De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie & Integratie Ict Goeree-Overflakkee

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie & Integratie Ict Goeree-Overflakkee"— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie & Integratie Ict Goeree-Overflakkee
iiiGO Innovatie & Integratie Ict Goeree-Overflakkee

2 Van heden naar toekomst
IST Projectorganisatie IST Bedrijfsvoering SOLL bedrijfsvoering SOLL bedrijfsvoering IST Inform- en apl architectuur SOLL I en apl architect. SOLL I en apl architect. IST Technische infr SOLL Technische infr. SOLL Technische infr. IST ICT organisatie SOLL ICT organisatie SOLL ICT organisatie

3 13 jan: Informatiebeleid en kaders bedrijfsvoering
Bedrijfsstrategie Middelen HRM, Cultuur Management en organisatie Processen en bedrijfsvoering Informatie strategie Inform en appl architectuur standaarden Functioneel en gegevens beheer ICT strategie Technische architectuur hard- software Technisch beheer Strategisch (richten) Tactisch (inrichten) Operationeel (verrichten) Bedrijfsvoering Informatie man ICT diensten

4 Agenda 13 januari 9:00 Welkom en StaVaZa en andere praktische zaken
10:00 Opzet projectstructuur 10:30 Pauze 11:00 Aanscherpen contouren: strategie bedrijfsvoering en dienstverleningsprincipes nieuwe gemeente 11:45 Kaders Informatiebeleid- en management (Nora, Gemma) 12:30 lunch 13:00 Bepaling applicatielandschap 15:00 EINDE

5 20 jan: Inf- & app. architectuur
Bedrijfsstrategie Middelen HRM, Cultuur Management en organisatie Processen en bedrijfsvoering Informatie strategie Inform en appl architectuur standaarden Functioneel en gegevens beheer ICT strategie Technische architectuur hard- software Technisch beheer Strategisch (richten) Tactisch (inrichten) Operationeel (verrichten) Bedrijfsvoering Informatie man ICT diensten

6 20 jan: Inf- & app. architectuur
09:00  – 09:30 Kennismaking & HET Doel van de dag 09:30  – 10:30 Uitkomsten 13 januari 10:30  – 11:00 Pauze 11:00  – 11:30 Stellingen over functioneren applicatiebeheerder (verkapte krachtenveldanalyse) 11:30 – 12:30 Bepalen IST situatie applicatielandschap 12:30 – 13:30 Lunch 13:30 – 14:30 Bepalen SOLL situatie en route van IST naar SOLL 14:30 – 15:00 Korte presentatie 15:00 afsluiting Kees, Kay, Kernteam en Werkgroep ICT

7 20 jan: Inf- & app. architectuur
Bedrijfsstrategie Middelen HRM, Cultuur Management en organisatie Processen en bedrijfsvoering Informatie strategie Inform en appl architectuur standaarden Functioneel en gegevens beheer ICT strategie Technische architectuur hard- software Technisch beheer Strategisch (richten) Tactisch (inrichten) Operationeel (verrichten) Bedrijfsvoering Informatie man ICT diensten

8 27 jan: Technische architectuur
Kennissessie Aannames bedrijfsvoering, i-Visie en I&A architectuur SOLL - Kantoor automatisering SOLL - Netwerk architectuur SOLL - Servers, virtualisatie, etc. SOLL – telefonie, devices, tablets Frans Spaan en Kernteam

9 3 feb: PLANNEN op hoofdlijnen
Uitgangspunten bedrijfsvoering en dienstverlening SOLL- informatie- en applicatie architectuur Technische Architectuur Goedkeuring START maken van de SPECS t.b.v. aanbesteding

10 Febr: i-Functies Bedrijfsstrategie Middelen HRM, Cultuur Management en
organisatie Processen en bedrijfsvoering Informatie strategie Inform en appl architectuur standaarden Functioneel en gegevens beheer ICT strategie Technische architectuur hard- software Technisch beheer Strategisch (richten) Tactisch (inrichten) Operationeel (verrichten) Bedrijfsvoering Informatie man ICT diensten

11 Workshop febr: i-Functies
Kennissessie Aannames bedrijfsvoering, i-Visie en I&A architectuur, technische architectuur Organisatie systeembeheer Organisatie helpdesk Organisatie DIV Organisatie gegevensbeheer Organisatie –Consulentschap/projecten Organisatie management  Wie en wanneer ??????

12 Open eindjes :) Budget en mandaat Communicatie Rechtmatigheid
Projectsturing herindeling Koppeling met andere projecten Contourenschets (dienstverlening, eisen ICT) Functie boek pas in september Verander-aanpak

13 Deel 2 Uitleg HGP Demonstratie Project management systeem

14 Over HGP Staat voor Handzaam Gemeentelijk Projectbesturingsmodel
Speciaal voor gemeenten ontwikkeld Eenvoudig te leren en te gebruiken Belangrijk: niet alleen structuur, ook cultuur Afgeleid van Prince2

15 Uitgangspunten Verantwoordelijk zo laag mogelijk in organisatie
Bestuur of MT geeft kaders aan Communicatie wordt helder gedefinieerd Projectleiders hebben management competenties Niet functioneren in projecten is bespreekbaar Geef VERTROUWEN

16 Verantwoordelijkheden
Zonder goede opdracht, geen goed project Niet alles zelf willen doen Bij verantwoordelijkheden horen bevoegdheden Geef de grenzen aan Vier de successen! Maak ook lastige onderwerpen bespreekbaar

