De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studie en beroep Mw. S. Fortuin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studie en beroep Mw. S. Fortuin."— Transcript van de presentatie:

1 Studie en beroep Mw. S. Fortuin

2 Verleden, heden, toekomst
1,2,3 Vwo 4 Vwo VWO 5 HBO WO Iets anders 6 profielkeuze Keuze vervolgopleiding

3 Kiezen in 5 & 6 VWO 5 vwo: Oriënterend 6 vwo: Verdiepend
Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik? Motievenreflectie: Wat wil ik? Waarom wil ik dat? 6 vwo: Verdiepend Werkexploratie: Waar kan ik dat doe? (mogelijkheden onderzoeken) Loopbaansturing: Hoe doe ik dat? (plannen en beïnvloeden van het leer- en werkproces) Netwerken: Wie kan mij daarbij helpen? (contacten aangaan die je kunnen helpen). Kuijpers en Meijers

4 Qompas in 5 vwo Het instrument Qompas studeren is een goed hulpmiddel startsituatie te bepalen. Vanuit de bepaalde startsituatie verder werken met: StudieKeuzetest, Interessetest, Competentietest.

5 Screenshot Qompas

6 Laat je goed informeren
360 graden feedback formulier Mentorgesprek Andere mogelijkheden om te verdiepen: Studie try-out Open dagen Meeloopdagen Proefstuderen Landelijke WO-voorlichting 13 februari Landelijke HBO-voorlichting 12 februari Hbo communicatie / toneelschool (beroepsgericht) Wo communicatie / theaterwetenschappen. (wetenschapgericht) 6

7 Studie Try-out Saxion Hogescholen (Deventer, Apeldoorn & Enschede)
ArtEZ, conservatorium (Enschede) Overige scholen op aanvraag Opgave Studie try-out via

8 Rol van het decanaat Begeleiding keuzeproces
Verwijzing naar informatiebronnen Verlenen verlof voor oriëntatie op studie en beroep Maximaal 2 dagen per jaar (excl. Study try -out). Een week van te voren aanvragen, toetsen zowel mondeling als schriftelijk gaan altijd voor!

9 Studeren HBO of Universiteit? Op kamers?
Informatie Beheer Groep ( Studielink (

10 Naar de mentor Dhr. C. Beerling c10 Dhr. R. Bosshardt c9
Dhr. B. v. Harmelen c13 Dhr. E. Nieuwenhuis c21 Mw. A. Potman c11

11 Contact met school Mentor 1e aanspreekpersoon: per mail / telefoon
Mentorgesprekken 25 en 26 november 2013 + 19 en 20 maart 2014 Januari: balans na SE en KLV Rapportage in januari en juli + doorlopend in Magister Bij onvoldoende: docentenspreekavond januari 2014 Studiekeuze: leerling / mentor / decaan / Qompas

12 Bevorderingsnormen 5  6 Vwo
L.O. en CKV v of g Hooguit 1 x 5 voor En, Ne, wi Alle eindcijfers 6 of hoger, of 1x5 of 1x4 en gemiddeld 6,0, of 2x5 of 1x4 en 1x5 en gemiddeld 6,0. Bij mogelijke overgang door 1 cijfer op te hogen: recht op overgangsexamen

13 Overgangsexamen Leerstof gehele jaar opnieuw (1 vak)
Cijfer ‘vervangt’ jaarcijfer Afgenomen op laatste donderdag in de zomervakantie Uiterlijk maandag daarop bericht Anticipeer op mogelijke doublure

14 Goede raad Tijdig beginnen met leren
Goede leeromgeving (rust, planning, eten en drinken) PTA als leidraad planning SE’s zijn omvangrijk, grote spanningsboog Voorkom onderschatting

15 Bevorderd? Even oefenen…
LEERLING 1 NG-profiel LEERLING 2 CM-profiel NE 5 NE 6 EN 8 EN 8 FA 4 DU 7 NA 7 TE 7 BI 6 LO + CKV V LO + CKV V FA 5 WB 5 WC 7 O&O 6 GS 5 SK 7 EC 6 LA (extra vak) 7


Download ppt "Studie en beroep Mw. S. Fortuin."

Verwante presentaties


Ads door Google