De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe wet Inburgering en de IB-Groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe wet Inburgering en de IB-Groep"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe wet Inburgering en de IB-Groep
Er is een nieuwe wet, de wet inburgering.

2 De IB-Groep en Inburgering
Taken Organiseren examens Verzorgen van leningen en vergoedingen Informatie- en registratiecentrum voor zelfmelders Beheren van het Basisregister Inburgeraar Servicecentrum Inburgering Organiseren examens: er zijn momenteel 6 examenlocaties, Arnhem, Zwolle, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Afhankelijk van het aanbod kan dit worden uitgebreid naar 10. Registratie zelfmelders gaat telefonisch. De zelfmelder krijgt een formulier toegestuurd en deze moet volledig worden ingevuld. Wij kunnen voor hen de lening verzorgen, vergoeding en het examen. Het servicecentrum inburgering is specifiek voor justitie opgericht, toevallig zit het ook in een apart gebouw.

3 Inburgeringexamen doen
Bij IB-Groep Praktijk deel Alleen portfolio: beoordeeld door IB-Groep Centraal examen Alternatief: Korte Vrijstellingstoets Het inburgeringexamen bestaat uit 2 delen, een praktijkexamen en een centraal examen op A2 niveau. Deze examens mogen in willekeurige volgorde worden afgenomen. Het praktijkdeel bestaat uit een portfolio en/of een assessment. Het portfolio wordt door de IB-Groep beoordeeld. Bij een portfolio alleen moet de inburgeraar 30 voorbeelden verzamelen, bij een combinatie met het assessement 15 voorbeelden. Het gaat hier om afgetekende formulieren waaruit blijkt dat hij een gesprek kan voeren en dat beide partijen elkaar hebben begrepen. Daarbij gaat het om 2 domeinen, namelijk werk en ouderlijke zorg. Voorbeeld: consultatiebureau, CWI, sollicitatiegesprek, doktersafspraak, e.d. Het assessement is een nabootsing van bepaalde situaties en kan het portfolio aanvullen of vervangen. Het centraal examen kan alleen door een aangewezen instelling worden afgenomen. Het KCE (kwaliteitscentrum examens) registreert aangewezen instellingen voor het afnemen van examens. Via blikopwerk kan men achterhalen welke instellingen gecertificeerd zijn om inburgeringopleidingen te verzorgen. ICE: nu ong. 40 voorlopig gekwalificeerd. Eind 2007/begin 2008 volgt er een audit en dan definitieve kwalificatie. De inburgeraar mag zelf kiezen bij welke instelling hij de opleiding volgt; marktwerking. Als de opleiding niet gekwalificeerd is, dan heeft de inburgeraar geen recht op een lening of vergoeding. De inburgeraar kan ook een korte vrijstellingstoets doen, als hij aangeeft dat aan te kunnen, dus de taal goed beheerst. Dat kan bij de IB-Groep en is op B1 niveau. (hier vertellen of eventueel bij volgende sheet).

4 Examenlocaties IB-Groep
Nu: Amsterdam Arnhem (wordt Nijmegen) Eindhoven Rotterdam Utrecht Zwolle Straks ook in: Almere Den Haag Enschede Groningen Eventueel vertellen over korte vrijstellingstoets als dat bij de vorige sheet niet is gebeurd. Voordat de inburgeraar in nederland komt heeft hij/zij een phonepass examen afgelegd op A1 niveau. Kennis van 500 woorden, gaat om luisteren en spreken. Hij heeft de intentie om zich in nederland definitief te vestigen Het centraal examen bestaat uit: een elektronisch praktijkexamen Hierbij moet de inburgeraar aangeven wat hij in een bepaalde situatie zal doen. Het gaat om de familie Tan die een aantal situaties mee maakt. Wat doe je als een familielid overlijdt, als er een kindje wordt geboren, enz… toets gesproken nederlands Het gaat hier om een examen spreken, waarbij getoetst wordt op spreken, luisteren en begrijpen. Phonepass examen. Kennis nederlandse samenleving kennis van de Nederlandse cultuur, geschiedenis e.d. U kunt zelf een toets maken via teleac.nl om een indruk te krijgen.

