De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch management Samenvattend. Wie of wat is Strategisch management? Verantwoordelijken binnen een bedrijf voor het vastleggen van – Missie – Visie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch management Samenvattend. Wie of wat is Strategisch management? Verantwoordelijken binnen een bedrijf voor het vastleggen van – Missie – Visie."— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch management Samenvattend

2 Wie of wat is Strategisch management? Verantwoordelijken binnen een bedrijf voor het vastleggen van – Missie – Visie – Waarden (values – zoals in “value system) – Streven – Objectieven – Maatschappelijke rol & verantwoordelijkheid – Tijdlijnen – ……

3 Wat is strategische planning Een management tool – Om de organisatie beter te laten werken door in essentie alle neuzen en middelen - over de hele planperiode en ongeacht “onvoorzienigheden” - in dezelfde richting te zetten en te houden. Beschrijving: – een stapsgewijze inspanning om weloverwogen vorm te geven aan fundamentele bedrijfsbeslissingen en acties die samen vorm geven aan wat het bedrijf is en waar het voor staat

4 Hoe wordt strategische planning gebruikt Strategisch: – Het bereid de beste reactie voor op al dan niet vooraf voorspelde veranderingen in de werkomgeving van de onderneming – Door alle betrokkenen ten allen tijde een klare, duidelijke en eenduidige focus te geven op bedrijfsdoelen, bedrijfsmiddelen en bedrijfswaarden/-identiteit Planning: – Het zet duidelijke actiestappen naar duidelijke tussendoelen die zowel vorderingsbeheer als bijsturing “op doel” mogelijk maken Proces: – Een identificatie van kernbeslissingen naar bereik van concrete doelen in een concrete, globale eindresultaatcontext – Met een (per beslissing te evalueren) advies naar het nemen van die beslissingen (beslissingsbasis, beslissingsoverwegingen, beslissingscriteria, beslissingscope, ….) – En een ingebouwde terugkoppeling van ervaringen en resultaten naar de volgende te nemen beslissingen

5 Verschil strategische planning - langetermijnplanning Langetermijn planning – Vertrekt van vermoeden van extrapolatie van werkomstandigheden = gaat er van uit dat het bedrijf ook in de toekomst kan verder werken zoals het nu werkt Strategische planning – Vertrekt van de assumptie dat de werkomgeving gaat veranderen.. ook als men nu direct nog geen tekenen van verandering ziet = gaat actief mogelijk bronnen van verandering zoeken met als achterliggend idee: beter vooraf al een keer nagedacht wat we dan gaan doen, dan door omstandigheden van de wijs gebracht te worden of te panikeren zonder dat dit echt nodig is.

6 Strategisch management moet strategisch denken Strategisch denken = vooruit denken door eigen handelen in vraag te stellen – Zit ik op deze manier op de beste weg naar mijn doel? (focus) – Wat ligt er op mijn volgende stuk weg (veranderingen omgeving) en wat kan ik nu beslissen om mijn kansen te verhogen om dat volgende stuk ook het best af te leggen? (beslissingen bijsturen) – Wat zou mij hoe waarschijnlijk op dat volgende stuk kunnen overkomen en hoe ga ik daar dan best mee omgaan? (strategische alternatieven)

7 Strategisch plan Een formele denkoefening naar hoe de organisatie over de planperiode zijn objectieven het best en zekerst gaat kunnen realiseren. Denkoefening per definitie op 3 niveaus – Organisatie ( samenwerkingen, integratie of afstoting, internationalisatie,..) – Programma’s (vb. marketing programma’s) – Functionaliteiten (administratie, ondersteuning, facilitaire diensten, …)

8 Wanneer strategisch plannen? Belangrijk: denkoefening opstarten Vervolgens: planningcirkels – Bij elke beslissing en/of tussendoel en/of einde actieperiode …. evalueren, feedback geven, eventueel bijsturen of herzien van actiewegen/beslissingsadvies ( het HOE ) NIET VAN OBJECTIEF tenzij heirkracht Formele, integrale herziening – Meestal om de 3 a 5 jaar, afhankelijk van de snelheid van veranderingen in werkomstandigheden

9 Hulp uit de vakliteratuur en handboeken Werkmodellen – SWOP – DEPEST – PORTER DIAMOND


Download ppt "Strategisch management Samenvattend. Wie of wat is Strategisch management? Verantwoordelijken binnen een bedrijf voor het vastleggen van – Missie – Visie."

Verwante presentaties


Ads door Google