De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Havenvisie 2030 Auditorium Trivium, 19 april 2011, Etten Leur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Havenvisie 2030 Auditorium Trivium, 19 april 2011, Etten Leur"— Transcript van de presentatie:

1 Havenvisie 2030 Auditorium Trivium, 19 april 2011, Etten Leur
Nico van Dooren, Projectleider Havenvisie 2030 Jaap Jelle Feenstra, Hoofd Public Affairs 1

2 Proces Havenvisie April West-Brabant afronden ontwerp Havenvisie
10 mei: College B&W Rotterdam Mei – Juni: Intern & Publiek debat over de toekomst vd haven Eind juni: stakeholder conferentie Juli – Augustus: verwerken resultaten debat Najaar 2011: Vaststelling Havenvisie door gemeenteraad Rotterdam Aanbieden Havenvisie aan I&M en EL&I

3 Global hub & Europe’s Industrial Cluster
Proces Havenvisie 2030 Huidige situatie HIC Trends & Ontwikkelingen Ramingen 2010 2030 Mogelijke toekomsten HIC Backcasting 2030 2010 Visie Haven Global hub & Europe’s Industrial Cluster Succesfactoren Ruimte Bereikbaarheid Milieu, Veiligheid & Leefklimaat Stad & regio Werk Investeringsklimaat Scheepvaart Innovatieklimaat Wet- en regelgeving 3 3

4 Scenario’s Economische groei Wereldhandel Olieprijs Milieubeleid

5 Ramingen totale overslag
750 650 575 Samenstelling verandert In alle scenario’s vindt een verschuiving plaats van bulk naar containers. In 2008 domineert het natte massagoed nog, in 2030 verschuift het zwaartepunt naar containers. 480 Eenheid: in miljoen ton

6 Ramingen totale overslag
Eenheid: in miljoen ton Natte bulk Containers Droge bulk Samenstelling verandert In alle scenario’s vindt een verschuiving plaats van bulk naar containers. In 2008 domineert het natte massagoed nog, in 2030 verschuift het zwaartepunt naar containers. Eenheid: in miljoen ton

7 Conclusies ramingen Groei totale overslag Concentratie
In alle scenario’s groeit de totale overslag Containers: van 25% nu tot mogelijk 42% in Kolenoverslag: groeit tot 2020 fors door energieproductie. LNG, biomassa en staal: groeimarkten. Concentratie van industrie ... en logistiek en energie. Accentverschuiving van overslag van grondstoffen ... naar half- en eindfabrikaten. Duurzaamheidstransitie Mede door 2e generatie biobrand-stoffen, CCS, wind-, zonne-energie, stoom etc. 7

8 Conclusies analyse Bereikbaarheid Werk Milieu Ruimte
Groeiende achterlandvolumes vormen een grote uitdaging. Grote efficiencyverbetering in logistiek- en achterlandsysteem zijn noodzakelijk. Uitbreiding infracapaciteit: oa NWO Werk Grote vraag naar technisch, logistiek en maritiem personeel. De vraag naar hoger opgeleid personeel neemt toe. Meer internationaal personeel in de haven. Stijging arbeidsproductiviteit Ruimte Met MV2 is ruimte voor groei gecreëerd. Stijging ruimteproductiviteit is nodig. Geen Maasvlakte 3. Integratie met Dordrecht & Moerdijk. Milieu Beschikbare milieuruimte is beperkt. Luchtkwaliteit en klimaat grote knelpunten. Noodzaak tot regie op gebruik milieuruimte 8

9 Co-creatie 9

10 Industrie in 2030: ‘Europe’s Industrial Cluster’
De haven heeft een hypermodern energie- en chemiecluster, dat steeds schoner en duurzamer wordt Verweven met industrie Antwerpen en Moerdijk

11 Kenmerken Industrial Cluster
1 Integratie tussen bedrijven 2 Verbindingen met complexen in de regio 3 Diversificatie & verduurzaming E - opwekking 4 Productie van schone brandstoffen 5 Groei van biobased chemie 6 Hoogwaardige ondersteunende activiteiten in de regio

