De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Green Farming Kenya Programma informatie Introductie Green Farming Kenya is een programma voor Nederlandse tuinbouw toeleveranciers die actief zijn in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Green Farming Kenya Programma informatie Introductie Green Farming Kenya is een programma voor Nederlandse tuinbouw toeleveranciers die actief zijn in."— Transcript van de presentatie:

1 Green Farming Kenya Programma informatie Introductie Green Farming Kenya is een programma voor Nederlandse tuinbouw toeleveranciers die actief zijn in de export van goederen, diensten, kennis en advisering op de Keniaanse markt. Het doel van het programma is om door middel van gezamenlijk optreden de export van Nederlands product te bevorderen en het marktaandeel van de Nederlandse toeleverende sector op de Keniaanse markt te vergroten. Daarnaast richt het programma zich op het intensiveren van de samenwerking tussen de Nederlandse leden en Keniaanse bedrijven en organisaties op gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie. Het programma wordt gecoördineerd door branche organisatie AVAG and DLV Plant en ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van LNV. Het cluster van bedrijven wordt versterkt door de deelname van Wageningen UR op gebied van onderzoek. Contact Green Farming Kenya via DLV Plant - T +31 317 491540 - E info@dlvplant.nl - www.greenfarming.nl Programma pijlers Twee belangrijke pijlers in het programma zijn  Holland Branding: demonstreren van de mogelijkheden en voordelen van het toepassen van hoogwaardige tuinbouw gerelateerde producten en diensten vanuit Nederland in Kenia  Ontwikkeling van duurzame productie systemen in samenwerking met lokale partners die zowel duurzaam zijn op economisch vlak als voor het milieu, maatschappelijk verantwoord zijn en aangepast aan de Keniaanse condities. Inhoud van het programma Green Farming Kenya heeft een budget om in de periode juli 2010 tot juli 2013 een breed scala aan activiteiten te organiseren ter promotie van de Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers op de Keniaanse markt. Activiteiten zijn:  Uitvoeren van informatie studies op gebied van o.a. markt, technologie, logistiek, juridisch, fiscaal of milieu gebied  Organiseren van gezamenlijke beursdeelname, beursbezoeken en presentaties in zowel Nederland als Kenia  Organiseren van seminars op gebied van o.a. technologie, duurzaamheid en samenwerken in Nederland en Kenia  Inhuren van lokale adviseurs  Opzetten van een demonstratieproject waarin de mogelijkheden en voordelen van het toepassen van hoogwaardige tuinbouw gerelateerde producten en diensten vanuit Nederland worden gedemonstreerd  Organiseren van inkomende en uitgaande handelsmissies voor Keniaanse of Nederlandse partijen Naast de business-to-business activiteiten zullen er in de loop van het programma ook activiteiten worden opgestart op government-to-government vlak. Hierbij zullen economische diplomatie, kennisuitwisseling, capaciteitsopbouw en de samenwerking op overheidsniveau de belangrijkste onderdelen vormen.

2 Contact Green Farming via DLV Plant - T +31 317 491540 - E info@dlvplant.nl - www.greenfarming.nl Lid worden van Green Farming Kenya Hieronder vindt u in het kort een overzicht van wat het programma u en uw bedrijf kan bieden:  Leden van Green Farming Kenya worden geïnformeerd over de activiteiten van het programma en kunnen deelnemen aan voor hen relevante onderdelen van het programma  Als lid wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten en ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan de Keniaanse tuinbouwsector  Via het netwerk aan contacten van Green Farming Kenya kunt u eenvoudig in contact komen met Keniaanse bedrijven en (overheids)organisaties  Lidmaatschap geeft recht op toegang tot de besloten gedeelten van de website. Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u een toegangscode zodra deze module on-line is  Leden kunnen middels bijwonen van ledenbijeenkomsten hun ideeën t.a.v. het programma inbrengen. Voor elk programmajaar wordt een nieuw jaarplan uitgewerkt waarin de inbreng van de leden wordt verwerkt  Bedrijven die lid worden van het programma zullen in nagenoeg alle Green Farming Kenya activiteiten worden gepromoot. Dit gebeurt op de website met een directe link naar de bedrijfswebsite en d.m.v. het ledenleaflet met naam, contactgegevens, logo en korte bedrijfsbeschrijving van de leden tijdens presentaties, op beursbezoeken, handelmissies en seminars. U kunt als bedrijf lid worden van Green Farming Kenya door het invullen en ondertekenen van het lidmaatschapsformulier van het programma.  De kosten van het lidmaatschap bedragen € 2500 in het eerste jaar.  Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot het einde van het programma. Er is een jaarlijkse mogelijkheid tot opzegging met een opzegtermijn van 3 maanden.  De programmajaren lopen van 1 juli tot 1juli, startende in 2010 and eindigend in 2013.  Bij inschrijving en voldoen van de lidmaatschapscontributie stemmen leden automatisch in met de voorwaarden van het lidmaatschap. Deze voorwaarden worden uitgewerkt in een samenwerkingscode. Thema’s binnen het programma De activiteiten op het vlak van business-to-business en government-to-government zullen worden georganiseerd binnen de 5 hoofdthema’s van het programma waarbij binnen elk thema een groep leden actief kan zijn. De 5 thema’s van het programma zijn: Water Irrigatie, recirculatie, wateropslag en behandeling, substraatsystemen Gewas Teeltsystemen, gewasbescherming, IPM en uitgangsmateriaal Klimaat en Energie Klimaatscontrole en duurzame energie (zon, biomassa of aardwarmte) Naoogst en Logistiek Naoogst behandelingen, procedures, import & export, transport en ICT Onderzoek en Kennisoverdracht Studies, seminars, capaciteitsopbouw, gezamenlijk onderzoek en testen Voor vragen kunt u terecht bij DLV Plant T +31 317 491540 E info@dlvplant.nl I www.greenfarming.nl


Download ppt "Green Farming Kenya Programma informatie Introductie Green Farming Kenya is een programma voor Nederlandse tuinbouw toeleveranciers die actief zijn in."

Verwante presentaties


Ads door Google