De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken in Brede School Binnenstebuiten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken in Brede School Binnenstebuiten"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken in Brede School Binnenstebuiten
“Gluren bij de buren” Samenwerken in Brede School Binnenstebuiten

2 Agenda Maatschappelijke ontwikkelingen De start van de Brede school
Visie Aandachtspunten bij de start Voortgang De partners Vragenronde Afsluiting

3 2a. Onderwijsontwikkeling in Nederland
Voor 1985 Peuterspeelzaal Kleuterschool Lagere school Na 1985 Peuterspeelzaal Basisschool Na 2000 Opvang Psz of Opvang Basisschool TSO Basisschool Opvang Brede school Opvang Psz Basisschool Opvang

4 Integraal kindcentrum 0-12 jaar
De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is om de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten en een doorlopende en op elkaar sluitende opvang te bieden. Brede school Opvang Psz Basisschool Opvang Brede school Voorschoolse voorziening 0-4 Basisschool Naschools Brede school 0-12 jaar Integraal kindcentrum 0-12 jaar Integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-12 waar ze gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het centrum biedt een dagprogramma. (Whole child approach) Schoolse formele ruimte is niet genoeg voor volwaardige ontwikkeling. Schoolse omgeving moet versterkt worden met andere omgevingen: sport, cultuur, natuur: informeel leren.

5 De start! Februari 2007 Partners: basisschool, Zonnekinderen, Stichting Spel, gemeente Lingewaard. Inventarisatie (interviews, vragenlijsten)

6 Visie, uitgangspunten Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het creëren van een doorgaande lijn voor kinderen 0-12 jaar. Het bieden van dagarrangementen. Het vervullen van een “buurtfunctie”.

7 Planning nieuwbouw (concept, bouwnotitie, gebouw, inrichting
Capaciteit Positie peuterspeelzaalwerk Samenwerking Beheer en exploitatie Ambities van m.n. gemeente Communicatie en PR

8 Voortgang Visiedocument Realiseren van de Nieuwbouw (1-1-2011)
Beheerplan (vereniging van gebruikers) Communicatieplan (gezamenlijke Nieuwsbrief) Opstellen werkplan (werkgroep)

9 De Boemerang Onderwijs met het oog op morgen. Ontwikkelingen:
Adaptief onderwijs (autonomie, relatie en competentie) Invoering ict Zelfstandig leren Passend onderwijs Arbeidsmarkt Onderwijs in de 21e eeuw

10 Teamonderwijs op maat Onderwijs krachtige Per- Organi- soneel satie
leer omgeving Per- soneel Op maat

11 1. Een onderwijsteam Team van leerkrachten, onderwijsassistenten, klassenassistenten en specialisten. Ieder zijn deskundigheid en kwaliteit Gezamenlijk voor alle kinderen. Vanuit basisgroep naar instructiegroep Indeling in klaslokalen wordt verlaten. De leraar andere rol

12 2. Instructie op maat Afstemming op de onderwijsbehoefte van de leerling Instructiegroepen flexibele schoolorganisatie en flexibele mensen 1-zorgroute (SEO, spelling)

13 Krachtige leeromgeving (leren is meer dan luisteren en kopiëren)
Talentenplein Indeling in hoeken Zelfstandig leren (Planbord, dag- en weektaken) Samenwerkend leren (coöperatief) ICT (software, portfolio) Meervoudige intelligentie

14 4. Personeelsbeleid Funktiedifferentiatie (pop, competenties)
Doen waar je goed in bent: motivatie, betrokkenheid, samenwerking, verantwoordelijkheid en plezier. Loopbaanperspectief Vervangingsmogelijkheden

15 De praktijk; de onderwijsorganisatie
klassikaal  klassendoorbrekend jaargroep  basisgroep kennisoverdracht  betekenisvol actief leren leraar gestuurd  gedeelde sturing door leraar en leerling vaste groep  wisselende groepen samenstelling Leerlingvolgsysteem  Lvs, Kijk en portfolio

16 De praktijk: de leeromgeving
Krachtige leer omgeving de computer om te  computer als leerbron oefenen communicatiemiddel allemaal luisteren  meervoudige intelligentie, leer stijlen minder variatie in  ontdekkend en samen leervormen werkend leren leren uit de methode  betekenisvol leren klaslokalen  leer- en werkplekken statisch gebouw  flexibel gebouw

17 De praktijk: personeel
lesboer - instructeur  begeleider, coach, mentor weinig functies  meerdere nieuwe functies bouwcoördinator  unitleider autonome leraar  teamwerk mijn klas  onze kinderen alleskunner  teamteaching eens leraar altijd leraar  functiehuis eerst de PABO  leren op de werkplek personeel De Boemerang

18 Buitenschoolse opvang (VSO / NSO)
Bekijk het filmpje over Zonnekinderen op

19 Peuterspeelzaal Dikkie Dik
Samen spelen, samen leren, samen met ouders. STARTBLOKKEN DOORGAANDE LIJN VROEGSIGNALERING

20 Startblokken van Basisontwikkeling
Ontwikkelingsgericht Aansluiten bij leefwereld van de peuter: balans in betrokkenheid en bedoeling Spelontwikkeling als motor voor alle ontwikkelingsgebieden 4 Ontwikkelingsdomeinen Thematisch werken Uitdagende leeromgeving: spelhoeken Ouderbetrokkenheid

21 De Spin als handvat voor de praktische uitwerking van het thema en de 4 ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid, denkontwikkeling en ontluikend rekenen, motorische en creatieve ontwikkeling persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.

22 Doorgaande lijn 0-14 jaar Peuterspeelzaal deel van de keten:
Consultatiebureau – Peuterspeelzaal - kinderopvang – Primair onderwijs Actieve verwijzing door cb naar peuterspeelzaal/kinderopvang of VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) Overdracht van elk kind naar het basisonderwijs d.m.v. een overdrachtformulier Terugkoppeling vanuit onderwijs naar peuterspeelzaal of kinderopvang en vanuit peuterspeelzaal naar c.b

23 Vroegsignalering Leidsters en ouders Logopedist op de groep
Inloopspreekuur consultatiebureau op de speelzaal Ambulante consulent MEE op de groep Zorgstructuur/ZAT/klein casus overleg

24 7. De Vragenronde ?


Download ppt "Samenwerken in Brede School Binnenstebuiten"

Verwante presentaties


Ads door Google