12 Logistiek in 2030: ‘Global hub’
De haven is een super efficiënte draaischijf voor Bestaande soorten lading Nieuwe soorten lading

13 Kenmerken Global Hub 1 Mondiale en intra-Europese goederenstromen
2 Ketenefficiëntie 3 Duurzame hub 4 Geïntegreerd havennetwerk 5 Hoogwaardige ondersteunende activiteiten in de regio 13

14 Succesfactoren Investeringsklimaat Ruimte Bereikbaarheid Scheepvaart
Milieu, Veiligheid & Leefklimaat Werk Stad & Regio Wet & Regelgeving Innovatieklimaat

15 Ruimte in 2030 Geen Maasvlakte 3 nodig
Ruimteproductiviteit bestaande haven omhoog Samenwerking andere havens Maasvlakte 2 in gebruik

16 Bereikbaarheid in 2030 A15 niet meer in de file top 10
Meer lading per spoor en binnenvaart Efficiënter gebruik wegen Nieuwe wegen (m.n. NWO)

17 Milieu in 2030 Schoon, stil, veilig Modern transport
Minder uitstoot industrie

18 Werk in 2030 Meer banen Hoger opgeleid (internationaal) personeel
Inzet nieuwste technologie Modern personeelsbeleid

19 Stad & Regio Hoge kwaliteit en grote variatie woonmilieu
Verbetering kennis- en innovatieklimaat Regionale (droge) bedrijventerreinen, logistiek, toeleveranciers

20 Havenvisie 2030 & de regio: kansen benutten.
Verantwoord accommoderen groei = kansen benutten: Productiviteitsstijging in HIC: clustering, co-siting, Uitbreiding HIC: Tweede Maasvlakte, Havensamenwerking: corridor Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk-Antwerpen + netwerk havens en inlandterminals, zie Mainportvisie Kabinet (juni 2009), Samenwerking HbR en Regio: ruimte en arbeid, modal-split, benutten en bouwen,

21 Co-Siting: netwerk 20 bedrijven
Botlek-site steam CO water electr Lyondell Electricity Electr.grid Gasunie Gas Drinking water Evides Process water Rotterdam area Air Products CO H2 Akzo Nobel Caustic Chlorine Hydro-chloric acid Borden Formalde hyde Propylene oxide Linde Nitrogen MDI Vopak Aniline Terneuzen DOW 137 km propylene Shell 51 km propylene Moerdijk Huntsman (UK) Aniline

22

23 Havensamenwerking. Amsterdam: verzelfstandiging, exploitatie Betuweroute Key-Rail en PortBase, LoI. Dordrecht: integratie exploitatie en beheer. Moerdijk: verzelfstandiging. Zeeland: verzelfstandiging, LoI. Groningen: verzelfstandiging. Speelveld: vijfhoek van twee zeehavens Rotterdam en Antwerpen en drie binnenhavens Duisburg, Parijs en Luik. 23

24 Modal Split 2009 2035 Containers Maasvlakte ROAD BARGE RAIL 47% 35%
3,7* 47% 6,4 35% ROAD Containers Maasvlakte 8,2 2,0 BARGE 2009 2035 40% 45% 3,6 0,8 RAIL 13% 20% * mln TEU 24 24 24

25 Havenvisie 2030 & de regio: kansen benutten.
Benutten mogelijkheden en kansen voor HIC en regio: Delt-Tri overleg: Rijnmond-Drechtsteden-West Brabant, Zeehavenoverleg: overheden en havenbeheerders Vlaanderen en ZW-Nederland, Gezamenlijke agenda mbt ruimte, arbeid, infrastructuur. Uitnodiging: reageer op CONCEPT-Havenvisie, tot 2 mnd na aanbieding aan B&W-Rotterdam op 10 mei.

26 Vragen?


Download ppt "Havenvisie 2030 Auditorium Trivium, 19 april 2011, Etten Leur"

Verwante presentaties


Ads door Google