De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderdeel van HOW-fase

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderdeel van HOW-fase"— Transcript van de presentatie:

1 Onderdeel van HOW-fase
Het Financiële plan Onderdeel van HOW-fase

2 Wat is een financieel plan?
In het financiële plan, als onderdeel van het ondernemingsplan, worden de financiële gevolgen van de (ondernemings) plannen uitgewerkt. Doel = uiteindelijke beslissing ‘Go or No-go’ Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

3 Relatie met POP Prestatiedoel: ‘ik wil een financieel plan kunnen schrijven’ Leerdoel: ‘uit welke onderdelen bestaat een financieel plan’ Leerstrategie: ‘doornemen hoofdstuk 2 boek bedrijfsbeslissingen van Heezen’

4 Het Financiële plan Onderdelen Financieel plan
a. Investeringsbegroting b. Financieringsplan c. Openingsbalans d. Exploitatiebegroting e. Liquiditeitsbegroting Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

5 Investeringsbegroting
Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2 Hoofdstuk 2 - Het financieel plan - Investeringsbegroting Wat heb je nodig? Gebouwen Inventaris Voorraden Debiteuren Kasgeld Enzovoort >>>Voorfinanciering BTW<<< Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2 Noordhoff Uitgevers Groningen

6 Investeringsbegroting
Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

7 Financieringsplan Hoe ga je het geheel financieren? Eigen vermogen
b. Materiaal (taxatiewaarde beëdigd taxateur) Vreemd vermogen (VVL & VVK) al het geld/vorderingen van derden. Voorbeelden: a. Hypothecaire geldlening b. Rekening courantkrediet C. Crediteuren Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

8 Het financieringsplan
€21.204,- Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

9 Overeenkomsten: Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

10 Investeringsbegroting
Openingsbalans Gebouwen Inventaris Voorraden Voorfinanciering btw Liquide middelen Eigen vermogen Hypothecaire geldlening Onderhands krediet Rekening-courantkrediet Crediteuren Openingsbalans Activa Passiva Investeringsbegroting Financieringsplan Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

11 Openingsbalans Balans Vaste Activa Eigen vermogen Vlottende Activa
Liquide middelen Balans Eigen vermogen Vreemd vermogen lang Vreemd vermogen kort Activa Passiva Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

12 Openingsbalans Kenmerken van een balans:
Is een momentopname ( ) Debetzijde/activa (links) Bezittingen Creditzijde/passiva (rechts)  Eigen vermogen en schulden Is altijd in evenwicht Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

13 Begrote winst- en verliesrekening
Hierop staan de verwachte opbrengsten en verwachte kosten over een bepaalde toekomstige periode. Begrote winst- en verliesrekening = Exploitatiebegroting = Resultatenbegroting Gaat vaak om de eerste ‘levensjaren’, maar je moet verder kijken en voorspellingen maken!

14 2.4 Begrote winst- en verliesrekening
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Verwachte opbrengsten + € ….. Verwachte kosten - Verwacht resultaat Verwachte verandering Eigen Vermogen Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

15 Algemene opstelling berekening resultaat
Transacties met de verkoopmarkt leiden tot Omzet € …… Kosten in verband met de primaire geldstromen aan de inkoopkant Alle kosten behalve afschrijvingen en interestkosten Ebitda Kosten in verband met vaste activa Afschrijvingskosten Ebit Kosten in verband met de vermogensmarkt Interestkosten Resultaat (winst of verlies) Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

16

17 Begrote winst- en verliesrekening
- Ebitda = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Het wordt gebruikt als maatstaf voor de winst die een onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering in verwerkt zitten. - Afschrijvingen = In de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van vaste activa. Afschrijvingen per jaar = Aanschafwaarde – Restwaarde (eco) Levensduur Boekwaarde: De waarde v.d. activa op de balans aan het einde van een jaar. Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

18 Begrote winst- en verliesrekening
- Ebit: Earnings before interest and taxes (bedrijfsresultaat) Het wordt gedefinieerd als de omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening (inclusief afschrijvingen), exclusief financiële baten en lasten en belastingen Interestkosten: Kosten die behoren bij het aantrekken van VVK en VVL Hypotheek: tegen 6% = 600 Rekening courant (€30x12) = 360 Totaal interestkosten €960,- EBT: Earnings before taxes Een financieel kengetal voor het vaststellen van de prestatie van onderneming. Het resultaat van de onderneming vóór belasting

19 Begrote winst- en verliesrekening
EBT: Earnings before taxes Een financieel kengetal voor het vaststellen van de prestatie van onderneming. Het resultaat van de onderneming vóór belasting. Vennootschapsbelasting: De belasting die moet worden betaald over de winst van de onderneming. Vennootschapsbelasting volgens de belastingdienst - EAT: Earnings after taxes ‘De schone winst’ Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

20 Verschil: Opbrengsten en inkomsten kosten en uitgaven
Kosten ≠ Uitgaven Opbrengsten ≠ Inkomsten Voorbeelden: - Afschrijvingen zijn wel kosten, maar zijn geen uitgave. - Een opname van een lening is een ontvangst maar geen opbrengst.

21 Liquiditeitsbegroting
Geeft de verwachte ingaande en uitgaande geldstromen gedurende een bepaalde periode weer Inkomsten en uitgaven: het geld dat echt ‘in en uit’ gaat Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

22 Liquiditeitsbegroting
Doel van liquiditeitsbegroting? Analyseren of de startende organisatie in de toekomst haar betalingsverplichtingen kan (blijven) voldoen. Is de onderneming liquide? Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2

23 Liquiditeitsbegroting
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Beginsaldo € ….. Verwachte ontvangsten + Verwachte uitgaven - Verwacht eindsaldo A B C D Verwachte verandering liquide middelen A + B – C = D !!!!

24 Opgave: - Verkopen exclusief btw in januari € en in februari € ,- Bij de verkopen is 1/3 contant en 2/3 op rekening (in beide maanden). Er is een krediettermijn van één maand. Wat is de geldontvangst in februari? Uitw: Ontvangst februari is: 2/3 x (jan) = 1/3 x (feb) = Totaal februari = Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording druk 2


Download ppt "Onderdeel van HOW-fase"

Verwante presentaties


Ads door Google