De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

06 november 2013 Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controles Koen Raymakers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "06 november 2013 Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controles Koen Raymakers."— Transcript van de presentatie:

1 06 november 2013 Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controles Koen Raymakers

2 Overzicht Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? Zijn alle informatietypes aanwezig? Zijn informatietypes correct ? Toekomstvisie ? 06 november 2013 2

3 Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (1/7) 06 november 2013 3 Wat ? Dienst Applicaties stelt rapporten op. Actie Regionale delegaties ontvangen rapporten en zoeken samen met gemeenten oorzaken & oplossingen. Nazorg Regionale delegaties stellen een verslag op.

4 Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (2/7) 06 november 2013 4 Per maand, per gemeente : -IT001 – Gemeente van beheer -IT020 – Adres van de hoofdverblijfplaats -IT141 – Gezinslid Termijnen : 31d (+ detail)

5 Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (3/7) -IT001 – Gemeente van beheer -IT005 – Aangifte aanvraag tot inschrijving -IT010 – familienaam en voornamen -IT012 – adellijke titel -IT019 – aangifte adreswijziging -IT020 – adres hoofdverblijfplaats -IT031 – Nationaliteit -IT070 – Beroep -IT120 – Burgerlijke staat -IT141 – Gezinslid -IT150 – Plaats en datum van overlijden 06 november 2013 5 Per maand, per bevoegd organisme : Termijnen : 31d (+ detail)

6 Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (4/7) Statistieken geboortes (collectes) -Per gemeente van geboorte de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van de collecte en de datum van de geboorte -Per gemeente van beheer de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van de collecte en de datum van het hernemen van het dossier door de gemeente van beheer 06 november 2013 6

7 Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (5/7) Statistieken huwelijken -Per gemeente van huwelijk de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van het huwelijk en de datum van ingave. -Per gemeente van beheer de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van het huwelijk en de datum van ingave. 06 november 2013 7

8 Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (6/7) Statistieken overlijdens -Per gemeente van overlijden de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van het overlijden en de datum van ingave. -Per gemeente van beheer de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van het overlijden en de datum van ingave. 06 november 2013 8

9 Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (7/7) Controlelijst IT 019 – aangifte adreswijziging Controlelijst IT 024 – referentieadres Controlelijst IT026 – Tijdelijke afwezigheid Audit Rekenhof – Wachtregister  Alle informatietypes wachtregister 06 november 2013 9

10 Overzicht Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? Zijn alle informatietypes aanwezig ? Zijn informatietypes correct ? Toekomstvisie ? 06 november 2013 10

11 Zijn alle informatietypes aanwezig ? (1/2) IT001 – gemeente van beheer  zijn fusies van gemeentes correct geregistreerd ? IT020 – adres hoofdverblijfplaats : geen IT020 IT031 – nationaliteit : geen actief IT031 IT070 – beroep : geen IT070 voor 18plussers IT100 – geboorteplaats : geen actief IT100 06 november 2013 11

12 Zijn alle informatietypes aanwezig ? (2/2) IT110 – afstamming : geen IT110 IT120 – burgerlijke staat  geen IT120 IT195 – identiteitsbewijs  geen actief IT195 voor 12plussers IT253 – collectedatum : geen actief IT253 IT254 – datum laatste bijwerking  geen IT254 06 november 2013 12

13 Overzicht Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? Zijn alle informatietypes aanwezig ? Zijn informatietypes correct ? Toekomstvisie ? 06 november 2013 13

14 Zijn informatietypes correct ? (1/10) Controles op correctheid : Volgens data in hetzelfde informatietype Volgens informatie in informatietypes : –binnen hetzelfde dossier –binnen gerelateerde dossiers 06 november 2013 14

15 Zijn informatietypes correct ? (2/10) IT001 – gemeente van beheer  fictieve datum IT020 – adres van de hoofdverblijfplaats  combinatie “postcode-straatcode” niet gekend. IT120 – burgerlijke staat  foutieve periodes  meerdere keren zelfde/andere persoon  verschil in registratie partner 1 ten opzichte van partner 2 06 november 2013 15

16 Zijn informatietypes correct ? (3/10) IT123 – wettelijke samenwoning  informatie dubbel geregistreerd IT140 – referentiepersoon  fictieve datum / foutieve periodes / foutief gesupprimeerd IT141 – gezinslid  fictieve datum / foutieve periodes / foutief gesupprimeerd Diverse informatietypes  controle op NIS code 06 november 2013 16

