De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De keten in beeld “Gemeenten en dementie”

Verwante presentaties


Presentatie over: "De keten in beeld “Gemeenten en dementie”"— Transcript van de presentatie:

1 De keten in beeld “Gemeenten en dementie”
Gepke Scheringa Corien Gosker De keten in beeld “Gemeenten en dementie” Voorjaar 2011

2 De heer en mevrouw De Graaf, beiden 73 jaar, wonen in de Madame Curiestraat. Mevrouw de Graaf vertrouwt het niet. Haar man zegt soms onbegrijpelijke dingen, heeft moeite met alledaagse handelingen en wordt af en toe zomaar agressief.

3 Bij het zorgloket/STIP loket liggen folders over dementie.
Netwerk: Dementie = - Een hersenziekte die het brein aantast. - Gemiddeld 8 jaar van diagnose tot overlijden - Hoe ouder hoe meer kans dat je het krijgt De zorg voor ouderen moet zich instellen op grote aantallen in de nabije toekomst Bijeenkomsten in de gemeente Is uw gemeente ‘dementieproof’?

4 Checklist: Publieksinformatie en voorlichting

5 Werkgroep sociale kaart en website Alzheimer Cafés
Op internet zoekt mw. naar meer informatie in de buurt en ziet dat er in het Alzheimer Café in Maartenshof een lezing wordt gegeven. Ze praat over haar man met haar huishoudelijke hulp, die haar signaleringskaart erbij pakt. Netwerk: Werkgroep sociale kaart en website Alzheimer Cafés Werkgroep scholing: vroegsignalering, hulpen worden geschoold m.b.v. signalenkaart

6 Checklist: Signaleren en actief verwijzen

7 Tegen de huisarts zegt de heer de Graaf dat hij zich prima voelt en dat er niets aan de hand is. De huisarts prikt echter door zijn verhaal heen en weet de heer de Graaf zo ver te krijgen dat hij de volgende week gaat praten met deskundigen… Netwerk: Werkgroep scholing: Huisarts krijgt bijscholing dementie Werkgroep diagnostiek Huisarts weet waar diagnostiek plaatsvindt in de regio Werkgroep diagnostiek: beslisboom diagnostiek

8 Checklist: Screening en diagnostiek

9 Na psychologisch onderzoek volgt een gesprek waarin de diagnose dementie wordt meegedeeld.
De huisarts overlegt telefonisch met de specialist ouderengeneeskunde van het team over de dosering van het middel Exelon Netwerk: Expertteams: artsen en psychologen

10 Carin komt op huisbezoek, Carin wordt de casemanager van het echtpaar
Netwerk: Expertteams: casemanagers van team 290/Geheugenteam Werkgroep casemanagement: wat is casemanagement Werkgroep centrale registratie: dementiezorg registreren

11 Checklist: Begeleiding dementie, casemanager

12 Tijdens het eerste huisbezoek beantwoordt Carin heel uiteenlopende vragen die inmiddels gerezen zijn. Ook observeert zij de thuissituatie, en dan met name hoe het met mevrouw gaat. Netwerk: Expertteams: gespecialiseerde artsen, psychologen en casemanagers Gespecialiseerde HBO plus 2000 cliënten hebben een casemanager in Groningen

13 Voorlopig hebben de heer en mevrouw de Graaf voldoende aan informatie over dementie.
De heer de Graaf heeft veel moeite om te accepteren dat hij niet in orde is. Door de adviezen die Carin geeft, kan mevrouw de Graaf daar redelijk mee omgaan. Elke paar maanden informeert Carin naar het welzijn van de heer en mevrouw de Graaf. Netwerk: Meeste mensen met dementie wonen thuis, opname pas op het laatst van de ziekte Al in de beginfase problemen met de zelfredzaamheid; het is vaak een grote belasting voor cliënt en mantelzorg 80% van de mantelzorgers voelt zich overbelast ( Nivel onderzoek) Belasting is zwaar gedurende de hele gem. 7 jaar, steeds om andere redenen

14 Mw de Graaf doet mee aan het cliëntpanel waarbij zij regelmatig digitaal een paar vragen beantwoordt over de kwaliteit van de dementiezorg in de regio. Netwerk: Werkgroep cliëntenpanel

15 Checklist: Laagdrempelige informatie en steun na de diagnose Behandeling en begeleiding van de patiënt

16 Naarmate het ziekteproces voortschrijdt, neemt de behoefte aan verzorging toe.
De wijkverpleegkundige evalueert regelmatig de geboden zorg met echtpaar en kan snel zorgen voor aanpassingen. Bij het verlenen van de zorg wordt uitgegaan van de wensen van het echtpaar de Graaf. Dhr de Graaf gaat uiteindelijk zelfs met enig plezier naar de plaatselijke dagbehandeling, geboden in het verpleeghuis. Netwerk: Samenwerking casemanager met: PG Thuiszorgteams Wijkverpleegkundige Dagbehandeling verpleeghuis ‘Overleg-carrousel’: betrokken hulpverleners overleggen zo nodig onderling om te voorkomen dat er gaten vallen of dubbelingen optreden in de hulp, onder regie van de casemanager

17 Checklist: Activiteiten voor patiënten Begeleiding mantelzorger Praktische hulp, voorzieningen en vervoer

18 Casemanager begeleidt de transfer gedurende een paar maanden
Er komt een moment dat er 24 uur zorg per dag nodig is , meneer De Graaf dwaalt s’nachts, is boos en bevuilt zichzelf regelmatig. Mevrouw De Graaf raakt aan het eind van haar latijn. De verschillende mogelijkheden worden op een rij gezet: een zorghuis, een kleinschalig wonen-unit, een zorgwoning, de eigen woning met het volledig pakket thuis. Er wordt een oplossing gevonden die voor alle partijen bevredigend is. De ontvangende instelling kent de heer al van de overlegcarrousel waardoor het team goed in kan spelen op de persoon van de heer de Graaf en hem snel op zijn gemak stelt Carin blijft de eerste maanden aanspreekpunt voor mevrouw de Graaf. Netwerk Casemanager begeleidt de transfer gedurende een paar maanden Overlegcarrousel: cliënten zijn met naam en verhaal bekend bij betrokken hulpverleners Samenwerkende organisaties streven naar veel diversiteit in woon- en hulpvormen in de regio.

19 Checklist: Crisisopvang en regeling Behandeling en begeleiding patiënt Lokale aandachtpunten

20 Na een jaar is alle onrust en agitatie weg en heeft meneer de Graaf vooral somatische zorg nodig.
Mevrouw De Graaf neemt weer contact op met Carin en samen met de instelling wordt besloten dat meneer weer naar huis komt. Zorg op maat komt aan huis. Hier sterft meneer de Graaf na enkele maanden rustig, in zijn eigen omgeving.

21


Download ppt "De keten in beeld “Gemeenten en dementie”"

Verwante presentaties


Ads door Google