De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P5 Presentatie Abdullah Altintas

Verwante presentaties


Presentatie over: "P5 Presentatie Abdullah Altintas"— Transcript van de presentatie:

1 P5 Presentatie Abdullah Altintas
Bouw logistiek 2.0 Op weg naar een efficiënt bouwproces P5 Presentatie Abdullah Altintas Design & Construction Management 5 juli 2013

2 Inhoud Inleiding Methode Resultaten Conclusie & aanbevelingen
P5 presentatie - Abdullah Altintas

3 Jubi-toren, Den Haag Inleiding P5 presentatie - Abdullah Altintas

4 Traditionele bouwlogistiek
Verspillend proces (Sullivan et al., 2010) Ongecoördineerd proces (traditionele samenwerking) Lage prestatieniveaus Veranderende context Niet wenselijk in binnenstedelijke bouwprojecten Bouwkosten staan onder de druk P5 presentatie - Abdullah Altintas

5 Mogelijke oplossingsrichtingen
Bundelen van goederenstromen Realisatie bouwlogistieke hub Vroeg in de keten bundelen Pull-gestuurd proces Logistieke coördinator Informatievoorzieningssystemen Betrokkenheid in het bouwproces Samenwerking in een vroeger stadium Meeste projecten  traditionele wijze Jubi-toren P5 presentatie - Abdullah Altintas

6 Probleemstelling Het toepassen van innovatieve bouwlogistieke concepten wordt vaak voorgesteld als een mogelijke oplossing voor binnenstedelijke bouwprojecten. Echter is het nog onduidelijk voor welke type binnenstedelijke bouwprojecten deze verschillende concepten het meest geschikt zijn (I) en welke voor- en nadelen deze concepten kunnen opleveren t.o.v. de traditionele aanpak vanuit een efficiëntie perspectief (II). P5 presentatie - Abdullah Altintas

7 Onderzoeksvraag In welke type binnenstedelijke bouwprojecten zijn innovatieve bouwlogistieke concepten toepasbaar (I) en welke voor- en nadelen kunnen deze concepten opleveren t.o.v. de traditionele aanpak (II)? Toepasbaarheid (I): invloed van locatie- en projectkenmerken Efficiëntie (II): kosten & tijd P5 presentatie - Abdullah Altintas

8 Methode P5 presentatie - Abdullah Altintas

9 Onderzoeksopzet P5 presentatie - Abdullah Altintas

10 Cases De Afbouwbox Smart Building Logistics (SBL)
Bouwtickets i.c.m. een logistiek centrum Preferred suppliers P5 presentatie - Abdullah Altintas

11 Gebruik van 3 projecten als een analysemiddel
P5 presentatie - Abdullah Altintas

12 Project I: functiemenging
Functiemening (retail, appartementen, parkeerkelder) 20.000m2, bouwtijd 2 jaar, sloop gevolgd door nieuwbouw Aandachtspunten bouwlogistiek Krappe bouwplaats Coördinatie van de goederenstroom Venstertijden & veiligheid passanten P5 presentatie - Abdullah Altintas

13 Project II: woningbouw
Klein nieuwbouwproject 10 eengezinswoningen Aandachtspunten bouwlogistiek Bereikbaarheid (eenrichtingswegen, smalle straten) Opslag van goederen (materiaalschade, diefstal) P5 presentatie - Abdullah Altintas

14 Project III: kantoorrenovatie
Verouderde kantoorgebouw (20.000m2) Renovatie van het interieur Aandachtspunten bouwlogistiek Gebouw is nog deels gebruik (beperking overlast) Verticale logistics & retourstromen Goederenstroom naar de bouwplaats P5 presentatie - Abdullah Altintas

15 Resultaten P5 presentatie - Abdullah Altintas

16 Case I: Afbouwbox initiators: transporteur & aannemer
Gebundelde levering van afbouwmaterialen in containers P5 presentatie - Abdullah Altintas

17 Case I: Afbouwbox Toepasbaarheid (I) Invloed op kosten & tijd (II)
Afbouwboxen: alleen toepasbaar in de afbouwfase Meeste voordeel bij handle-with-care producten Minder geschikt voor hoogbouwprojecten Invloed op kosten & tijd (II) Betere voorbereiding  voorkomen van verrassingen Minder materiaalschade & betere processtroom ca. 5% besparing op de afbouwkosten & eerdere oplevering functiemenging woningbouw kantoorrenovatie P5 presentatie - Abdullah Altintas