17 Zijn informatietypes correct ? (4/10) IT001 (gemeente van beheer) ↔ IT50 (plaats & datum van overlijden) :  IT150 aanwezig, maar IT001 bevat niscode ≠ 99990 (code “overleden”)  Informatie code “overleden” in IT001 niet in overeenstemming met IT150 Informatiedatum IT100 (geboorteplaats) ≠ informatiedatum IT101 (geboortedatum) 06 november 2013 17

18 Zijn informatietypes correct ? (5/10) Persoon zowel geregistreerd in België als in buitenland : IT001- Gemeente van beheer ↔ IT018 – aangifte adres in buitenland IT022 – verblijfplaats in buitenland 06 november 2013 18

19 Zijn informatietypes correct ? (6/10) IT140 – referentiepersoon ↔ IT141 – gezinslid  geen van beide aanwezig  volgens IT140 alleenstaande, maar toch gezinslid volgens IT141.  beide actief  conflicterende periodes IT140 – referentiepersoon, IT141 – gezinslid ↔ IT100(geboorteplaats),IT101(geboortedatum)  geen IT140, IT141 vanaf geboortedatum (geboortes vanaf 1984) 06 november 2013 19

20 Zijn informatietypes correct ? (7/10) IT140 – referentiepersoon ↔ IT001 – Gemeente van beheer gezinslid  IT140 actief, met IT001 : - overleden / schrapping / geannuleerd - afvoering van ambtswege - afvoering van ambtswege in het buitenland - vrijgesteld van inschrijving / afwezig verklaard - afgevoerd – “verlies recht op verblijf” - afgevoerd – “geen recht op inschrijving” 06 november 2013 20

21 Zijn informatietypes correct ? (8/10) IT140 – referentiepersoon ↔ IT020 (adres)  meerdere gezinshoofden op hetzelfde adres IT140 – referentiepersoon  gezinsleden ↔ IT020 (adres)  referentiepersoon niet op hetzelfde adres als gezinsleden 06 november 2013 21

22 Zijn informatietypes correct ? (9/10) IT140 – referentiepersoon, IT141 – gezinslid ↔ IT120 – burgerlijke staat  persoon A gehuwd met persoon B (IT120) : volgensIT140 – IT141 niet verwant  persoon A en B gescheiden (IT120) : volgens IT140 – IT141 gehuwd  periode huwelijk volgens IT120 ≠ periode huwelijk volgens IT140 / IT141 06 november 2013 22

23 Zijn informatietypes correct ? (10/10) IT120 – burgerlijke staat ↔ IT123 – wettelijke samenwoning  gehuwd volgens IT120, maar volgens IT123 wettelijk samenwonend in dezelfde periode. 06 november 2013 23

24 Overzicht Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? Zijn alle informatietypes aanwezig ? Zijn informatietypes correct ? Toekomstvisie ? 06 november 2013 24

25 Toekomstvisie ? Nauwe samenwerking met -Regionale delegaties & gemeentes -Externe partijen : KSZ, FOD Economie, FOD Financiën, … Software : -Toepassing “Declare” : zelf fouten signaleren -Programma’s actualiseren die controlelijsten maken -Programma’s controleren die bijwerkingen verwerken Duidelijke planning volgen Driemaandelijkse evaluatie (  februari 2014) 06 november 2013 25

26 VRAGEN ? 06 november 2013 26

27 Contactgegevens 06 november 2013 27 FOD Binnenlandse Zaken / SPF Intérieur Instellingen & Bevolking / Institutions & Population Rijksregister / Registre National externebetrekkingen@rrn.fgov.be relationsexterieures@rrn.fgov.be Koen.raymakers@rrn.fgov.be Stefan.vandevenster@rrn.fgov.be

28 EINDE 06 november 2013 28

29 Extra (1) 06 november 2013 29 Lijst van informatietypes : http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/nl/in structies/IT_NL_20111202.pdf Lijst van beroepen (ook werkloze, student, …) : http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/nl/in structies/nl_codes_professions_registre_national_20081114.p df …


Download ppt "06 november 2013 Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controles Koen Raymakers."

Verwante presentaties


Ads door Google