De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kostenbeheersing leerlingenvervoer case Gemert-Bakel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kostenbeheersing leerlingenvervoer case Gemert-Bakel"— Transcript van de presentatie:

1 Kostenbeheersing leerlingenvervoer case Gemert-Bakel
Rick van der Geugten, Ronny Koning & Marcel Slotema Apeldoorn, 10 november 2011

2 Inhoud Opening Besparen: waar en hoe?
Mogelijkheden binnen vervoercontract Case Gemert-Bakel Discussie Sluiting 4/4/17

3 Kosten leerlingenvervoer

4 Besparen Kaders verplichtingen liggen vast Hoe toch besparen?
OV als het kan, taxi als het moet Slim en efficiënt organiseren Quickscan biedt in korte tijd inzicht in haalbare besparingsmogelijkheden

5

6 Onderdelen quickscan Beleid Uitvoering
Screening Verordening leerlingenvervoer Ruimte voor kostenbesparende maatregelen en beleidsregels Uitvoering Uitvoering <> gestelde kader Geschreven <> ongeschreven beleid Meekijken in aanvraagproces Benchmark met omliggende gemeenten Mobiliteitsadvies: potentie van OV en fiets in kaart Vergelijking met wettelijk kader en modelverordening VNG Verkennen of verordening ruimte biedt voor kostenbesparende maatregelen en aanvullende beleidsregels > beleid moet het mogelijk maken! Levert pas in uitvoering besparing op.

7 Het contract Naleving Vervoerkundig factuurcontrole
controle efficiency routes Vervoerkundig inzet materieel: klein of groot? Opstapplaatsen samenwerking met omliggende gemeenten?

8 Aanbesteding Tijdens de aanbesteding wordt op basis van de leerlingenlijst (een tijdsopname) bepaald voor welk bedrag het vervoer uitgevoerd kan worden.

9 Factuur ? Als er daadwerkelijk gereden en dus gefactureerd gaat worden, is de samenstelling van de leerlingen anders. Vraag is dan: hoe groot moet / mag die zak met geld zijn?

10 Routes bepalen de kosten
De kosten worden niet bepaald door de leerlingen, maar hoe deze verdeeld worden over de routes.

11 Offerte € 30,00 € 35,00 € 95,00

12 Factuur € 35,00 € 105,00

13 Factuur Vergoedingssystematiek moet een heel contract mee gaan.
Vergoeding baseren op huidig vervoer. Vergoedingssystematiek moet controleerbaar zijn. Maar je moet er wel wat voor doen!

14

15

16 Case Gemert-Bakel Waarom een quickscan? Verwachtingen vooraf?
Resultaten Acties

17 Case: waarom quickscan?
Jaarlijkse overschrijding budget leerlingenvervoer Taakstellende bezuiniging leerlingenvervoer vanuit de raad Concreet: van ,00 euro in 2011 naar ,00 euro in 2014 en volgende jaren

18 Case: verwachtingen vooraf
Korte en bondige doorlichting leerlingenvervoer Concrete tools om te besparen op uitgaven leerlingenvervoer

19 Case: de resultaten Analyse via een aantal stappen:
Verordening Leerlingenvervoer Uitvoering Verordening: verantwoordelijkheid ouders vervoer na schooltijd wisselende schooltijden afstandsgrens Mobiliteitsadvies Analyse vervoerscontract

20 Case: vervolgstappen Drie termijnen: gelijk op te pakken
aanvraag leerlingenvervoer langere termijn

21 Case: tips Afstandsgrens Schoolbezoek volgens Verordening
Leerlingenvervoer van huis naar school en terug Passend vervoer (fiets/OV/aangepast vervoer)

22 Discussie / vragen Steeds actueler Voorbeeld Noord Groningen?
Voorbeeld OVmaatje 4/4/17


Download ppt "Kostenbeheersing leerlingenvervoer case Gemert-Bakel"

Verwante presentaties


Ads door Google