De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe (her)ontwerp ik een efficiënt EN veilig Magazijn Eric Hereijgers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe (her)ontwerp ik een efficiënt EN veilig Magazijn Eric Hereijgers"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe (her)ontwerp ik een efficiënt EN veilig Magazijn Eric Hereijgers
VLG Ontwerp efficiënt EN veilig magazijn;

2 Agenda Veiligheid Aanpak Logistieke Engineering Projecten
A-locaties ergonomisch inrichten Personeelsstromen en Logistieke stromen DC Organisatie VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

3 Veiligheid Wat is veiligheid? Ongelukken en gevaarlijke situaties
Arbeidsongeschiktheid door slechte ergonomische omstandigheden Vermoeidheid / verstoring door omgevingscondities Gevoel van onveilige, onpersoonlijk werkomgeving VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

4 Agenda Veiligheid Aanpak Logistieke Engineering Projecten
A-locaties ergonomisch inrichten Personeelsstromen en Logistieke stromen DC Organisatie VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

5 Aanpak Logistieke engineering projecten
Producten, kwantiteiten en processen ! Product karakteristieken en functionele stromen Analyse Kwantificeren stromen en opslagbehoeften Ontwerp Genereren alternatieve oplosingen Evaluatie alternatieve oplossingen Business case voorkeursoplossing VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

6 Analyse fase 1: Doelstelling onderzoek en afbakening scope
Analyses 2: Bezichtiging ter plaatse, proces analyse 3: Bepalen requirements en kwantitatieve data 4: Logistieke analyse en kwantificering 5: Feedback, Kruisberekeningen en verificatie 6: Overeenstemming uitgangspunten / aannames Overeenstemming benodigd over procesvereisten en uitgangspunten van alle betrokken partijen. VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

7 Analyse requirements en kwantificering
Assortimentsanalyse op basis van fysieke karakteristieken van de producten. Afmetingen producten Gewicht Conditionering / koeling Gevaarlijke stoffen Stapelvolgorde / gevoeligheid FIFO /FEFO Overigen Logistieke analyse ABC obv uitgaande orders ABC obv ingaande orders Order frequentie tabel Voorraadanalyse Turn over ratio Seizoensgevoeligheid Correlatie Life cycle Overigen Definieer homogene groepen artikelen met gelijkwaardige, fysieke karakteristieken die op gelijkwaardige manier verwerkt worden. VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

8 ABC-analyses Focus op pick locaties / opslag- dichtheid
Focus op efficiency Ergonomie pick locaties VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

9 Goederenstroomschema
Kwantificeer logistieke karakteristieken per “homogene” groep artikelen Bijvoorbeeld: zware artikelen Maak zichtbaar om hoeveel artikelen het gaat, hoeveel opslaglocaties het betreft en hoeveel regels met welk volume hiervan gepickt worden VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

10 Ontwerp fase 1: Generatie van alternatieven
Design 1: Generatie van alternatieven 2: Berekening Capaciteiten, FTE, m2, investeringen 3: Bepalen operationele kosten / gevoeligheidsanalyse 4: Keuze voorkeursalternatief 5: Detail uitwerking voorkeursalternatief 6: Finale Go / No Go beslissing Voorkom voorkeuren in keuzes die worden gemaakt! Bereken alle elementen die je kunt berekenen, Werk een totaalconcept uit, voordat beslissing wordt genomen VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

11 Ontwerp totaal concept.
Organisatie & Besturing Best Material Handling Concept Opslag- systemen Handling systemen Pick Methoden & Technieken VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

12 Ontwerp totaal layout Material Handling concept wordt eerst vastgesteld. Daarna wordt DC Lay out ontwerp vormgegeven en gedetailleerd Integratie veiligheidsconcept in totale layout VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

