De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne ECOOM - UHasselt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne ECOOM - UHasselt"— Transcript van de presentatie:

1 Interne ECOOM - UHasselt
12 juni 2012 Ann Peters Directeur Onderzoek

2 ECOOM - UHasselt ECOOM partner
Staflid 1 Oproep VvOV VvOV Staflid 2 Informaticus SOOI ECOOM Uitbouw databanken Rapportering ECOOM partner Ondersteuning validatie BOF- en IOF-gegevens Aanlevering gegevens doctoraats- en mobiliteitsstudies Interpretatie en validatie gender-specifieke gegevens Project VvOV

3  Interne organisatie  Externe aanlevering  Impact op beleid
ECOOM - UHasselt  Interne organisatie  Externe aanlevering  Impact op beleid

4  Interne organisatie Reflecteren over registratie onderzoek, onderzoeksindicatoren en -rapportering Ontwerpen en uitbouwen databanken ten behoeve van efficiënte rapportering Tijdige onderzoeksrapportering conform rapporteringsverplichtingen  Optimaal beheer databanken

5  Interne organisatie Databanken UHasselt –
architectuur Dienst Onderzoekscoördinatie Document server Contractendatabank Academisch cv architectuur andere diensten Studentendatabank Organisatiedatabank Financiële databank Patentendatabank new

6

7  Interne organisatie DocumentServer@UHasselt
Voor 07: UHasselt publicaties in databank UAntwerpen 07- 08: eigen repository 09: UHasselt-publicaties opladen uit externe databanken 11: upgrade & optimalisatie: overzichtelijker, full text, geaffilieerde auteurs, exporteren vanuit EndNote, opfrissen layout 11: uitbreiding ten behoeve van inkanteling en aanlevering VABB

8  Interne organisatie DocumentServer@UHasselt
Externe onderzoeksrapportering (BOF, EWI, OESO, jaarverslag onderzoek,…) Interne onderzoeksrapportering (SCvA, RvB, adhoc bevragingen, statistieken,…) Intern onderzoeksmanagement (Input-output, onderzoeksevaluatie, website,…)

9

10  Interne organisatie Contractendatabank UHasselt
Aanvraag- en registratiefiches Onderverdeling contractsoorten Controle juistheid gegevens Overzicht contract flow Meer achtergrondinfo & meer gegevens opvragen Externe onderzoeksrapportering (jaarverslag, IOF, EWI, OESO…) Interne rapportering (RvB, BC, beleid, verslagen, evaluaties…) Interne onderzoeksorganisatie/-evaluatie (communicatie andere diensten (PER, FIN,...) Website,…)

11

12  Interne organisatie Academisch dossier
beheer onderwijs- en onderzoeksgegevens

13  Interne organisatie

14  Interne organisatie Academisch dossier  Elektronisch beheer cv
Externe onderzoeksrapportering (jaarverslagen, ad hoc vragen, activiteitenfolders) Interne onderzoeksrapportering (projectaanvragen, verslagen, evaluaties, …)

15  Externe aanlevering Rapportering onderzoek en -output:
validatie UHasselt BOF-gegevens Validatie UHasselt gegevens VABB Validatie UHasselt IOF-gegevens Aanlevering en validatie UHasselt studenten- en personeelsgegevens Uitsturen en deelname exitsurvey Aanlevering gegevens doctoraats- en mobiliteitsstudies Interpretatie en validatie gender-specifieke gegevens Aanzet tot vereenvoudiging onderzoeksverslaggeving (VvOV)

16  Externe aanlevering - VvOV
Projectteam ECOOM-partners: universiteiten, hogescholen VLIR Stakeholders EWI

17  Externe aanlevering - VvOV
Projectinhoud Inventaris rapporteringsverplichting met focus op onderzoek Inventaris en analyse onderzoeksindicatoren Inventaris classificatiesystemen Analyse van wijze waarop basisdata van leveranciers eenvorming samengebracht kunnen worden Analyse van de maturiteit van informatie- en procesarchitectuur jaarverslag

18  Extern - VvOV Aanbevelingsrapport Informatiestromen
meta-aanbevelingen Jaarverslag – onderzoek Wetenschapscommunicatie Hogescholen

19  Impact op beleid – ECOOM KULeuven
Uittekenen onderzoeksbeleid UHasselt (speerpuntenbeleid) Uittekenen evaluatiekader onderzoek Steun bij rapportering naar externe (LSM,…) Technometriepakket: Tech Transfer

20  Impact op beleid – ECOOM UAntwerpen
Beperkt aantal onderzoekers in sociale & humane wetenschappen Evaluatiekader uittekenen

21  Impact op beleid – ECOOM UGent
Doctoraatsbeleid + versnelde oprichting doctoral schools Beleid rond onderzoek Postdoc Predoc Surveys: aanleiding tot interne beleidsdiscussies Instellingsbreed HR-beleid: HR-label Europese Commissie

22  Impact op beleid – ECOOM VUB
Voorbereiding integratie kunsten-opleidingen

23 ECOOM Fundamenten gelegd Vijf jaar:
Veel verwezenlijkt Grote impact voor universiteit Grote externe impact Longitudinaal Toekomstperspectief ECOOM UHasselt: Actieve rol in nieuw pakket


Download ppt "Interne ECOOM - UHasselt"

Verwante presentaties


Ads door Google