5 Leningen Voor mensen die op eigen initiatief inburgeren Max. € 5.000,-
Op declaratiebasis: IB-Groep betaalt originele rekeningen direct aan cursusinstelling Criteria zijn: Opleiding volgen bij een gecertificeerde instelling Geen aanbod van de gemeente hebben gehad (te controleren in ISI) Aflosperiode kan van 3 jaar verlengd worden naar 7 jaar bij aanvraag afbetaling naar draagkracht. Het minimumbedrag is €15,- per maand. Daarna kan kwijtschelding plaatsvinden, maar daar niet over communiceren.

6 Vergoedingen Inburgeringsdiploma binnen 3 jaar Maximaal € 3.000
De forfaitaire vergoeding is om de kleine kosten te dekken, zoals lunch, reiskosten. etc. Bij halen diploma wordt dit verrekend met de lening als hij die heeft. Via het toetsafnamesysteem is bekend of iemand diploma heeft behaald. We hebben originele facturen nodig om een vergoeding te kunnen geven. Als de inburgeraar al gedeclareerd heeft bij de IB-Groep dan hebben we de facturen en zullen we deze vergoeden, dit gebeurt dan automatisch. Anders moet de inburgeraar zelf zorgdragen voor het insturen van de originele facturen. Dus iemand die zelf betaald, doet er verstandig aan de facturen zonodig 3 jaar te bewaren. Deze inburgeraar moet dan dus zelf de vergoeding aanvragen.

7 De systemen Gemeenten Portal CVS IB-Groep ISI BPI GBA TAS
Via de portal kunnen verschillende autorisatieniveaus worden aangegeven. Portal gaat via suwinet. Een aantal gemeenten werkt met een clientvolgsysteem (3 leveranciers: strateg, centric en baas&roost). TAS toetsafnamesysteem (hierin worden vooral diplomas van het voortgezet onderwijs geregistreerd): IB-Groep zorgt voor registratie in ISI Groene gedeelte vergt geen beheerslast van de gemeente, doet de IB-Groep. Gemeente kan het BPI raadplegen en in het ISI muteren en raadplegen. BPI bevat vanuit gemeente alle mensen waarvan gemeente vermoed dat ze inburgeringsplichtig zijn. Hier hebben wij het diplomaregister op losgelaten en de mensen die overblijven staan in het BPI. Wij kunnen van deze mensen niet vaststellen dat ze niet niet inburgeringsplichtig zijn. Gemeente raadpleegt het BPI en stelt vast of iemand inburgeringsbehoeftig, inburgeringsplichtig of niet inburgeringsplichtig is. Dit wordt geregistreerd in het IS en de persoon is dan dus uit het BPI. Het BPI loopt op deze manier leeg. De gemeente kan zelf in het BPI selecties toepassen en aan de hand hiervan prioritering bepalen. Nieuwkomers worden rechtstreeks in het ISI geregistreerd. Het ISI is bedoeld als hulpmiddel om de wet goed mee uit te kunnen voeren. Hierin worden vrijstellingen, boetes, handhavingstermijn, aanbod, intakes e.d. geregistreerd. Met behulp van ISI kan het inburgeringproces worden gevolgd op individueel niveau. GBA

8 Stand van zaken (t/m 18 mei 07)
Contact Telefoon Inburgeraars Gemeenten Aanvragen Examen KVT Portfolio Leningen Portal Autorisaties Suwinet

9 Contact IB-Groep Internet: www.inburgeren.nl E-mail: sci@ib-groep.nl
Telefoon: (voor gemeenten) (voor inburgeraars)

10 Contact IB-Groep Relatiebeheer Relatiemanager Inburgering
P-J Brongers Relatiebeheerders Tineke Springer Jaap Wolters

11 Handige websites www.inburgeren.nl
(certificering instelingen) (kwalificatie instellingen praktijkexamen)


Download ppt "De nieuwe wet Inburgering en de IB-Groep"

Verwante presentaties


Ads door Google