De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Protestantse Gemeente Steenwijk i.w.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Protestantse Gemeente Steenwijk i.w."— Transcript van de presentatie:

1 Protestantse Gemeente Steenwijk i.w.
Informatiebijeenkomst 7 mei 2009 Gemeenteavond 29 Januari 2009 Gemeenteavond 26 Februari 2009 1

2 Lezen: Ps. 46 Gebed Zingen: Een vaste burgt
Opening Lezen: Ps. 46 Gebed Zingen: Een vaste burgt Informatiebijeenkomst 7 mei 2009 2

3 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Zingen: Lied 244a Ev.Lb Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen! De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen! Informatiebijeenkomst 7 mei 2009 3

4 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Zingen: Lied 244a Ev.Lb Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef, satan! Hij, die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken! Delf vrouw en kind'ren 't graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin: wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken! Informatiebijeenkomst 7 mei 2009 4

5 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Programma vanavond Presentatie nieuwe organisatie: - Jan Vis Pauze Mogelijkheid tot stellen van vragen - plenair Werkgroepen gaan uiteen - vragen - afspraken Sluiting: Ds. Henk van Veldhuizen Informatiebijeenkomst 7 mei 2009 5

6 Informatiebijeenkomst
ORGANISATIE BESTUUR Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

7 Kerkenraad met Werkgroepen
Organisatie Bestuur Uitgangspunten: Vooruitlopend op vereniging per In praktijk ervaringen opdoen Proefperiode Tijd om tijdig bij te sturen Vergaderfrequentie verminderen Efficiency verhogen Besluit Federatie Kerkenraad Gehoord de gemeente M.i.v. 31 mei te starten met de nieuwe organisatievorm Kerkenraad met Werkgroepen Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

8 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Kerkenraad - Alle ambtsdragers - Vergadert 4 x per jaar - Aspecten van Gemeente-zijn (Bijv. Beleidsonderwerpen) Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

9 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Kleine Kerkenraad (21) - Voorzitter (1) - Scriba (2) - 3 Predikanten (3) - 2 Ambtsdragers per Werkgroep (12) - 1 Ambtsdrager per Pastorale Wijk (3) - Vergadert 10 x per jaar - Het besluitvormende college m.u.v. beleidszaken  KR Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

10 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur 7 Werkgroepen - Jeugd - Pastoraat - Diaconaat - Financiën en Beheer - Communicatie - Eredienst - Vorming en Toerusting Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

11 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Werkgroep: Overkoepelend / Coördinerend orgaan voor de taakgroepen Bestaat uit vertegenwoordigers van de taakgroepen Kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris Heeft 2 ambtsdragers als afgevaardigde  Kleine Kerkenraad muv Pastoraat  3 afgevaardigden (1 per past. Wijk) Taak: Hoofdtaak zoals omschreven in K.O. en Plaatselijke Regeling Maken van beleidsplan, werkplan en begroting Coördineren taken taakgroepen Coördineren financiën taakgroepen Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

12 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Werkgroep: Meerderheid ambtsdragers (voorkeur helft plus 1) Geldt in ieder geval voor: Diakonaat Financien en beheer Pastoraat Zittende ambtdr. kunnen zitting nemen in taakgroep  afv. Werkgroep Streven in afvaardigingen: evenwicht in oud NH en Geref. Clustering van afvaardiging is mogelijk Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

13 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Taakgroep: Alle huidige commissies, werkgroepen, fondsen en groepen Kunnen door KR zijn ingesteld en benoemd Op initiatief vanuit gemeente  geen directe bemoeienis KR Afvaardiging naar de desbetreffende werkgroep Taak: Wijzigt niet (nauwelijks) met huidige taak Taakomschrijving moet er wel zijn Financiën in overleg met werkgroep Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

14 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Werkgroep Jeugd: - .. jeugdoud. - .. jeugddiaken Taakgroepen Vorming Ontspanning Diensten Jeugddiaconaat Jeugdpastoraat Zitting in werkgroep: Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

15 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Werkgroep Pastoraat: - 30 ouderl. - 180 PCD Taakgroepen Alle predikanten Prot.Contact Dienst Seniorenpastoraat Gebedstrio´s Zitting in werkgroep: 2 ouderlingen per wijk Ouderling seniorenpast. 2 afgev. P.C.D. Afvaardiging KKR: Beroepen predikanten 1 ouderling p. past wijk Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