18 Case II: Smart Building Logistics
initiators: aannemer & verhuisbedrijf Just-in-time levering op de bouwplaats buiten de werktijden P5 presentatie - Abdullah Altintas

19 Case II: Smart Building Logistics
Toepasbaarheid (I) Meeste voordeel in de afbouwfase Inzet logistieke teams  verhuizersexpertise Invloed op kosten & tijd (II) Betere voorbereiding  voorkomen van verrassingen Verschuiving naar een centrale aansturing Minder materiaalschade & verspillingen ca. 3-5% besparing op de bouwkosten & eerdere oplevering functiemenging woningbouw kantoorrenovatie P5 presentatie - Abdullah Altintas

20 Case III: Logistiek centrum
initiator: aannemer Pull-gestuurd proces (opstelplaats & mogelijk om te bundelen) P5 presentatie - Abdullah Altintas

21 Case III: Logistiek centrum
Toepasbaarheid (I) Toepasbaar gedurende het hele project Geschikte locatie voor het logistiek centrum Vooral geschikt voor grote projecten & postzegellocaties Invloed op kosten & tijd (II) Goede voorbereiding is vereist (aannemer) Pull-gestuurd proces  kortere doorlooptijd Vaste kosten functiemenging woningbouw kantoorrenovatie P5 presentatie - Abdullah Altintas

22 Case IV: Preferred suppliers
initiator: groothandels Reductie aantal contractanten P5 presentatie - Abdullah Altintas

23 Case IV: Preferred suppliers
Toepasbaarheid (I) Meeste voordeel in de afbouwfase Reductie aantal leveranciers  afhankelijk van het product Invloed op kosten & tijd (II) Reductie voorraadniveau op de bouwplaats Kortere bouwtijd & meer op projectbehoefte bestellen Minder contact met de leveranciers & administratie Inkoopprijs  mogelijk een positief effect Lange termijn  mogelijk een negatief effect functiemenging woningbouw kantoorrenovatie P5 presentatie - Abdullah Altintas

24 Conclusie & aanbevelingen
P5 presentatie - Abdullah Altintas

25 Conclusies Toepasbaarheid (I) Projectkenmerken Locatiekenmerken
Gebundelde levering  meeste kansen in de afbouwfase Ruwbouwfase  pull-gestuurd proces Projectomvang weinig invloed  projectongebonden oplossing Locatiekenmerken Logistiek centrum  geschikte locatie is vereist (korte reistijd) Afstand van hub naar bouwplaats  regionale afstand (bestaande middelen) P5 presentatie - Abdullah Altintas

26 Conclusie (2) Invloed op kosten & tijd (II) Voorraadniveau
Reductie voorraadniveau  betere processstroom & minder materiaalschade Groot voorraadniveau (Afbouwbox)  betere processtroom Faalkostenreductie Proces wordt centraler aangestuurd & meer op projectbehoefte bestellen Betere voorbereiding  last-minute verrassingen kunnen worden voorkomen Leveringslogistiek Hogere flexibiliteit & leveringsbetrouwbaarheid Verschuiving naar een centraal inkoopmodel mogelijk Logistieke teams de werkzaamheden kunnen efficiënter worden uitgevoerd P5 presentatie - Abdullah Altintas

27 Aanbevelingen Praktijk Rol gemeente en opdrachtgever
Duidelijk verdienmodel Mogelijkheden beter benutten P5 presentatie - Abdullah Altintas

28 Aanbevelingen (2) Verder onderzoek Meer kwantitatieve gegevens
Invloed van verschillende locatie- en projectkenmerken op het efficiënte gebruik Voor- en nadelen van andere oplossingsrichtingen P5 presentatie - Abdullah Altintas

29 “Not everything that is faced can be changed,
but nothing can be changed until it is faced” James Baldwin (1924 – 1987) P5 presentatie - Abdullah Altintas


Download ppt "P5 Presentatie Abdullah Altintas"

Verwante presentaties


Ads door Google