De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden."— Transcript van de presentatie:

1 Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

2 De verbinding tussen gemeentelijke uitdagingen en informatievoorziening Met ICT de crisis overwinnen! Drs. Kees van den Tempel, MBA Ir. Martin van Dijk donderdag 14 juni 2012

3 Doel van deze ochtend Probleem analyse en Prioritering a.d.h.v. stellingen Geef terug wat u ziet als de grootste problemen, waarbij ICT kan helpen; De focus ligt deze ochtend op de problemen van gemeenten Resultaat van de ochtend: 5 stellingen om voor te leggen aan uw eigen bestuurders, VGS, VIAG, V-ICT-OR Vervolg ICT maatregelen; hoe helpt ICT bij de uitdagingen (3 juli) Analyse van de maatregelen: convergeren (24 juli) Vertaling naar praktische projecten

4 Agenda Presentatie –De huidige situatie (IST) van de gemeente –De gewenste situatie (SOLL) –De route van IST naar SOLL (Strategie) Hoe helpt ICT? Stellingen Prioritering en terugkoppeling

5 Uitgangspunten publicatie en poster VIAG De verbinding tussen politieke doelen, bedrijfskundige en ICT ICT is een ondersteunende factor Besparen op ICT voor de korte termijn Besparen met ICT op de lange termijn Praktisch !! Eén publicatie/poster voor alle stakeholders (politiek, medewerkers, IT-ers)

6 Uitdagingen gemeenten (IST) 1.Bezuinigingen !!!  taakstelling ambtelijke organisatie 2.Het rijk wil steeds meer taken decentraliseren, maar ook centraliseren: 3.Burgers en bedrijven verwachten een goede dienstverlening. 4.De gemeente als dynamische, aantrekkelijke werkgever 5.Regelmatig en geautomatiseerde managementinformatie 6.Bouwprojecten en grondexploitaties 7.Gemeenten streven ernaar om de politiek dichter bij de inwoners te brengen  transparante bestuurscultuur. Business case Geldermalsen en Woudrichem

7 Business case Woudrichem / Aalburg MT’s van Woudrichem en Aalburg hebben besloten een gezamenlijk plan op te stellen en om de daaruit voortvloeiende projecten samen te gaan oppakken. Dit bespaart tijd en geld en versterkt de robuustheid van beide organisaties. –Ambitie: verbeteren van de dienstverlening (Antwoord© fase 3 in 2015), verbeteren van de bedrijfsvoering en informatievoorziening –Randvoorwaarde: Als kleine gemeente kwetsbaar door zowel hun beperkte menskracht en de financiele (on)mogelijkheden, en zijn daarom op zoek hoe zij zich op deze terreinen kunnen versterken –Randvoorwaarde: op zoek naar de juiste keuze en prioritering van projecten zowel qua haalbaarheid als opbrengsten, belang en urgentie –Randvoorwaarde: impact van keuzes o.g.v. dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening dient te worden uitgedrukt in geld, capaciteit en doorlooptijd.

8 Business case Woudrichem / Aalburg (2) Uitgangspunt is om uit te gaan van de bestaande structuren en middelen, deze zonder al te grote investeringen in de eerste jaren te laten voldoen aan de richtlijnen van het plan. Tevens is er de noodzaak om bij de projecten steeds te blijven kijken of er aangesloten kan worden bij een breder samenwerkingsverband en dient jaarlijks bekeken te worden of het plan bijgesteld moet worden. Pas als de zaken, voor verplichtingen richting bestuur, burgers en bedrijven, op orde zijn kan er op een constructieve wijze naar een of meerdere samenwerkingspartners worden gezocht of kan outsourcing overwogen worden.

9 IST: werknemer 2.0 Communicatie Co-Creatie Kennis Delen van info FTP Webdav Dienstverlening Social media

10 IST: Apps voor dienstverlening naar burgers

11 IST: is Het Nieuwe Werken een hype ?

12 Gewenste situatie (SOLL) Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie Uitvoering geven aan bedrijfskundige visie Financiële continuïteit Grip op maatschappelijke taakvelden Grip op bedrijfsvoering Minimaliseren bedrijfsrisico’s Een 8 voor publieke dienstverlening (tevreden burger) Een 8 voor medewerkerstevredenheid Een 8 voor het zittend bestuur

13 Bestaande onderzoek / publicaties Ernst en Young - Bezuinigen op of met ICT –Onderzoek 600 ambtenaren, waarvan bijna 400 met ICT functie –Belangrijkste conclusies: Grootste besparing te halen met ICT en niet met bezuinigen op ICT Veel potentieel in: –Samenwerking –Centralisatie van vergelijkbare processen –Doorvoeren van standaarden en innovatie Goed aansturing noodzakelijk om bezuinigingen te realiseren

14 Bestaande onderzoek / publicaties HEC - Gemeentelijke bezuinigingen op ICT –Visie van HEC op de bezuinigingsparadox: Reduceren van complexiteit van de ICT Uitbesteden van activiteiten die de markt beter en/of goedkoper kan Versterken opdrachtgeverschap en vraagsturing Investeren in renderende ICT- toepassingen –Bezuinigingsmogelijkheden: Besparen op ICT Besparen met betere aansturing Besparen met ICT

15 Bestaande onderzoek / publicaties Ernst en Young - Bezuinigen op of met ICT HEC - Gemeentelijke bezuinigingen op ICT VNG/BMC - Van bezuinigen tot strategische heroriëntatie

16 Bestaande onderzoek / publicaties VNG/BMC - Van bezuinigen tot strategische heroriëntatie –Voor gemeenten is een goed functionerende digitale infrastructuur een belangrijke randvoorwaarde om het efficient benutten van gegevens mogelijk te maken –Ook is het delen van ICT goedkoper.Technisch gezien kunnen gemeenten samenwerken met iedere andere gemeente. Ze hoeven bijvoorbeeld niet in dezelfde regio te liggen; afstand is technisch geen probleem. –Voor werk- en automatiseringsprocessen, ICT-beheer en specialistische onderwerpen is intergemeentelijke samenwerking een overweging om kosten te besparen

17 Leg de verbinding met bedrijfsvoering !

18 Stellingen

19 Vragen en discussie


Download ppt "Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden."

Verwante presentaties


Ads door Google