16 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Werkgroep Diaconaat: 20 Diakenen Taakgroepen CVD ZWO Opendeur/Evangelisatie Zitting in werkgroep: Afvaardiging KKR: 2 diakenen Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

17 Werkgroep Financiën/Beheer
Organisatie Bestuur .. kerkrentmeesters .. Ouderling-kerkrentmeesters Werkgroep Financiën/Beheer Taakgroepen CVK Oud Papier Verjaardagsfonds Organisten Fancy Fair Facilitair-Drukwerk Zitting in werkgroep: CvK Afvaardiging KKR: 2 oud. kerkrentmeesters Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

18 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Werkgroep Communicatie: .. Ouderlingen .. Diakenen Taakgroepen Redactie De Brug Webbeheer Kerkbrief Communicatie Algemeen Scribaat KR Zitting in werkgroep: 2 afgev. Redactie Brug 1 afgev. Webbeheer 1 Afgev. Kerkbrief 1 Afgev. Communicatie Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

19 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Werkgroep Eredienst: .. Ouderlingen .. Diakenen Taakgroepen kerk en hobby stiltecentrum kerkkoor startdienst- weekend kerstnachtdiensten avondgebed liturgie aangepaste diensten liturgiecommissie RvK Zitting in werkgroep: 1 Afgev. Per taakgroep 2 Afgev. Liturgie Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

20 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Werkgroep Vorming en Toerusting: .. Ouderlingen .. Diakenen Taakgroepen gemeente groei groepen groothuisbezoek catechese kerkbibliotheek diverse Bijbel – en gespreksgroepen Godsdienstonderwijs Openbare scholen Herv. Vrouwenvereniging Geref. Vrouwenvereniging Zitting in werkgroep: 2 uit gemeente groei groepen 2 uit groothuisbezoek 2 uit catechese (predikant, iem. Van Provider) 2 uit kerkbibliotheek Afvaardiging KKR: 2 ambtsdragers Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

21 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Organisatie Bestuur Rechtstreeks onder de KR vallen: Preekvoorziening Evangelisatievereniging Eesveen Evangelisatievereniging Onnaveld Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

22 Organisatie Bestuur 4-4-2017 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Grote Kerkenraad Kleine Kerkenraad Werkgroep Jeugd: Vorming Ontspanning Diensten Jeugddiaconaat Jeugdpastoraat Werkgroep Pastoraat: Alle predikanten Prot.Contact Dienst Seniorenpastoraat Gebedstrio´s Werkgroep Diaconaat: CVD ZWO Opendeur/Evangelisatie Werkgroep Financiën en Beheer: CVK Oud Papier Verjaardagsfonds Organisten Fancy Fair Facilitair-Drukwerk Werkgroep Communicatie Redactie De Brug Webbeheer Kerkbrief Communicatie Algemeen Werkgroep Eredienst: kerk en hobby stiltecentrum kerkkoor startdienst- weekend kerstnachtdiensten avondgebed liturgie aangepaste diensten liturgiecommissie RvK Werkgroep Vorming en Toerusting: gemeente groei groepen groothuisbezoek catechese kerkbibliotheek diverse Bijbel – en gespreksgroepen Godsdienstonderwijs Openbare scholen Herv. Vrouwenvereniging Geref. Vrouwenvereniging Preekvoorziening Evang.verenigingen: - Onnaveld - Eesveen Moderamen Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

23 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Huidige Situatie Federatie Kerkenraad Stuurgroep Kerkenraad N.H. Wijk I N.H. Wijk II Kerkenraad Gereformeerde Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

24 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Huidige Situatie Federatie Kerkenraad Voorzitter (1) Scriba (2) Predikanten (3) NH Wijk I (2) NH Wijk II (2) Geref. Wijk (2) JOP-s (2) C.v.K. (2) C.v.D (2) Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

25 Federatie Overeenkomst
Proefperiode Federatie Overeenkomst - Van kracht tot moment van vereniging - Besluitvorming juridisch inkaderen - Federatie KR blijft bestaan - Aangevuld met de werkgroepen: - Eredienst - Vorming en toerusting - Communicatie - Geen stem in besluitvorming Informatiebijeenkomst 7 mei 2009

26 Informatiebijeenkomst 7 mei 2009
Afsluiting Dankwoord Afsluiting: Ds. H.W. van Veldhuizen Informatiebijeenkomst 7 mei 2009 26


Download ppt "Protestantse Gemeente Steenwijk i.w."

Verwante presentaties


Ads door Google