De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fictieanalyse College 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fictieanalyse College 3."— Transcript van de presentatie:

1 fictieanalyse College 3

2 Programma van 30 november
Hoofdstuk 9 Mama Tandoori Bespreking Emigratie Hoofdstuk 10 Tijd

3 Fabel en sujet Fabel is de geschiedenis: de chronologische weergave van d gebeurtenissen. Sujet: de volgorde die de lezer voorgeschoteld krijgt.

4 ordeningsprincipes Niet/wel chronologisch opeenvolgend geordend
Retroversies: hele episodes uit het verleden worden weergegeven Flashback: een herinnering, in gedachten of in een droom bij personale verteller. Een personage beleeft opnieuw iets uit het verleden Psychologische functie: meer informatie om beweegredenen van hoofdpersoon te begrijpen

5 ordening Simultaneïsme : zelfde tijdstip, andere plek, ander perspectief Achteraf vertellen: vision par derrière Met verhaal mee: vision avec

6 Duur van de geschiedenis
Verteltijd: aantal bladzijden/woorden. Vertelde tijd: de duur in uren, dagen, jaren vanaf begin tot eind. Verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd Tijdversnelling  panoramisch, samenvattend vertellen (telling) Vertelde tijd > verteltijd = Raffung

7 tijdsverloop Vertelde tijd= verteltijd  Deckung
Scenische presentatie toneelachtig. De tijd bepaald, een vaste ruimte en perso- nages zijn duidelijk. Lijkt zich voor je ogen af te spelen: showing Veel dialogen Vertelde tijd en verteltijd zijn meestal niet echt gelijk; wel gesuggereerd

8 tijdsverloop Vertelde tijd < verteltijd  Dehnung
Middel: tijdvertraging meer accent op een gebeurtenis. Toepassing in bijvoorbeeld innerlijke monologen, om spanning op te wekken. Of extra informatie geven over een land, cultuur:

9 Pauze in een tekst Er worden geen gebeurtenissen verteld  er wordt geen vertelde tijd weergegeven. Vb. uitgebreid ingaan op een gewoonte in een bepaald land  om zo de ruimte een bepaalde functie geven (Rubberplantage)

10 Diffuus of gemarkeerd? diffuus: beetje vaag verloop van tijd (sprookje) Gemarkeerd: helemaal duidelijk wanneer iets gebeurt: Andreas gaat op bezoek bij tante, garage variatiemogelijkheid Exemplarisch: info over een gemarkeerde tijd ter illustratie van ….. (soms, altijd, dan) Iteratief: info over zich herhalende gebeurtenissen. Elke maandag…….

11 Spelen met informatie de lezer weet meer/minder dan het personage
De lezer en het personage weten geen van beiden genoeg Hoe verdeelt de verteller de informatie en in welk tempo? Sujet Vooruitwijzing/ anticipatie Tempo van vertellen: tijdvertraging

12 Situationele/ dramatische ironie
De lezer weet meer dan het personage komisch:Jan Klaassen-effect (poppenkast). Veel gebruikt in kluchten. Tragisch: als lezer zie je een drama gebeuren zoals in de Griekse mythe van Oedipus.

13 Tot slot Lees Alleen de boeken van Marga Minco
Ga in op de volgende punten Perspectief Focalisatie Herhaling, waar je betekenis aan toekent Tijd Beoordelingswoord en onderbouwing

14


Download ppt "Fictieanalyse College 3."

Verwante presentaties


Ads door Google