De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zicht op mantelzorg Gespreksleidraad voor de behoefteanalyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zicht op mantelzorg Gespreksleidraad voor de behoefteanalyse"— Transcript van de presentatie:

1 Zicht op mantelzorg Gespreksleidraad voor de behoefteanalyse
Benedicte De Koker & Lieve De Vos Colloquium Focus op mantelzorg, 8 mei 2014 Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

2 B Het startschot voor dit PWO werd gegeven binnen de opleiding ergotherapie van HoGent, vanuit de vaststelling dat ergotherapeuten weinig handvaten hebben voor het methodisch ondersteunen van mantelzorgers van thuiswonende ouderen. Waar er verschillende instrumenten beschikbaar zijn om de situatie en noden van cliënten in kaart te brengen, zijn richtlijnen voor de behoefteanalyse bij mantelzorgers minder voorhanden. Algauw bleek dat niet alleen ergotherapeuten, maar ook andere beroepsgroepen, waaronder maatschappelijk werkers, interesse hadden in een dergelijke leidraad. Het project werd gaandeweg dan ook verruimd, waarbij het uitgangspunt niet het beroepsprofiel van de hulpverlener vormde, maar wel de situatie van mantelzorgers en hun mogelijke ondersteuningsnoden Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

3 “Hulpverleners moeten leren in contact. komen mét
“Hulpverleners moeten leren in contact komen mét..., het uitlokken… Want er zijn heel veel mantelzorgers die niks vragen of niks zeggen. Hoewel iedereen ziet dat daar grote problemen zijn.” (echtgenoot) Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

4 het detecteren en beantwoorden van noden
Beleid Werkingsprincipes uit Woonzorgdecreet (2009) stellen voor: ‘maximaal een beroep te doen op het zelfzorgvermogen en de zelfredzaamheid van de gebruiker en zijn mantelzorgers, rekening houdend met hun draagkracht’. ‘het betrekken van de mantelzorger in het zorgtraject van de zorgbehoevende en het detecteren en beantwoorden van noden van de mantelzorger zelf’ B Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

5 Instrument “Zicht op mantelzorg” Doelstellingen
Een omvattend zicht krijgen op de beleving van de zorgsituatie en de wens tot ondersteuning bij de mantelzorger. Informatie over de mantelzorger op een gestructureerde wijze te registreren. Aandachtspunten voor hulpverlening vast te leggen, in samenspraak met de mantelzorger. Aandachtspunten te rapporteren binnen het team en naar andere hulpverleners toe.

6 Instrument “Zicht op mantelzorg”
met 4 hoofdrubrieken en samenvatting Scorekaarten tevredenheid per rubriek algemene inschatting belasting op het einde Handleiding met stappenplan en richtvragen Overzichtskaart met hoofdrubrieken DVD L Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

7 Instrument “Zicht op mantelzorg”
Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

8 Inschatting tevredenheid en belasting

9

10 Gesprekstechniek etnografisch interview
Mantelzorger als expert in eigen situatie Semi-gestructureerde opbouw Aansluiten bij taalgebruik en thema’s uit verhaal Geen onmiddellijke oplossingen Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

11 Tussen onderzoek en praktijk
B In het PWO werden verschillende stappen gevolgd (figuur 1). Doorheen deze stappen stond voortdurende wisselwerking met het werkveld, studenten en mantelzorgers centraal. Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

12 Verkennend kwalitatief onderzoek
Interviews leidinggevenden (n = 7) Focusgroepen ergotherapeuten (n = 13) Focusgroepen mantelzorgers (n = 17) B Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

13 Verkennend kwalitatief onderzoek
Huidige behoefteanalyse Niet systematisch Weinig gestandaardiseerd / methodisch onderbouwd Afhankelijk van setting en visie beleid b Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

14 Pilootstudie Procesevaluatie via interviews & focusgroepen
6 ergotherapeuten, 6 maatschappelijk werkers, 1 verzorgende Diverse settings: lokale dienstencentra, ergotherapie aan huis, geriatrisch dagziekenhuis, dagverzorgingscentrum

15 Pilootstudie Bewustwording bij zowel hulpverlener als mantelzorger
Aanknopingspunt voor gerichte ondersteuning

16 Pilootstudie Kritische succesfactoren: Mantelzorger alléén bevragen
Tijdsinvestering Inbedding in multidisciplinair team Visie in organisatie

17 Vragen? B Bedankt! Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14

18 Contact: benedicte.dekoker@hogent.be
B Contact: Colloquium 'focus op mantelzorg' 8 mei '14


Download ppt "Zicht op mantelzorg Gespreksleidraad voor de behoefteanalyse"

Verwante presentaties


Ads door Google