De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Els Verleg en John de Ruijter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Els Verleg en John de Ruijter"— Transcript van de presentatie:

1 Els Verleg en John de Ruijter
HARTELIJK WELKOM Ouderavond 4 havo en 4 vwo 2 oktober 2012 Els Verleg en John de Ruijter

2 Indeling vanavond 19.30 uur: Welkom en opening
19.40 uur: Informatie Tweede Fase en maatschappelijke stage 20.40 uur: Pauze 21.00 uur: Kennismaking / gesprek mentor 21.30 uur: Einde

3 Onderwerpen Bovenbouw examenfase examendossier
Toetsing en bevordering in leerjaar 4 slaag-zakregeling aangescherpte exameneisen Het rooster extensieve uren extra vakken, tussenuren Te laat en verzuim Maatschappelijke stage Toevoegen: verzwaarde ex eisen + rekentoets

4 Een blik op de bovenbouw
4 havo 4 vwo 5 schoolexamens 5 CE 6 examen- dossier CE examenfase

5 Onderdelen examendossier: zie PP en PTA (op de site)
Schoolexamentoetsen (SE) Praktische opdrachten (PO) Beoordeling inhoud Beoordeling proces Handelingsdelen (hdd): bijv. lo, ckv, talen Profielwerkstuk (PWS) en combinatiecijfer Centrale examens (CE) + rekentoets Nog even een blik vooruit PO: kent een onderdeel ‘proces’, waarin o.a. het op tijd inleveren van onderdelen beoordeeld wordt Handelingsdelen: opdrachten waarvoor vaak een verslag het ‘bewijs’ vormt (LO, CKV) bijzonder handelingsdeel: LOB (oriëntatie op loopbaan en beroep) SE-toetsen, PO’s en hdd’s staan beschreven in het PTA, te vinden op de site PWS: speelt pas in het examenjaar. bovenbouw

6 SE = Eindcijfer (bijvoorbeeld mij. leer)
Cijfers op het diploma SE = Eindcijfer (bijvoorbeeld mij. leer) (SE + CE) : 2 = Eindcijfer

7 Voorbeeld alleen SE

8 Verschillende vakken / onderdelen bijv. maat, lv, anw (vwo) kcv (gym)
combinatiecijfer Verschillende vakken / onderdelen bijv. maat, lv, anw (vwo) kcv (gym) Profielwerkstuk 1 cijfer op het diploma

9 Toetsing en bevordering

10 Klas 4 1 2 3 4 4 toetsweek toetsweek toetsweek toetsweek
Geen herkansingen 1 toetsen in lestijd toetsweek 2 toetsen in lestijd toetsweek 3 toetsen in lestijd toetsweek 4 4 toetsen in lestijd toetsweek

11 Afwezigheid bij toetsen
Verklaring afwezigheid altijd invullen (downloaden via site) Elke toetsdag: (opnieuw) ziekmelden! Inhaalmoment toetsweektoetsen: tweede tijdvak!!! ongeveer drie weken ná de toetsweek aan het einde van de dag Dan weer afwezig: derde tijdvak, einde jaar Tussentijdse toetsen: afspraak docent

12 Bevordering 5 havo/vwo: slaag-/zakregeling
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger én Max 1 x 5 voor Engels, Nederlands, wiskunde Daarnaast max. 1 x 5, de rest voldoende óf compensatie nodig! 2 x 5 óf 1 x 4 óf 1 x 5 en 1 x 4

13 Aangescherpte exameneisen
Maximaal één vijf (afgerond) voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets Verplichte rekentoets in het examenjaar met minimaal 5.0 als cijfer Maximaal één vijf (afgerond) voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde CE gemiddeld 5.50

14 De rekentoets Nadere informatie volgt nog!!!
Niet lager dan een 5 om te kunnen slagen!!! Dit jaar voor voorexamenklas (dus 4 havo en 5 vwo) al een mogelijkheid om de rekentoets te doen In examenjaar één mogelijkheid + één herkansing Rekentoets doet NIET mee in de compensatieregel en de CE-regel (gemiddelde = 5,5) Nadere informatie volgt nog!!!

15 Extensieve uren en extra vakken
Het rooster Extensieve uren en extra vakken

16 Opvullen tot 32 uur en ingeroosterd
Extensieve uren Intensief Extensief Engels 2 Biologie Geschiedenis Tot. 28 Opvullen tot 32 uur en ingeroosterd Max. 5 uur per week

17 Een blik op het rooster extensief uur 1.08 / 1.09 ma di wo do vr 1 wiA
2 ext. uur Ne ml 3 sk na 4 bi ckv 5 lbs lo 6 7 in 8 9 extensief uur 1.08 / 1.09 Fa

18 Te laat en verzuim Op tijd komen én minimaal (ongeoorloofd) verzuim  Goede prestaties lik-op-stuk : volgende dag uur melden Laat u goed informeren via ouderportaal Bij rapport: overzicht verzuim Melding aan Leerplicht Goed verzuim beleid = goede samenwerking RV ↔ ouders

