De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingrid Witteveen-Slabbekoorn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingrid Witteveen-Slabbekoorn"— Transcript van de presentatie:

1 Ingrid Witteveen-Slabbekoorn
Voorzie kinderen van massa's feedback!  Workshop over het geven van feedback op een (dalton) basisschool Ingrid Witteveen-Slabbekoorn Maart 2011

2 Even terug in de tijd………
Als je terugdenkt aan je eigen schooltijd, zijn er vast herinneringen aan feedback die je gehad hebt. (men noemde het natuurlijk nog niet zo.. Maar gewoon iets wat tegen je gezegd is over je werk, werkhouding, speelgedrag etc. Hou deze opmerking in gedachten of schrijf ‘m kort op in de hand-out…je hoeft het niet in de groep te delen dus…. Als je die opmerking hebt komen op de volgende slide een aantal uitspraken over feedback. We pakken die even op een coöperatief leren manier aan met “zoek de valse” Er staat tussen de beweringen een de niet klopt, de valse….willen jullie in tweetallen even overleggen welke volgens jullie de valse is?

3 Doel van deze workshop:
Korte schets van onderzoek Theorie over het geven van feedback Oefenen met feedback

4 Zoek de valse……… A Feedback werkt het best als het meteen gegeven wordt. B Beloning en prijzen zijn effectiever dan corrigerende feedback. C Feedback kan gegeven worden door leerkrachten, medeleerlingen, boeken, computer…etc. D Instructie is belangrijker dan feedback.

5 Doel van feedback: begrip/ optreden en het gewenste resultaat.
Verkleinen van de discrepantie tussen huidig begrip/ optreden en het gewenste resultaat. Definitie van Hattie &Timperley (2007)

6 Schematische weergave:
Effectieve feedback beantwoordt drie vragen: Waar ga ik naar toe? Feed Up Hoe ga ik er naar toe? Feed Back Wat ga ik daarna doen? Feed Forward Elke feedback vraag werkt op vier niveaus Bijvoorbeeld: je schrijfwerk ziet er netjes uit. Ik heb gezien dat je je pen goed vast gehouden hebt… Ik vind het goed van je dat je rust nam tijdens het schrijven Ik heb het idee dat je steeds beter wordt in schrijven. Klopt het dat je schrijfwerk er steeds netter uit ziet? regulatie zelfconcept product proces

7 Feedback van leerkrachten 7 sprong

8 Uitleg onderzoeksvraag 3
In deze figuur is af te lezen vanuit welk kennisgebied de leerkrachten reflecteren op de filmbeelden. Het is een gemiddelde van 4 leerkrachten, opvallend was dat m.n de jongere leerkrachten op organisatie gericht zijn…. Bij de kleutergroep zag je reflecties vanuit de leerling zelf….

9 Oefenen: Formuleer met je maatje een feedback vraag/opmerking die de 4 niveaus bevat… Terugkoppeling in de groep

10 Verbinding naar eigen school:
Op welke gebieden zijn we goed op weg om zelfregulatie te bevorderen? Op welke punten kunnen we ons verbeteren? M.b.v. invulschema

11 Tot slot: ‘massa’s feedback’
De krachtigste aanpassing die prestaties verbetert, is feedback. Het eenvoudigste recept voor de verbetering van het onderwijs is: ‘massa’s feedback’ Vragen?? Feedback???


Download ppt "Ingrid Witteveen-Slabbekoorn"

Verwante presentaties


Ads door Google