13 Ontwerp totaal concept
Vaak worden oplossingen bedacht voor deelgebieden, maar: Wat zijn de randvoorwaarden die ingevuld moeten worden Wat heeft dit voor effect op overigen processen. Bijvoorbeeld: Pick efficiëntie gaat omhoog met doorrolstellingen Hoge pickface dichtheid => minder lopen. Hoeveel kost het echter om deze te bevoorraden Vuistregel: Minimaal 7 “efficiëntere picks” nodig voordat 1 replenishment taak zich heeft terugverdiend Volume pickregel? Hoe groot worden de kanalen? VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

14 Voorbeeld pallet opslag
Drive-in racking Pallet racking VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

15 Voorbeeld kleine onderdelen opslag
Shelf racking Case flow racking VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

16 Voorbeeld Goods-to-Man
VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

17 Pickmethoden en technieken
VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

18 Evaluatie alternatieve oplossingen
Operationele kosten / Kosten per pallet Kosten per regel Lay out tekening op scale Planning Implementatie Evaluation Material Handling Concept Proces Beschrijving Gevoeligheids analyse Capaciteit Berekening FTE Berekening Oppervlakte Berekening Investerings Berekening VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

19 Agenda Veiligheid Aanpak Logistieke Engineering Projecten
A-locaties ergonomisch inrichten Personeelsstromen en Logistieke stromen DC Organisatie VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

20 ABC-analyses Focus op pick locaties / opslag- dichtheid
Focus op efficiency Ergonomie pick locaties VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

21 Picklocaties A-artikelen
Hoge pickvakken voor snellopende artikelen, bevordert ergonomie voor 80 % van de picktaken uit palletstellingen gebied. VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

22 Picklocaties op begane vloer
Picklocaties begane vloer eenvoudigst te bereiken Hoogte ligger 1ste niveau bepalend voor pickergonomie A-artikelen pickvak met 1e ligger op ca. 2,10 meter Kost extra ruimte pickvakken 20 % van artikelen genereren 80 % picks Efficiency winst picken Ergonomische winst B-artikelen pickvak met aangepaste hoogte C-artikelen kleinere pickvakken Voorkom hondehokken! pickvakken op vloer, hoogte tot 80 cm VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

23 Ergonomische picklocaties
Picklocaties vormen vaak knelpunt 1e voorkeur. Creëer picklocaties op begane vloer (brede gang) EPT’s; Medewerker kan vrij bewegen 2e voorkeur Langzaamlopers eventueel op 2e niveau Beperkt heffend (tot ca. 1,0 meter) 3e voorkeur Artikelen op hogere niveau’s Met hoogheffende orderverzameltruck Picklocaties niet meer op onderste niveau ev VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

24 Agenda Veiligheid Aanpak Logistieke Engineering Projecten
A-locaties ergonomisch inrichten Personeelsstromen en Logistieke stromen DC Organisatie VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

25 Totaalconcept Goederenstroom & Mensenstroom
Aankomst vrachtwagens Lossen goederen Controle goederen Inslag & opslag Herbevoorrading Orderverzamelen Consolidatie / controle Verpakken Laden Mensenstroom Scheiding vracht / personen Chauffeur in pand / heftruck Werkplek op drukke vloer Gelijktijdigheid functies Heftrucks / orderverzamelaars Ergonomie , drukte in gebied Gebukt op vloer / inpakstation Chauffeur in pand / laadproces VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

26 Vrachtverkeer extern en personeelsstromen intern
Goederenontvangst- en Klaarzetruimtes Lucht-vracht /PD Pack. Picking Bulkopslag Reachtrucks met Shuttles, 5 diep Picking Accu l. Was- en kleedr., kantine, kantoor Assemblage op verdiepingsvloer Personeelstromen Vrachtverkeer Ref. 2007/826 - V01 VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

27 Routing medewerkers Integreer routing in logistieke layout
Aankomst Parkeren auto, fiets Naar ingang gebouw 1e doel: Registratie Was- en kleedruimte / toiletten Kantine Ingang DC Naar heftruck / EPT Pauze Stoppen op werkplek Naar pauzeruimte 2e doel: Rijden /lopen naar ruimte Parkeren voertuig Was- en kleedruimte / Toilletten Kantine / pauzeruimte VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

