De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stiltewandelingen en –ervaringen in het stil gebied Zwarteput in Zutendaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stiltewandelingen en –ervaringen in het stil gebied Zwarteput in Zutendaal."— Transcript van de presentatie:

1

2 Stiltewandelingen en –ervaringen in het stil gebied Zwarteput in Zutendaal

3 “Alleen in contact met de waarachtigheid van de natuur kunnen wij echt zijn, naar de zin van ons lichaam en onze zintuigen…” Karel Van Isacker

4 “Tegen de avond, in het zachtere licht, vloeien kleuren en geluiden samen tot rust. De vogels worden stil…”

5 “Geluidloos licht een visser zijn fuiken uit het water…”

6 “Rondom zich legden zij een leegte van lawaai. Zij kunnen niet meer stil zijn en niet meer luisteren, niet meer denken en niet meer voelen…”

7 “Hoe kan een mens in deze banaliteit van de wanhoop stil worden en verlangen naar echtheid?…”

8 stilte is niet gebonden aan plaats of zintuig

9 akoestische afwezigheid van geluid waargenomen door het gehoor

10 stil zijn is ook gekoppeld aan rust en ruimte, aan afwezigheid van beweging

11 een geoefend oog kan het landschap lezen

12 via andere zintuigen (smaak, reuk en tastzin) verwijst stilte naar een toestand van overwegend aangename prikkels

13 stilte is een periode van herstel

14 stilte vraagt om doorbroken te worden

15 een stil gebied dient een plaats te zijn waar een afwisseling bestaat tussen stilte en geluid, rust en beweging, ruimte en geslotenheid

16 maatschappelijke draagvlakvorming vanuit het stiltegebied Zwarteput in de gemeente Zutendaal

17 stilte en stiltebeleving als levenskwaliteit

18 stilte als leidraad om de ecologische en landschappelijke waarden van het platteland te benadrukken

19 vanuit cultureel en artistiek zicht stilte en stiltebeleving benaderen en mensen op een andere manier laten ‘kijken’ naar en doen omgaan met de aspecten stilte, rust en ruimte op het platteland

20 aandacht vestigen op het cultuurhistorisch erfgoed, oude gebruiken en tradities

21 netwerk van trage wegen

22 bevordering leefbaarheid platteland door esthetisch en duurzaam omgaan met de veranderende functies en de multifunctionaliteit van het platteland

23 verhogen van omgevings- en landschappelijke kwaliteiten

24 duurzaamheidseffecten

25 verplaatsingen te voet of met de fiets

26 stimuleren van zachtere vormen van recreatie en toerisme

27 gedragswijziging van recreanten en toeristen

28 meer duurzaam omgaan met landschap en platteland via de sectoren land- en bosbouw, natuur en ruimtelijke ordening

29 naar het beleid toe vertaald in cultuur- en milieubeleidsplannen bosbeheerplan gemeentelijk structuurplan

30 stiltetassen en stiltewandelingen voor scholen, gezinnen, toeristen, recreanten en jeugdgroepen op kamp

31 stilte in een tas om zintuiglijk te dialogeren met stilte

32 een onoverwinnelijke geest?


Download ppt "Stiltewandelingen en –ervaringen in het stil gebied Zwarteput in Zutendaal."

Verwante presentaties


Ads door Google