De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 6 Informatieavond 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 6 Informatieavond 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 6 Informatieavond

2 Even voorstellen en wie staat wanneer voor de klas?
Juf Diana Maandag Dinsdag om de Woensdag Juf Joyce Donderdag Vrijdag Leraarondersteuner: juf Claudia / juf Dominique

3 Zorg Begeleidingsteam: Juf Moniek Goossens (eerste aanspreekpunt)
en juf Ans Luijkx (specialisme gedrag) Vertrouwenspersonen: Juf Maartje Renne, Juf Kristel Wijngaards, juf Ans Luijkx en meneer Barry Elsakkers

4 Pedagogisch klimaat Inloop Trefwoord Soemo kaarten Held van de Week
Het sociale aspect staat hoog in het vaandel: Inloop Trefwoord Soemo kaarten Held van de Week Bloemetjes verdienen Aankleding klas Open deur voor kinderen en ouders.

5 ADI model Vooraf Fase 1: Terugblik Fase 2: Oriëntatie
 Fase 3: Uitleggen  Fase 4: Begeleide inoefening  Fase 5a: Zelfstandig werken  Fase 5b: Verlengde instructie  Fase 6: Evaluatie  Fase 7: Terug- en vooruitblik

6 Coöperatief of samenwerkend leren
Wij maken gebruik van verschillende werkvormen die coöperatief leren stimuleren. Ook maken wij gebruik van termen zoals: een schoudermaatje, oogmaatje, liniaalstem, … . De meest bekende werkvorm momenteel bij de kinderen zijn de rollen die ze krijgen in een groepswerk, nl. taakkapitein, woordvoerder, materiaalbaas, aanmoediger, tafelbaas, schrijven, stilte kapitein, tijdbewaker.

7 Hoe ziet een ochtend in groep 6 eruit?
Inloop Start van de dag met de liedjes “Lachen is gezond” en “Dank u voor deze nieuwe morgen” Trefwoord Rekenen Schrijven Eten en drinken (Gruiten op dinsdag, woensdag en donderdag) en buiten spelen Taal Estafette / Spelling Naar huis of overblijven

8 De vakken Spelling “Spelling in beeld” - signaaldictee
- controledictee Spellingafspraken worden thuis geoefend uit het huiswerkmapje!!! Taal “Taal in beeld” - woordenschat - spreken/luisteren - taalbeschouwing - schrijven. Na ieder blok krijgen de kinderen een toets van zowel spelling als taal.

9 Rekenen Nieuwe versie van “De wereld in getallen” - automatiseren: = - cijferen: 234 459 + - tafels: 6 x 120 - breuken: ¼ van 20 - projecttaak: meten, tijd en geld

10

11 Schrijven “Zwart op Wit” - extra oefeningen De kinderen zullen met een vulpen in hun schrijfschrift schrijven. Estafette Lezen op niveau: aanpak 1, 2 en 3

12 Hoe ziet een middag in groep 6 eruit?
Vakken zoals: - aardrijkskunde - geschiedenis - biologie - verkeer - begrijpend lezen Computeren taal/rekenen Bso of naar huis BSO Daarnaast hebben de kinderen ook nog les in drama, muziek, tekenen, handvaardigheid en bewegingsonderwijs.

13 Begrijpend lezen “Nieuwsbegrip” - kennis van de wereld - woordenschat - kennis van teksten Aardrijkskunde “De blauwe planeet” - Nederland - topografie

14 Geschiedenis “Wijzer door de tijd” - Van Prehistorie tot de Middeleeuwen. Na ieder hoofdstuk is een herhalingsles waarop een toets volgt. Biologie “Leefwereld” - biologisch vlak - natuurkundig vlak Na 2 lessen krijgen de kinderen een toets.

15 Verkeer “Klaar over” Toets na 5 lessen Drama/ dans Handvaardigheid Tekenen - thematisch - ervaringsgericht (vanuit het kind) Cultuureducatie (theatervoorstellingen, gastlessen, etc.)

16 Bewegingsonderwijs “Basisdocument bewegingsonderwijs” Op dinsdag- en donderdagochtenden.

17 Toetsen Methode toetsen: in de week na de toetsen wordt er herhaling of verrijking aangeboden en waar nodig een plan van aanpak opgesteld Samenvattingen van de zaakvakken worden een week voor de toets meegegeven (in een stiekmap) CITO/AVI/DMT gedurende het hele jaar. CITO Entree

18 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in groep 6
Inloop Kinderen kijken (steeds meer) eigen werk na (rekenen en soms taal) Weektaak (algemeen en rekenen) Held / Hulpjes van de week Materiaalbaas per groepje Maatjes (in de rij, …)

19 Huiswerk in groep 6 Handig worden in werken met de agenda!
Er zijn mapjes voor rekenen en voor spelling Op dinsdag gaat huiswerk (spelling) mee naar huis voor donderdag Op donderdag gaat huiswerk (rekenen) mee naar huis voor dinsdag 1e rapport: boekbespreking -> start vanaf 28 okt 2013 werkstuk (onderwerp naar keuze) -> uiterlijk inleveren op 31 jan 2014 2e rapport: 17 april 2014 spreekbeurten over één van de werkstukken starten na de meivakantie

20 Verdere opmerkingen: Wij zijn bereikbaar via d.neven@depontus.nl
Briefje tandarts, dokter etc. Ziek melden telefonisch of via de site Klassenouder(s) Luizenpluizen Telefoonnummers en (check-up) Informatie groep 6 (groepsblog)

21 Vragenrondje ? ? ? ? ? ? ?


Download ppt "Welkom in groep 6 Informatieavond 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google