Symposium Statistical Auditing

2 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing
Inhoud Beslissingsboom: kader voor thema’s Voorbereiding van de controle Opzet gegevensgerichte controle Bevindingen uit de steekproef Aandacht voor technieken 10 juni Symposium Statistical Auditing

3 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing
Voorbereiding (1) Kennis van omgeving en bedrijfsactiviteiten Leidt tot: Kennis/oordeel over inherente risico’s (IR) Kennis beheersingsmaatregelen Leidt tot: Kennis/oordeel over overblijvende beheersingsrisico’s (CR) Een techniek: Voordracht Elsas 10 juni Symposium Statistical Auditing

4 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing
Voorbereiding (2) Testen werking beheersingsmaatregelen Doel: bevestiging oordeel CR Gericht op opzet: change controls Techniek: (nog) geen aandacht Stuurgroep Gericht op werking: access controls Techniek: Voordracht Doedens 10 juni Symposium Statistical Auditing

5 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing
Voorbereiding (3) Testen werking beheersingsmaatregelen Specifieke beheersingsmaatregelen: Naar hun aard weinig uitgevoerde maatregelen Vaak: management controls Naar hun aard frequent uit te voeren maatregelen: Onderscheid: (on)vervangbaar Combineren met gegevensgerichte detailwerkzaamheden 10 juni Symposium Statistical Auditing

6 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing
Voorbereiding (4) Na testen werking beheersingsmaatregelen: Oordeel over IR x CR = Risk of material misstatement (RMM) Ligt bij cliënt, doch: te beoordelen door accountant! Vraag: gebeurt dit (meestal) goed? Is dit te ‘valideren’? Onderzoek Broeze 10 juni Symposium Statistical Auditing

7 Opzet gegevensgerichte controle (1)
(Ongeveer) sluitende totaalcontroles? Techniek: CAAT’s Zo neen, ‘gericht’ zoeken Techniek: CAAT’s: Voordracht de Swart Indien/voor zover onvoldoende: ‘ongericht’ zoeken Techniek: (al dan niet statistische) steekproef Dus: keuze techniek: statistisch of niet Voordracht Waas 10 juni Symposium Statistical Auditing

8 Opzet gegevensgerichte controle (2)
Toegespitst op steekproef Steekproef zorgvuldig opzetten Keuze populatie Vloeit voort uit doelstelling steekproef Ook mogelijk voor negatieve controle, maar: andere statistische techniek dan bij positieve controle Vaststellen: risico en tolerantie Omvang: geen verschil tussen wel/niet statistisch (ISA 530) 10 juni Symposium Statistical Auditing

9 Opzet gegevensgerichte controle (3)
Toegespitst op steekproef Aanvaardbaar risico? Vloeit voort uit RMM voor de populatie Tolerantie: toedeling ‘materialiteit’? Niet nodig indien voor alle populaties gelijk risico Mogelijkheid: keuze voor steekproeven met goedkeuring bij meer dan 0 fouten 10 juni Symposium Statistical Auditing

10 Bevindingen uit de steekproef (1)
Gevonden fouten Meer fouten dan aanvaardbaar voor goedkeuring Vragen: ‘Echte’ fouten? In licht doelstelling steekproef? ‘Echte’ fouten systematisch/incidenteel? Totale omvang van systematische fouten opsporen Techniek: CAAT’s: Voordracht De Swart 10 juni Symposium Statistical Auditing

11 Bevindingen uit de steekproef (2)
Evaluatie: Op basis van alle ‘echte’ fouten in de steekproef de bovengrens van de totale fout berekenen bij de geëiste betrouwbaarheid (100 % - aanvaardbaar risico). Aftrekken: som van alle gecorrigeerde fouten Verschil vergelijken met RMM Bij niet toedelen tolerantie: resultaten van alle steekproeven vergelijken met RMM. Betekenis ‘meest waarschijnlijke totale fout’? 10 juni Symposium Statistical Auditing

12 Bevindingen uit de steekproef (3)
Nog niet goedkeuren: Voordracht Van Batenburg 10 juni Symposium Statistical Auditing

13 10 juni 2009 - Symposium Statistical Auditing
Tot slot: Vragen/discussie: aan het eind van de middag! 10 juni Symposium Statistical Auditing


Download ppt "De beslissingsboom bij de accountantscontrole Hans Blokdijk"

Verwante presentaties


Ads door Google