17 Hoe zou het moeten lopen

18 Standaarddocumenten beschikbaar
Opdrachtverstrekking Projectplan Highlightreport Rapportage aan stuurgroep

19 Demo projectsturingsmodel

20 Deel 3 Bepaling uitgangspunten bedrijfsvoering, dienstverlening
Kaders Informatiebeleid- en management

21 Workshop visie informatiebeleid
Gemeentelijk fundament van KING, Nora, Gemma, etc Aannames bedrijfsvoering SOLL - Zaakgericht werken SOLL - Digitaal werken SOLL - Het Nieuwe Werken  Informatiebeleid

22 Kaderstellend model Bedrijfsstrategie Middelen HRM, Cultuur Management
organisatie Processen en bedrijfsvoering Informatie strategie Inform en appl architectuur standaarden Functioneel en gegevens beheer ICT strategie Technische architectuur hard- software Technisch beheer Strategisch (richten) Tactisch (inrichten) Operationeel (verrichten) Bedrijfsvoering Informatie man ICT diensten

23 Informatie- & applicatie architectuur

24 Bedrijfsvoering (1) Per1 januari 2013 zal de nieuwe organisatie op een groot aantal terreinen presteren, waar mogelijk minimaal op het huidige niveau en op sommige terreinen al daarboven. Het pad naar de volledige beoogde transitie zal enige jaren in beslag nemen. De ambtelijke organisatie van de gemeente Goeree-Overflakkee is een open ontwikkelings-en mensgerichte organisatie die middenin de samenleving staat. Het is een organisatie die ook de nieuwe kansen en uitdagingen van het gebied herkent en deze kansen en uitdagingen oppakt in samenwerking met alle partijen.

25 Uitgangspunten dienstverlening (1)
De frontoffice is er op gericht om te zorgen dat: de klant slechts op één plek, éénmaal, zijn vraag hoeft te stellen; de klant steeds meer vanuit dit punt direct een antwoord op de vraag krijgt (in de toekomst 80% van de vragen); bij het eerste contact de afhandeling procedure helder wordt voor de klant en diens verwachtingen daarmee overeenkomen; de backoffices praktisch zijn afgeschermd voor klantinitiatieven die geconcentreerde afhandeling onnodig verstoren; alle (vier) KCC-kanalen (schriftelijk, telefonisch, elektronisch en persoonlijk) vanuit één punt in de organisatie bediend worden.

26 Uitgangspunten dienstverlening (2)
Bundeling van de publieksdienstverlening met ruime mogelijkheden voor decentralisatie via virtuele loketten en specifieke doelgroepenbenadering via huis-en wijkbezoek, decentrale spreekuren etc. Het KCC heeft centrale plek in de organisatie en is gericht op kwaliteit van alle dienstverlening aan de burger (individu, eenmalige contacten). Het KCC omvat de(sturing op de)vier dienstverleningskanalen: schriftelijk, telefonisch, elektronisch en persoonlijk. Korte lijnen tussen front-en backoffices. Klant-c.q. accountmanagement vanuit de frontoffice.

27 Organisatie GO

28 Personeelsmanagement

29 Eisen t.a.v. ICT Frontoffice / Antwoord© / 14xy / Digitaal loket;
Midoffice: zaakgericht werken; Basisregistraties; Informatiebeveiliging; Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik; Gebruik van e-Overheid standaarden; Het gebruik van open standaarden; Het Nieuwe Werken; Het gebruik van sociale media; Open overheidsinformatie; Werken onder architectuur; Samenwerken t.a.v. kennisontwikkeling en de inkoop van producten en diensten; Uitbesteden van diensten aan een marktpartij. En: KCC en (twee) virtuele loketten op de koppen van het eiland.

30 Huisvesting en faciliteiten
Uitgangspunten voor de organisatie en besturingsfilosofie: De organisatie neemt de principes van digitaal en zaakgericht werken als vertrekpunt. Realisatie centrale dienstverlening vanuit één 'huis der gemeente' per 1 januari 2013. Start met alle medewerkers vanuit één locatie waardoor integraliteit in de cultuur en samenwerking worden bevorderd. Ruimte om te experimenteren met Het Nieuwe Werken (HNW).

31 Deel 4 Bepaling Applicatie landschap

32 FO-MO-BO

33 Gemma

34 Keuze criteria voor het applicatielandschap
Beheerslast, Kosten, Passend in Informatiearchitectuur, Minimalisatie complexiteit, realisatie voor mogelijk, risicominimalisatie, dienstverlening, toekomstvisie leverancier, kennis en ervaring aanwezig, geïnvesteerd kapitaal, omstelkosten,

35 Vragen/discussie

36 E: info@nativeconsulting.nl
Openingsdia Voorstraat 88 4153 AN Beesd T: 31 (0) E: 36 36

37 Native Consulting Native is toonaangevend en vernieuwend in het verbeteren van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, informatievoorziening, ICT én de bijbehorende operationele processen. Native is praktisch en resultaatgericht en maakt gebruik van visualisaties om ook directies, het college en de gemeenteraad in deze processen te betrekken. De visualisaties zorgen voor verbinding en overzicht. Native is onderscheidend in het delen van informatie en het verbinden van haar klanten; door gemeenten voor gemeenten.


Download ppt "Innovatie & Integratie Ict Goeree-Overflakkee"

Verwante presentaties


Ads door Google