De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vinden en gevonden worden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vinden en gevonden worden"— Transcript van de presentatie:

1 Vinden en gevonden worden
Hans de Ruiter Deze presentatie gaat over de wijze waarop het CBS communiceert met zijn gebruikers van informatie. We kunnen daarin het volgende onderscheid maken (volgende sheet) 1

2 Introductie Missie Het publiceren van betrouwbare en samenhangende
statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

3 Introductie Het CBS: Werkt vanuit een wettelijk kader
Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (20 november 2003) Beschrijft de Nederlandse samenleving tot vandaag de dag Geen prognoses, uitzondering bevolkingsprognose Stelt informatie voor iedereen gelijktijdig beschikbaar Publieke taak

4 Bijzondere positie CBS
CBS levert geen individuele data terug aan andere (overheids)organisaties (primair geregeld in de CBS-wet) “Administratieve immuniteit”: Leveranciers mogen geen directe gevolgen ondervinden van deelname aan CBS-onderzoek Personen hebben geen recht op inzage in of wijziging van hun persoonlijke gegevens bij het CBS Informatie over individuen en afzonderlijke objecttypen (bedrijven, instellingen, woningen of voertuigen) mag niet worden prijsgegeven 4

5 Statistisch programma
Adviesraden Berichtgevers Economische statistieken Macro-economische statistieken Methodologie Sociale statistieken Stat. v/d leefomgeving Directeur- Generaal Voorstel onderzoeksprogramma Verantwoordelijk voor: - Gebruik methoden - Publiceren Centrale Commissie voor de Statistiek Vaststelling Onderzoeksprogramma Strategisch meerjarenprogramma & Werkprogramma Wettelijk kader (Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek)

6 Statistisch proces (input)
Oude manier van dataverzameling Vragenlijsten rechtstreeks naar het CBS

7 Statistisch proces (input)
Huidige manier van dataverzameling UWV Kadaster GBA Belasting dienst Via registers

8 Twee typen data Primaire data Secundaire data Data van ‘anderen’
- Administratieve bronnen - Big Data Onze eigen enquêtes

9 Data explosie ? ?? Tb 600 Tb 6 Tb 2003 2012 2021

10 Welke bronnen verkend? Big Data bronnen die nauwgezet zijn onderzocht
1) Verkeerslusdata ~100 miljoen records / dag (in totaal 9 miljard records) 2) Mobiele telefoon data ~36 miljoen records / dag (in totaal 500 miljoen records) 3) Sociale media berichten ~3 miljoen records / dag (in totaal > 3 miljard records)

11 Verkeerslussen Verkeerslusdata
Elke minuut (24/7) worden het aantal passerende voertuigen geteld door ruim ‘lussen’ in Nederland Totaal en verschillende lengtecategorieën Mooie databron voor de Verkeer en Vervoer statistieken van het CBS (en meer) Heel veel data, zo’n 100 miljoen records per dag Locaties

12 Open data Circa half juni 2014 zijn alle 3000 statline tabellen
beschikbaar als open data. Link naar de catalogus

13 StatLine (1996) één van de grootste (gratis) online databanken in NL
Statistiek Online StatLine: De publicatie databank

14 StatLine structuur x x x Project Open data
De databank is opgebouwd uit een aantal “kubussen” (19 thema’s ). x x Bevolking Arbeid Inkomen Bestedingen x Onderwijs Prijzen Handel Industrie Politiek Energie Milieu Diensten Project Open data

15 StatLine…….waar moet je opletten!
Als je informatie vindt heb je dan de juiste informatie? Als je geen informatie vindt weet je dan zeker dat het er niet is! 15

16 StatLine…..en verder Leegstand woningen Inflatie in de Europese Unie
Voorbeelden van informatie maar niet uit statline: Leegstand woningen Dossiers (via Thema’s – Dossiers – Europese Unie) Inflatie in de Europese Unie European Statistical System (ESS) Economische indicatoren

17 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Website structuur (Thema’s – Maatwerk - Interactief) StatLine structuur (wat kan wel en wat niet) Toegang (Zoekscherm – Themaboom – Kaart Selecteren (Tabel – cursor informatie) Informatie selecteren uit tabel Tabel informatie (Definities – Publicatie informatie) Tabel inrichten Tabel (link gebruiken – downloaden) Tabel tips ( – cellen) Zoekopdrachten en individuele vragen 17

18 Gezamenlijke oefening

19 Opdrachten Huwen en scheiden Thema: Bevolking
Vraag 1; Zoek het aantal huwelijkssluitingen en partnerschap registratie tussen m/v, tussen mannen en tussen vrouwen over de periode 2002 t/m 2012 Tabel: Huwen en Partnerschapregistratie: kerncijfers Vraag 2; zoek het aantal huwelijkssluitingen tussen mannen en tussen vrouwen naar leeftijdsverschil tussen de partners Tabel: Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

20 Opdrachten Huwen en scheiden
Vraag 3; Zoek het aantal echtscheidingen tussen man en vrouw, tussen mannen en tussen vrouwen over de periode van 2002 t/m 2012 Tabel: Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur Vraag 4; zoek het aantal echtscheidingen naar huwelijksduur over de periode 2002 t/m 2012 Tabel: Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

21 Opdrachten Bevolking (prognose)
Vraag 5; selecteer uit de bevolkingsprognose de levensverwachting van mannen en vrouwen per leeftijdsjaar over de periode Thema: Bevolking Tabel: Prognose levensverwachting; geslacht en leeftijd,

22 Opdrachten Arbeid (arbeidsomstandigheden)
Vraag 6: selecteer uit de arbeidsomstandigheden tabel de burn-out onderwerpen en langer doorwerken in de bedrijfstakken (SBI 2008) van de 1e digit. Vraag 6a: welke bedrijfstak scoort hoge % bij burn-out wat valt verder op bij deze bedrijfstak. Thema: Arbeid en sociale zekerheid Tabel: Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijfstakken (SBI2008)

23 Opdrachten Globalisering (internationalisering)
Vraag 7; zoek en selecteer de ontwikkeling van het totaal aantal containers bij vervoer over zee over de periode 1996 t/m 2012. Thema Verkeer en vervoer Tabel: Zeevaart; reis- en ladinggegevens (per kwartaal)

24 Ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachten Ruimtelijke ontwikkeling Vraag 8: hoeveel inwoners leven in delen van de polders in Nederland beneden de -2,5 m NAP (selecteer NL totaal en de afzonderlijke provincies) Thema: Nederland regionaal / Tabel:Monitor Nota Ruimte 2008; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio,


Download ppt "Vinden en gevonden worden"

Verwante presentaties


Ads door Google