28 Terrein lay out Aankomst vrachtwagens
Vrachtverkeer Aankomst route Controle & beveiliging Parkeren Insteken, ruimte Aanmelden GO-kantoor Kruisende berwegingen Personen verkeer Scheiding personen verkeer en vrachtverkeer Routing vanaf de parkeerplaats naar het gebouw? VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

29 Aandocken & Lossen goederen
Aandocken vrachtwagen Borging vrachtwagen Borging wisseltrailers: pallets VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

30 Goederenontvangst controle & sorteren
Ontvangst- en controle proces op ontvangstvloer: Zichtbaarheid medewerkers Aparte ruimte sorteren Verhogen sorteerpallets VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

31 Inslag & opslag Intern transport naar en in opslaggebieden
Scheiding loopgangen en transportpaden Overzichtelijkheid, orde en netheid Signalering VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

32 Orderverzameling Orderverzameling op hoogte: zorg voor de juiste middelen. VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

33 Intern transport Foto ABM
VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

34 Smalle gangen trucks In- en uitslag hele pallets Smalle Gangen Trucks
Meerdere trucks in 1 gang 2 smalle gangen trucks 1 smalle gangen truck en 1 orderverzameltruck Smalle gangen trucks rijden “blind” voor- en achteruit Geen uitwijk mogelijkheid Ernstige ongelukken Beveiliging op truck via sensor Kosten ca. € € per truck VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

35 Verpakkingsactiviteiten
Voorkom dat deze sluitpost van het ontwerp worden “Flexibiliteit” geen reden om het proces niet te organiseren Stroomlijn goederenstroom , aandacht voor ergonomie VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

36 Acculaad stations Acculaad stations.
Vaak startpunt werkzaamheden medewerkers Routing van medewerkers van invloed op locatie acculaadstations. Waar laten medewerkers truck tijdens pauze? Acculaadstations kunnen tevens obstakel vormen in totale routing. Afweging van frequentie, discipline en gebruik VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

37 Omgevingscondities Brandveiligheid
Vluchtroutes => geef dit in het ontwerp aan! Sprinklerinstallatie Klimaat Voorkom tocht, luchtcirculatie, natuurlijke ventilatie Opwarming in zomer => 2 °C per mezzanine vloer Docks: dock levellers binnen of buiten? Beheersing temperatuur, licht en geluid (prettige werkomstandigheden) Winst van 5 à 15 % op arbeidskosten (verloop, ziekte en productiviteit) VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

38 Agenda Veiligheid Aanpak Logistieke Engineering Projecten
A-locaties ergonomisch inrichten Personeelsstromen en Logistieke stromen DC Organisatie VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

39 Opslag: Alle kandidaten passen 5S toe
Genomineerden voor Veiligste Magazijn van Nederland Hebben 5 S principes omarmd en doorgevoerd Betrekken medewerkers bij verbeteringstrajecten Goed voorbeeld doet volgen! VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

40 De organisatie bepaalt het succes!
Aandacht voor de mens in de DC organisatie staat centraal! Respect Betrokkenheid Verantwoordelijkheid geven Prestaties verlangen en krijgen! VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

41 Betrokkenheid, motivatie en pro-activiteit
Kennis Vaardigheden Gedrag Resultaat Houding VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

42 Betrokkenheid, motivatie en proactiviteit
Kennis Vaardigheden Gedrag Resultaat Houding VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

43 Betrokkenheid, motivatie en pro-activiteit
VLG Ontwerp efficient EN veilig magazijn;

44 Hoe (her)ontwerp ik een efficiënt EN veilig Magazijn Eric Hereijgers
VLG Ontwerp efficiënt EN veilig magazijn;


Download ppt "Hoe (her)ontwerp ik een efficiënt EN veilig Magazijn Eric Hereijgers"

Verwante presentaties


Ads door Google