De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overstromingsrisico’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overstromingsrisico’s"— Transcript van de presentatie:

1 Overstromingsrisico’s
Stephanie Holterman Dienst Weg- en Waterbouwkunde / Rijkswaterstaat Masterclass Risicoanalyse 23 september 2003

2

3

4

5

6 Risico’s waartegen we regels maken
Groot Verkeersongelukken Vallen Roken Skieën …. Hongersnood Epidemieën Aardbevingen Overstromingen Bijensteek Bliksem Explosies Gaswolken Vallende vliegtuigen Kansen Klein Gevolgen Sheet Ben Ale Masterclass Sept 2003

7 Inhoud presentatie Terug in de tijd …
Principe van de overstromingsrisicobenadering Project VNK: De Veiligheid van Nederland in Kaart Uitstap: studie Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s Vragen?

8 Nederland, zonder beschermende maatregelen

9 Terug in de tijd ...

10 Terug in de tijd ...

11 Terug in de tijd ...

12 Terug in de tijd

13 Terug in de tijd …. 1993

14 Terug in de tijd …. 1993

15 Terug in de tijd … 1960: advies Deltacommissie
1992: start onderzoeksprogramma (voorheen Marsroute)

16

17 Huidige veiligheidsnormering Nederland
1 / per jaar 1 / per jaar 1 / per jaar 1 / per jaar

18 Huidige standaarden

19

20 Terug in de tijd …

21 Terug in de tijd … zgn. SPRINTstudie
Overstromingskans 4 dijkringgebieden Conclusies: Methode werkt Identificatie zwakke schakels mogelijk Verbeteringsmaatregelen Onzekerheden

22 Terug in de tijd … Aanbevelingen:
Methode toepassen alle dijkringgebieden Kunstwerken aparte aandacht Compleet plaatje: kansen, gevolgen en onzekerheden => Advies aan Staatssecretaris

23 Inhoud presentatie Terug in de tijd …
Principe van de overstromingsrisicobenadering Project VNK: De Veiligheid van Nederland in Kaart Uitstap: studie Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s Vragen?

24 Principe van de risicobenadering Risico = Kans x Gevolg

25 Overstromingsrisicobenadering: Kansen
kunstwerk

26 Overstromingsrisicobenadering: Gevolgen

27 Overstromingsrisicobenadering
Economische optimalisatie: Minimaliseer Totale kosten = Investeringen + Risico Ctot = I + E(G) Economische optimalisatie zeer geschikt voor afweging dijkverbeteringsmaatregelen?

28 Overstromingsrisicobenadering
Risk Total Costs Optimum Investments

29 Inhoud presentatie Terug in de tijd …
Principe van de overstromingsrisicobenadering Project VNK: De Veiligheid van Nederland in Kaart Uitstap: studie Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s Vragen?

30 Project VNK Doel: • Inzicht in de overstromingskansen Nederland, zwakke schakels in beeld • Aparte aandacht beoordeling kunstwerken • Gevolgen en risico’s • Omgaan met onzekerheden Discussies starten Nevendoel: Kennisoverdracht / cursussen

31 Project VNK: Belangrijke noties
VNK maakt werk van de Deltacommissie af VNK is onderzoeksproject: kans * gevolg = risico Besef relatie andere projecten Rijk samen met waterschappen en provincies Communicatie: veel en zorgvuldig Overstromingsrisico naast andere vormen van risico’s

32 Wat levert VNK op? Rijk: eenduidige beoordeling van alle dijkringgebieden inzicht in kans * gevolg = risico Provincies: meer informatie over risico’s in hun gebieden Waterschappen: actueel gegevensbestand voor 2e Toetsingsronde (2006) leggers en beheersregisters kunnen gevuld worden sterk vergroot inzicht in werkelijke veiligheidsniveau effectiviteit van maatregelen ter verbetering van het veiligheidsniveau

33 Inhoud presentatie Terug in de tijd …
Principe van de overstromingsrisicobenadering Project VNK: De Veiligheid van Nederland in Kaart Uitstap: studie Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s Vragen?

34 Uitstap (1): Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s
Probleemstelling in ‘Overstromingsrisico’s: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van risicomaten’ (Bas Jonkman) (Nabije) toekomst: maatschappelijk debat over beveiliging tegen overstromingen Technisch perspectief: overstromingsrisico’s weergeven: Hoe? Hoe verhouden overstromingsrisico’s zich tot risico’s in andere sectoren

35 Risicomaten Individueel risico
Kans per jaar dat een persoon die zich permament op dezelfde plaats bevindt overlijdt Groepsrisico Kans per jaar dat er een ongeval gebeurt met tenminste een bepaald aantal slachtoffers Verwachtingswaarde Gemiddeld aantal doden per jaar Sheet Ben Ale Masterclass Sept 2003

36 Uitstap (2): Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s
Studiegebied BTCW: inwoners, fl 90 miljard econ.waarde

37 Uitstap (3): Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s
Kans op overlijden gegeven doorbraak Individueel risico

38 Uitstap (4): Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s
Vergelijking groepsrisico’s op nationale schaal (FN-curve)

39 Uitstap (5): Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s
Bestuurlijke bruikbaarheid Risicomaten: Individueel risico: beeld van risico’s per locatie geschikt voor ruimtelijke ordening: zoneringen “basisveiligheid” Groepsrisico (FN curve) vergelijking andere risico’s maatregelen afweging op nationale schaal Economische optimalisatie vaststellen optimale strategie voor dijkverbeteringen

40 Uitstap (4): Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s
Conclusies en aanbevelingen: (let op: slechts gebaseerd op 1 casestudie) Overstromingsrisico’s te bepalen met uitgewerkte risicomaten =>IR, GR, ER Evacuatie heeft grote invloed op individueel en maatschappelijk risico => onderzoek naar slachtoffermodellering en evacuatie Overstromingsrisico’s zijn hoog t.o.v. risico’s en normen in het externe veiligheidsbeleid => toetsen aan resultaten VNK => inzicht verkrijgen in maatschappelijke risico acceptatie

41 Inhoud presentatie Terug in de tijd …
Principe van de overstromingsrisicobenadering Project VNK: De Veiligheid van Nederland in Kaart Uitstap: studie Overstromingsrisico’s t.o.v. andere risico’s Vragen?

42


Download ppt "Overstromingsrisico’s"

Verwante presentaties


Ads door Google