19 De Maatschappelijke Stage
Marcus Meijer en Bernhard Klok

20 Nut van de MaS

21 Kenmerken van een MaS Wat zijn kenmerken van een MaS
Je doet iets voor een ander (maatschappij) Het is vrijwilligerswerk, je doet het voor de samenleving De stage loop je bij een instelling zonder winstoogmerk Een sportclub De bibliotheek Verzorgingstehuis Ouderenorganisaties Dierenasiels Goede doelen (collectes)

22 Organisatie MaS Je mag één stage lopen of meerdere stages. Er zijn een aantal variaties mogelijk. Totaal moet je 30 (klok)uren stage lopen Externe stage (door school geregeld) (zelf regelen) Interne stage (op school) Stages die al voorbereid zijn Je hoeft niet te zoeken, je kan meteen beginnen Goede begeleiding Je kan vaak je hele stage bij de instelling lopen Stageplaats moet je eerst zoeken Laten goedkeuren door school Onderhandelen over duur en aantal uren Vrijheid Beperkt aantal stages (vol=vol) Pas vanaf september of oktober beschikbaar Onder schooltijd maar ook na schooltijd Je helpt je school

23 Organisatie MaS Interne stages (september / oktober 2012 beschikbaar) Omschrijving Begeleiding Huiswerkklas (gehele schooljaar) VDR Leerlingenraad (gehele schooljaar) MRE Taaldorp (gedeelte schooljaar) Vakgroepen talen Schoolkrant Scala Rietvelden (gehele schooljaar) HHS / KLK Facilitaire dienst Scala Rietvelden VDB Organisatie solidariteitsactie / Edukans (RLA) Bijles (enkele vakken) Vakgroepen Rekenklas (o.v.b.) (start in )

24 Organisatie MaS 2012-2013 Externe stages (zelf regelen)
Als je zelf een mogelijke stageplaats op het oog hebt, kun je zelf een stage regelen Instelling zonder winstoogmerk, geen bijbaantje… Een maatschappelijk belang Je stage moet altijd worden goedgekeurd door school Risico op afwijzen Je moet zelf de stage regelen (stagecontract)

25 Organisatie MaS 2012-2013 Stage starten en afsluiten
Stageplaats gevonden (en goedgekeurd) Stagecontract ondertekenen en meenemen naar school  inleveren bij de stagecoördinator van havo (MMA) dan wel vwo (KLK) Het moet voor jou duidelijk zijn wat je gaat doen (eisen) Bij tussentijdse problemen dit melden bij je stagebegeleider Stageplaats afsluiten Beoordelingsformulier laten invullen door stagebegeleider Ingevuld beoordelingsformulier inleveren bij mentor Verwerking op je cijferlijst (rapport)

26 Organisatie MaS 2012-2013 Externe stages (NU al beschikbaar)
We hebben een aantal stageplaatsen al beschikbaar voor het nieuwe schooljaar Met deze stages kun je meteen beginnen Naam stage Kenmerken Bijles aan ouderen (computerlessen) Panoramaflat in Spijkenisse. 16 ouderen hebben zich al opgegeven Capabel Taal (Spijkenisse) Aan Nederlanders die aan het inburgeren zijn taallessen geven met docenten Bernissesteyn (Zuidland) Activiteiten verzorgen voor ouderen -Bibliotheek -Buitenuitjes -Muziek -Poffertjes helpen bakken e.d.

27 Organisatie MaS 2012-2013 Externe stages (NU al beschikbaar)
We hebben een aantal stageplaatsen al beschikbaar voor het nieuwe schooljaar Met deze stages kun je meteen beginnen Naam stage Kenmerken Politie Rotterdam Rijnmond (indien mogelijk) Ondersteuning (achter de schermen) Werkgroep Sinterpiet (beperkt aantal uren) Rondom Sinterklaasfeest helpen bij basisscholen Vrijwilligerscentrale Spijkenisse Zeer veel stages in Spijkenisse in samenspraak met NL DOET

28 Organisatie MaS 2012-2013 Externe stages (NU al beschikbaar)
Inschrijving verloopt via de TeleTOP (elo) site. Deze site is de spil bij de MaS!

29 Vooruitblik Tussen september 2012 en juni 2013 dient in totaal 30 uur stage te worden gelopen; een of meerdere stages Intern / extern Bij elke stage sluit je een stagecontract af, elke stage sluit je af met een beoordelingsformulier; De stages worden verwerkt in SOM  op rapport komt of de MaS is afgerond (30 uur); TeleTOP (Maatschappelijke Stage Scala RV); Vragen? Kom langs bij KLK of MMA

30 Mentorronde na de pauze om 21.00 uur, indeling lokalen:
Vwo Dhr. Lobregt lok. 1.03 Dhr. De Jong lok. 1.14 Havo Mw. Ph. Visser lok. 1.22 Dhr. Boogaard lok. 1.16 Dhr. Meijer lok. 0.12 Mw. Van Heijningen lok. 1.17


Download ppt "Els Verleg en John de Ruijter"

Verwante presentaties


Ads door Google